Vondelmonument
14-06-2014
Joost van den Vondel
Het monument voor dichter en toneelschrijver Joost van den Vondel werd in de nacht van 14 naar 15 juni 2014 uitgelicht tijdens het feest “150 jaar Vondelpark”.
Het Vondelmonument werd oorspronkelijk op 18 oktober 1867 feestelijk onthuld met toespraken van burgemeester Fock en Jacob van Lennep in het NIEUWE PARK dat gaandeweg Vondelspark en vanaf 1880 VONDELPARK werd genoemd.

Joost van den Vondel had een zijde- en kousenwinkel in de Amsterdamse Warmoestraat en schreef ongeveer 400 jaar geleden een omvangrijk oeuvre gedichten en toneelstukken.

Joost van den Vondel zit met een lauwerkrans op zijn hoofd op een statige kruk en met zijn linker voet op een stoof.
In zijn rechterhand heeft hij een ganzenveer en met de andere hand houdt hij een iets geopend dichtboek vast, liggend op zijn knie.
Rechts van hem op de grond staat nonchalant een boekwerk tegen de kruk geleund met de titel VIRGILIUS.

Op de pagina
Het park 1864-1884 het verhaal over de feestelijke onthulling van het Vondelmonument (mon.nr. 504742).
Sokkel
13-12-2015
Een gedenkteken voor Joost van den Vondel
Op de cartouche aan de voorzijde van de sokkel staat:
JOOST VAN DEN VONDEL:
TE KEULEN UIT ANTWERPSCHE OUDERS GEBOREN DEN XVII NOV. MDLXXXVII:
VAN ZIJNE KINDSHEID AF GEVESTIGD TE AMSTERDAM:
WAAR HIJ MAYKE DE WOLFF TOT HUISVROUW GEHAD HEEFT:
OVERLEDEN IS DEN V FEB. MDCLXXIX EN BEGR. IN DE NIEUWE KERK.
Geboren op 17-11-1587, Keulen, Duitsland, getrouwd in 1610 met de in Keulen geboren Mayke de Wolff. Joost van den Vondel is op 91-jarige leeftijd overleden op 5-2-1679 te Amsterdam.

Vier muzen verbeelden zijn oeuvre van dichtstijl en toneelstukken: de lieflijke lier waarmee hij stad en land bezong, het confronterende treurspel voor toneel en voor de speler een masker met een beitel gevormd, of venijnige dichtregels als het ware bewerkt door een hekel, maar ook het omvangrijke oeuvre in een dichtboek hoe helden werden bezongen.
Het beeld
03-12-2015
Het standbeeld
Het idee om een standbeeld voor Joost van den Vondel op te richten werd verwezenlijkt in een Commissie van letterkundigen onder voorzitterschap van Vondel-kenner Jacob van Lennep. De stuwende kracht kwam van koopman en letterkundige J. A. Alberdingk Thijm. Door zijn advisering ging de opdracht om het Vondelmonument te maken naar Louis Royer en P. J. H. (Pierre) Cuypers. Louis ontwierp het schaalmodel van het beeld, maar vanwege zijn ouderdom is de vorming van het beeld overgedragen en uitgevoerd door de kunstenaar Jan Stracké en Jan Lauweriks realiseerde de sokkel met de vier muzen.
Het beeld is gegoten in de
“fabrijk van L. I. Enthoven & Co
te ’s Gravenhagen”.

De tekst op de cartouche verklaart waarom dit monument is gemaakt en geplaatst voor Joost van den Vondel:

OM DEN ADEL VAN ZIJN KARAKTER:
OM DEN RIJKDOM VAN ZIJN GENIE:
OM DEN GLOED EN DE LIEFLIJKHEID ZIJNER DICHTGAVE:
BIJ SCHERP VERNUFT EN DEGELIJKE WETENSCHAP:
OM ZIJN TOOVEREN MET DE NEDERLANDSCHE TAAL DIENSTBAAR GEMAAKT AAN ZIJNE LIEFDE VOOR LAND EN STAD:
WORDT HIER AAN JOOST VAN DEN VONDEL:
TER KWIJTING EENER DIEPGEVOELDE SCHULD.
DIT GEDENKTEEKEN GEWIJD MDCCCLXVII.
MDCCCLXVII = 1867.
De tekst op de sokkel is van Antoinette Alberdingk Thijm, de vrouw van P.J.H. (Pierre) Cuypers.
Vondel van zijn sokkel getrokken
23-12-1982
Pastel-tekening door Jet Nijkamp
Als gevolg van de “uit de hand gelopen ontruiming van een gekraakt pand” op de hoek Vondelstraat / Eerste Constantijn Huygensstraat met zwaar materieel van de politie en tanks van het leger verliep dit zo extreem dat de “krakersbeweging” haar woede afreageerde op het Vondelmonument. Joost werd in blinde woede respectloos van zijn sokkel getrokken en als gevolg van de zware neerstorting bovendien onthoofd. Daarna werd zijn hoofd zelfs als “trofee” meegenomen. Op 14 januari 1983 lag het hoofd van Joost van den Vondel voor het kantoor van de Raad van State in Den Haag.

Na een restauratie bij bronsgieterij Koninklijke Eijsbouts te Asten was het beeld in oktober 1983 hersteld.

Bovenstaande pastel-tekening was onderdeel van de tentoonstelling
In my backyard
van Jet Nijkamp met video-beelden over haar werk en met medewerking van de dichters
Anna Enquist
Rozalie Hirs
Co Woudsma.

Blader door de brochure

Zie haar website op www.jetnijkamp.nl (2020)
Gedicht Piet Calis
29-09-2015
2009
Op de stenen rand staat een gedicht (2009) van literatuurhistoricus en schrijver Piet Calis, beginnend aan de rechterzijde van Joost van den Vondel:

GEBOREN IN EEN ANDER LAND EN VERVULD VAN GELUK OM DE VRIJHEID DIE HEM IN DEZE BLOEIENDE STAD TEN DEEL IS GEVALLEN, KIJKT DE DICHTER DES VADERLANDS JOOST VAN DEN VONDEL GENIETEND OM ZICH HEEN EN ZINGT HIJ:
AAN DE AEMSTEL EN AAN HET IJ, DAAR DOET ZICH HEERLIJK OPEN ZIJ DIE ALS KEIZERIN DE KROON DRAAGT VAN EUROPE: AMSTERDAM.
DE GROENE HALSBANDPARKIETEN VAN HEINDE EN VER GEKOMEN, NESTELEN IN DIT PARK, LATEN VOL GEESTDRIFT HUN LOKROEP HOREN EN DANSEN OP DE EINDELOZE RITMES VAN DE LUCHT. EN EEN GEÏNSPIREERDE VONDEL TEKENT OP:
AI LAAT ONS BEURTEWIJS DEN TOON DER VOGELEN, VROEG AAN ’T KWINKELEREN, NAVOLGEN, EN ’T GELUID SCHAKEREN, EN STRENGELEN TOT ENE KROON.
Piet Calis schreef een biografie over Vondel
Het verhaal van zijn leven (1587-1679)
Uitgegeven in 2008 door
J. M. Meulenhoff bv, Amsterdam
ISBN 978 90 290 8148 1 / NUR 621
Gebonden, 464 bladzijden.

Informatie over het boek op de pagina Boeken.
Sokkel
13-12-2015
Sokkel
13-12-2015
Sokkelvoet
25-12-2013
Sokkelvoet voorzijde
25-12-2013
Sokkelvoet rechterzijde
25-12-2013
Sokkelvoethoek rechts
25-12-2013
Vondelmonument met Tulpen 2022
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen 2016
28-04-2016
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Dit jaar waarschijnlijk de laatste Tulpen in het plantsoen.
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Joost van den Vondel dicht in de mist
19-01-2015
Joost van den Vondel van L. Royer
25-12-2013
Twee muzen
25-12-2013
Joost van den Vondel en Piet Calis
25-12-2013
Vondelmonument
13-12-2015
Vondelmonument en Donzige eik
13-12-2015
Vondelmonument
13-12-2015
Vondelmonument
13-12-2015
Vondelmonument
14-06-2014
Joost van den Vondel
Het Vondelmonument uitgelicht tijdens het feest “150 jaar Vondelpark” in de nacht van 14 naar 15 juni 2014. Hoewel het park 150 jaar geleden nog niet bestond, werd wel een start gemaakt het aan te leggen. Het eerste parkdeel werd officieel op 15 juni 1865 geopend voor het publiek.
Het Vondelmonument werd op 18 oktober 1867 onthuld in het park waarna het “Nieuwe Park” langzaam maar zeker de naam van Joost van den Vondel verkreeg; Vondelspark (met een s) en rond 1880 werd de naam Vondelpark ingevoerd.
Sokkel
13-12-2015
De achterzijde van de sokkel
Een lauwerkrans met een puntige ster, daaronder de Latijnse spreuk SCRIPSIT AETERNITATI - Hij heeft geschreven voor de eeuwigheid.
Daaronder een violenplant, met bloemen, bladeren en de wortels, het beeldmerk van Joost van den Vondel.
Standbeeld Joost van den Vondel in de Warmoesstraat 110 te Amsterdam. Voor zijn 350e geboortedag gemaakt en onthuld op 17-11-1937.
Gemaakt door kunstenares Gerarda Rueter (Sloterdijk, 2 juli 1904 – Amsterdam, 23 november 1993).
04-08-2021
Standbeeld Warmoestraat 110
Dit was de plek waar de winkel van Joost van den Vondel stond, na de eerste locatie in de Warmoesstraat nr. 39.
Vondelmonument vanaf 1867 in het NIEUWE PARK.
Vanaf 1880 werd het park VONDELPARK genoemd. Hans Homburg

© 2013- · Hans Homburg · 31-03-2024 21:04   Site-overzicht | Privacyverklaring