Privacyverklaring

Typering en doel van de website
Deze site geeft informatie over de natuur, historie en het heden van het Vondelpark in Amsterdam. Doel van deze informatie is om de waarde, het beheer en het gebruik van dit park te beschrijven en in beeld te brengen, een particulier initiatief van Hans Homburg.

Promotie Vondelpark met 2 oude boeken over het Vondelpark
Op de site promoot ik 2 boeken over het Vondelpark met de onderwerpen natuur en de realisatie van het park (1864-1878) toen het particulier eigendom was.
Hierdoor probeer ik ook de actuele waarde van het park te belichten.
Deze boeken heb ik heruitgegeven in 2013 en 2014 en zijn gratis te downloaden:
In het Vondelpark van Heimans en Thijsse uit 1901 en
Ons Gouden Vondelpark van Jan Feith uit 1914 toen de particuliere vereniging 50 jaar bestond en dit vierde met een jubileumboekje voor leden en donateurs van de toenmalige particuliere “Vereeniging tot aanleg van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam”.

Informatie bekijken en/of willen gebruiken
De informatie die wordt aangeboden is met zorg samengesteld. De documenten (pdf), teksten en het beeldmateriaal op deze site mogen, zonder schriftelijke toestemming van Hans Homburg, niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verwijzingen of externe links naar sites
Verwijzingen naar andere sites worden als zodanig verstrekt, zonder garantie van welke aard ook. Het gebruik van informatie via of van deze site vindt plaats op basis van uw eigen beslissing en interpretatie.

Foto's met personen
Veel foto's hebben het onderwerp natuur en/of delen van het park en daar staan soms ook personen op. Het is een levendig park met veel mensen en die horen bij de beleving van het park en zijn deel van het fotografisch beeld, soms bewust of onbewust.
Bij specifieke portretten vraag ik in principe direct of daarna toestemming voor publicatie, maar dat lukt niet altijd.
Wanneer u een foto ziet waarbij uw privacy niet wordt gerespecteerd, neem dan contact met mij op via de pagina Contact

Google Analytics
De site maakt gebruik van Google Analytics die bezoekers registreert voor statistische informatie zoals aantal bezoekers, bezochte pagina's, geografische informatie en meer, een en ander volgens de service van Google Analitics. Met deze gegevens kan ik de kwaliteit en het aandachtsgebied van de site verbeteren. Wilt u voorkomen dat Google Analytics u meetelt, dan kunt u dat in uw eigen browser blokkeren.

Contact opnemen
Via de pagina Contact, kunt u contact met mij opnemen voor vragen en/of opmerkingen en uw e-mail wordt beantwoord binnen een redelijke termijn en na een redelijke periode wordt uw mail of correspondentie verwijderd.

Eigenaar van deze site https://www.inhetvondelpark.nl
is Hans Homburg te Amsterdam.

 

Aquarel Hondsroos

Aquarel Hondsroos | Rosa canina


© 2013- · Hans Homburg · Laatste versie privacyverplaring 6-01-2024 9:44   Site-overzicht | Privacyverklaring