Ordner Beatrixpark
01-05-2020
Charles Haak gebruikte twee losbladige ordners van het merk ATLANTA A 4020-7 formaat A5 met klemrug.
In de stand op de foto is de klemband gesloten. Om de klemband te openen worden de 2 kanten naar boven toe gedrukt waardoor de klemband open gaat.
Daarna kunnen de velletjes papier geplaatst worden in een schutblad, en de klemband kan gesloten worden.
Een prachtsysteem wat helaas niet meer bestaat, buitengewoon handig geweest voor het scannen van alle losse blaadjes.
Papier
Charles Haak was zuinig met papier en sneed of knipte de A5 blaadjes uit een groter vel. In vergelijking met papier van 80 gram/m2 gebruikte hij dunner papier.
80 gram/m2 is 0,10 mm dik en hij gebruikte papier met een dikte van standaard 0,07 mm en verschillende bladen zijn zelfs 0,06 mm dun. Vaak maakte hij ook aantekeningen op de achterkant. Hij tekende altijd met een vulpotlood en gebruikte de hardheid B of B2. Makkelijk te corrigeren met gum en duidelijk voor een stevige zwarting.
Scans
De scans zijn gemaakt op 9 en 10 april 2019. De volgorde is volgens de inhoud van de 2 ordners. De bovenzijde heeft het kenmerk 'a' meegegregen in de bestandsnaam en de achterzijde van het blaadje 'b'. Deze achterzijde had vaak een relatie met de volgende nieuwe pagina rechts. De scans zijn bewerkt om de leesbaarheid te verbeteren met behoud van het karakter inclusief 'gebruiksslijtage' en de pagina's liggen als het ware op een wit vlak. Publicatie alle pagina's op deze site vanaf 26 april t/m 19 mei 2020.
C.W.F. (Charles) Haak
27-04-2020
In de laatste fase van het tekenwerk (1957-1961) in het Vondelpark startte Charles met tekenen in het Beatrixpark.
Net als in het Vondelpark maakte hij kaarten met daarop de beplanting, een lijst met een inventarisatie per plantvak en enkele botanische tekeningen.
Daarnaast beschreef hij het Beatrixpark op enkele bladen en noteerde verschillende bijzonderheden van de beplanting. Ook gaf hij rondleidingen in het Beatrixpark of was dat van plan om te gaan doen.
Maar wie wás Charles Haak?

Dhr. C.W.F. (Charles) Haak (1896-1976) had in zijn jeugd een tekenopleiding genoten op de Teekenschool van het Rijksmuseum en was “voor de kost” aan het werk gegaan als technisch tekenaar bij de post en telegraafdienst. In zijn hart was hij vooral een creatief en kunstzinnig tekenaar en later gaf hij ook les in tekenen en schilderen. Gevoed door de vergaarde kennis over de natuur bij zijn pensionering en woonachtig bij het Vondelpark, ging hij zich intensief verdiepen in het park en tekende in de periode 1957-1961 een unieke kaartencollectie, schreef een uitgebreide inventarisatie en tekende takken, bladknoppen en bladeren.

Met al zijn kennis maakte hij ook regelmatig rondleidingen in het Vondelpark met geïnteresseerde mensen en nam daarbij zijn boekjes en een deel van zijn herbarium mee tijdens de wandelingen. Naar alle waarschijnlijkheid liep hij ook rondleidingen in het Beatrixpark.

Dank aan Hein Koningen voor het bewaren en ter beschikking stellen van de twee ordners Beatrixpark van Charles Haak, om deze te scannen en te publiceren.

In het PAROOL heeft een mooi artikel gestaan over Charles Haak in het deel PS op 1 augustus 1959.
Hierbij de link naar deel 1 van het artikel - deel 2 en deel 3.
Kaartindeling 1961
29-04-2020
Hoe inventariseer je bomen, heesters en planten wanneer je geen goede kaart hebt?
Dan bedenk je een systeem en teken je de kaarten zelf.

Het hele park werd gevat in een overzichtskaart 1:2500 en vier kaarten 1:1000 met de afkortingen K2, K3, K4 en K5.
Het systeem van indeling
Het hele park werd in drie gebieden verdeeld, A, B en C.
Binnen zo'n gebied zijn vakken gemaakt en die hebben een cijfer (1 t/m 10). In zo'n vak liggen beplantingsvakken met een letter (A t/m E).
Als voorbeeld: in gebied C ligt het vak 6 en daarin liggen 3 beplantingsvakken, A, B en C, zie de tekening van vak C6.

De kaarten
Definitieve exemplaren, maar nog meer kaarten die voor het inmeten werden gebruikt, voor de volledigheid allemaal te raadplegen. Gebruik hiertoe de verschillende knoppen op de pagina of het zoeksysteem.
Niet alle beplantingsvakken zijn ingevuld met beplanting.

Charles Haak gebruikte de wetenschappelijke namen van bomen, heesters en planten, vaak afgekort.

Beplantingsvakken
Totaal 65 beplantingsvakken.
22 grasvakken,
42 heestervakken en
1 boomgroep.
Parknamen
Alle paden en waterlopen kregen een naam van Charles Haak.
Het overzicht 1961 van alle
Parknamen Beatrixpark.
Kaarten Beatrixpark 1961
30-04-2020
Kaarten Beatrixpark 

Charles Haak tekende alle kaarten op schaal, 1:2500, 1:1000, 1:500 en 1:250 met bomen en heesters in 1961. Hij tekende 58 kaarten.
Vakken Beatrixpark 

Een overzicht van alle vakken met de aanwezige beplanting.
Totaal 36 bladzijden verdeeld over gebied A, B en C.
Inventaris bomen heesters 

Een overzicht van alle planten, alfabetisch op geslachtsnaam met bijzonderheden, naaldbomen en vraagtekens en verwijzing naar de vakken, 69 pagina's.
Bloeitijd bomen heesters 

Een overzicht van bloeitijden van bomen en heesters verdeeld over 4 pagina's.
Historie Beatrixpark 

Op deze pagina de drie handgeschreven blaadjes met de korte aanleg-historie van het Beatrixpark en een antwoordbrief van de Dienst der Publieke Werken afd. Beplantingen aan C.W.F. Haak, gedateerd op 29 januari 1962.
Botanische tekeningen 

Charles Haak maakte 2 ordners met tekeningen van planten in het Vondelpark. In de ordners van het Beatrixpark zaten 2 studies van bomen, takken van een Pimpernoot en een Lederboom, beide geplaatst in het overzicht Vondelpark. Daar staan nu ook de definitieve versies van beide boomtakken.
Gebruik de knop 'Uit het Beatrixpark' en/of 'Naaldbomen', die naaldbomen hebben betrekking op het Beatrixpark. Totaal 139 tekeningen - 29-05-2020.
Ordner Beatrixpark binnenkant
18-05-2020
Charles Haak gebruikte twee losbladige ordners met klemrug.
Dit is de binnenkant met gesloten klemrug.
De losse velletjes papier komen in dit stevige schutblad.
Dit is de binnenkant van het schutblad.
Stadionkade van Stadionplein tot de Beethovenstraat 1965
21-10-1965
Charles Haak inventariseerde ook de Stadionkade in 1965. Het was zijn route van huis naar het Beatrixpark.

© 2013- · Hans Homburg · 5-01-2024 13:12   Site-overzicht | Privacyverklaring