Kaart Rosarium 1936
1936
Rosarium 1936 kaart
Catalogus Kleurenpracht II 1936
18-07-1936 / augustus 1936
Open de Rozenlijst Vondelpark 1936 pdf 3,3 Mb.
Dit is een deel van de catalogus 1936 met alleen de geleverde rozen voor de 144 vakken met de lijst van leveranciers en de rozenschenkers.
Inclusief een zoekfunctie via de brouwser of Adobe Acrobat.
Blader door de complete Catalogus uit 1936 met 68 pagina's, informatie beeldententoonstelling en vele advertenties.

VOORWOORD

Catalogus

Ten tweeden male heeft het Comité „Practische Werken Amsterdam” het voorrecht, een fraai en belangrijk resultaat van den arbeid zijner jeugdige werkloozen — die dan ook weer, ondanks hun „werkloosheid”, flink aan den slag zijn geweest — ter bezichtiging te bieden. We verheugen ons erin, dat dit mooie en nuttige werk ook dit jaar, dank zij de hulp van zeer velen, weer mogelijk is gebleken; en wij hopen, dat menigeen, die den arbeid onzer jongens aanschouwd, daarin aanleiding zal vinden, ons ook verder den zoo hoog noodigen steun te geven.

Wij hebben ons werk, behalve van het Bestuur van het „Vondelpark”, ook van het Bestuur van „Nos Jungunt Rosae” en van den Amsterdamschen Kring van Beeldhouwers een groote en niet genoeg te waardeeren medewerking ondervonden. Hun hulp zal, naar wij meenen, zonder twijfel tot een goed resultaat van dit nieuwe initiatief leiden.
Dit voorwoord mogen wij niet beëindigen zonder een woord van hulde te brengen aan die leden van het Comité „Practisch Werken”, die met hart en ziel tot het tot stand komen en het succes dezer expositie hebben bijgedragen, nl. de Heeren Ir. J.A. Josephus Jitta, E.G. Volkersz en Ir. W.B. Ouëndag, alsmede den actieven en deskundigen leider van het werk, den Heer J. Jongsma.
Mogen dan mèt de rozen ook de financiën van het Comité „Practisch Werken” groeien en bloeien!

W.C. POSTHUMUS MEYJES
Voorzitter Comité P. W. A.

Dit was het voorwoord, gedrukt in de catalogus voor de Rozententoonstelling:
Kleurenpracht II in het Vondelpark te Amsterdam, georganiseerd van 18 juli - eind aug. 1936 door het Comité „Practisch Werken Amsterdam” voor jeugdige werkloozen.

De Rhododendron- en azalea-tentoonstelling Kleurenpracht I werd eveneens door jeugdige werklozen aangelegd rondom de grote vijver en werd o.a. bezocht door koningin Wilhelmina en prinses Juliana.
De tentoonstelling vond plaats vanaf 18 mei tot 19 juni 1935.

Het Comité „Practisch Werken” heeft aan Piet Worm de opdracht verstrekt een affische te ontwerpen die ook op de kaft van de catalogus wordt gedrukt.

Torso - Jan Heijens K02
1936
Beeldhouwer Jan Heijens
Gemaakt van gips.
Bestemd voor particuliere tuin.
Tentoongesteld in het Rosarium 1936.
De beeldententoonstelling toonde 37 beelden.
Aanleg Rosarium met medewerking van „Nos Jungunt Rosae” - Panorama - PP02
28-11-1935
HANDELSBLAD 2 januari 1936
Zooals wij reeds eerder hebben bericht, zal, door samenwerking van het comité „Praktisch Werken Amsterdam” met de Vereeniging tot bevordering der Rozenteelt „Nos Jungunt Rosae”, in het Vondelpark een Rosarium worden aangelegd, naar het ontwerp van den heer F.J. Abbing tuinarchitect (Nos Jungunt Rosae) en J. Jongsma, leider van de jeugdige werkloozen van P. W. aldaar.

Het terrein, waarop dit Rosarium wordt aangelegd, is reeds in bewerking genomen. Het wordt naar het Noorden begrenst door de Manege van de Amsterdamsche Rijtuig Mij. aan den Overtoom. In het Z.-N.O. wordt het terrein begrenst door den verbindingsweg van de Emmalaan naar de Kattenlaan. De ingang van het Rosarium is naar het Oosten ontworpen en is gelegen bij de eendenvoederplaats.

Naar wij verder vernemen, zullen 116 vakken, plaats biedende voor meer dan 7000 struikrozen, worden aangelegd. Aangezien een hekwerk om het Rosarium niet in den stijl van het Vondelpark zou passen, wordt het Rosarium „open” aangelegd.

De vorm van het Rosarium is aangepast aan de eenigszins grillige omtrekken van het terrein, dat door het Vondelparkbestuur, in gezamenlijk overleg, ter beschikking kon worden gesteld. Ten einde het symmetrische Rosarium niet te doen afsteken bij den stijl van het Vondelpark, is een zeer gelukkige entourage-beplanting ontworpen door het aanbrengen van Lijsterbessen, Cotoneasters, Ribes, Botanische en Parkrozen, enz. In het Rosarium zullen acht rustbanken komen.

Het Rosarium zal in een tentoonstellingsterrein worden opgenomen waar een verlichte vijver en een thee-terras de aandacht zullen trekken.

De opening van het tentoonstellingsterrein, waarvan het Rosarium de groote attractie zal vormen, zal vermoedelijk worden vastgesteld op 20 juni. Aangezien de weersgesteldheid op dit tijdstip van het jaar vermoedelijk belangrijk gunstiger zal zijn dan bij de opening van „kleurenpracht” (toen het tentoonstellingscomité, niettegenstaande een zeer druk bezoek, de tegenslagen van het weer vooral in de avonduren heeft ondervonden), wordt een groote toeloop van het publiek verwacht.

Het Rosarium zal ongetwijfeld Amsterdam een attractie rijker maken. Rhododendron- en azaliatuin, het voormalige „kleurenpracht”, wordt keurig onderhouden en zal ongetwijfeld in den vóór-zomer de a.s. bezoekers van het Rosarium er op attendeeren, dat hun wederom een fraaie aanblik te wachten zal staan.
Introductie
Het getoonde beeldmateriaal over de aanleg van het 1e Rosarium in het Vondelpark komt uit het plakboek (51 bladzijden) van Jello Jongsma, leider van het werk. Foto's en krantenknipsels.
Hij was tuinbouwkundige en samen met tuinarchitect F.J. Abbing van „Nos Jungunt Rosae” waren zij de ontwerpers van deze Rozententoonstelling Kleurenpracht II in 1936.
Jello Jongsma was in dienst van het Comité “Praktisch Werken Amsterdam” en gaf 9 maanden dagelijks leiding aan circa 70 werklozen, vanaf november 1935 t/m juli 1936.
Na de tentoonstelling werd de omheining van rietmatten en de verlichting verwijderd en werd het een openbaar toegankelijk Rosarium.

In het menu hierboven vindt u thema-knoppen zoals publiciteit, een aspect waar veel aandacht aan werd geschonken.

Met 'Zoek op titel' kunt u vanaf het overzicht door het plakboek bladeren door de afkorting PP01 t/m PP51 te typen. De afkorting pp staat voor plakboek-pagina. Of zoeken op b.v. krantnaam, kunstenaar of kunstwerk met K01 t/m K32.

De pagina omvat 227 afbeeldingen.

Het plakboek werd tot 8 mei 2014 bewaard door Richard Kouwenhoven (R.K.) waarvoor DANK!
Nu geheel te bekijken, inclusief de fraaie Catalogus.

Op 25 oktober 2023 is het plakboek overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam.

Hans Homburg - 15-08-2021 / 21:30.
25-10-2023 naar Stadsarchief Amsterdam
Beeldententoonstelling
Op het omheinde terrein van de Rozententoonstelling werd ook een openlucht-tentoonstelling ingericht door leden van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers.
36 beelden werden geplaatst op het grote terrein en 13 kiezel-mozaïken.

De organisatie, keuze en plaatsing was in handen van G.J. v.d. Veen, Hildo Krop, Joh. G. Wertheim en J.F. Van Erven Dorens architect.

Op de voetstukken waren nummers geschilderd met uitleg in de catalogus op blz. 62 en 63.

Hans Homburg - 04-08-2021
Aanleg Rosarium
voorjaar 1936
Foto Gemeentearchief Amsterdam
Aanleg Rosarium januari 1936
De Stad Amsterdam - PP03
januari 1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Dhr. J.A. Josephus Jitta, secretaris Comité Practisch Werken Amsterdam en voorzitter Werkcommité - PP01
januari 1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Tekening Rozententoonstelling. Ontwerp van F.J. Abbing en Jello Jongsma - PP01
januari 1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP03
17 januari 1936 Handelsblad
17-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Kaart Rosarium - PP04
2 januari 1936 Handelsblad
02-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP04
2 januari 1936 Handelsblad
02-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP04
januari 1936
00-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP04
januari 1936
00-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP04
januari 1936
00-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP04
januari 1936
00-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP05
januari 1936
00-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP05
januari 1936
00-01-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP05
maart 1936 Telegraaf
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP05
maart? 1936
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP05
maart? 1936
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP05
maart? 1936
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg Rosarium - PP05
31 maart 1936
31-03-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Lichtmast juli? 1936 - PP06
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 6, archief Jello Jongsma - R.K.
Kleurenpracht II net voor de opening juli? 1936 - PP06
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 6, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg rozenvakken maart? 1936 - PP07
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 7, archief Jello Jongsma - R.K.
Grondwerk februari? 1936 - PP07
00-02-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 7, archief Jello Jongsma - R.K.
Grondwerk februari? 1936 - PP07
00-02-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 7, archief Jello Jongsma - R.K.
Maquette maart 1936 Handelsblad - PP07
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 7, archief Jello Jongsma - R.K.
Grondwerk in de winter 1936 - PP08
00-02-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 8, archief Jello Jongsma - R.K.
Grondwerk in de winter 1936 - PP08
00-02-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 8, archief Jello Jongsma - R.K.
Vakindeling maart? 1936 - PP08
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 8, archief Jello Jongsma - R.K.
Afwerking paden maart? 1936 - PP08
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 8, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg brug maart? 1936 - PP08
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 8, archief Jello Jongsma - R.K.
Publiciteit 6 januari 1936 De Rotterdammer - PP08
06-01-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 8, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg maart? 1936 - PP09
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 9, archief Jello Jongsma - R.K.
Aanleg maart? 1936 - PP09
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 9, archief Jello Jongsma - R.K.
Krant Standaard 19 mei 1936 - PP10
19-05-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 10, archief Jello Jongsma - R.K.
Krant Maasbode 13 mei 1936 - PP10
13-05-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 10, archief Jello Jongsma - R.K.
Krantenartikel Maasbode 19 mei 1936 - PP10
19-05-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 10, archief Jello Jongsma - R.K.
Beplanting aanbrengen 1936 - PP11
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 11, archief Jello Jongsma - R.K.
Maken ornament fontein Rosariumvijver 1936 - PP11
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 11, archief Jello Jongsma - R.K.
Maken lichtmasten 1936 - PP11
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 11, archief Jello Jongsma - R.K.
Ornament fontein Rosariumvijver 1936 - PP11
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 11, archief Jello Jongsma - R.K.
Werkzaamheden lichtmasten 1936 - PP11
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 11, archief Jello Jongsma - R.K.
Reflectors lichtmasten 26 mei 1936 - Standaard - PP12
26-05-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 12, archief Jello Jongsma - R.K.
Grond voor het Rosarium 1936 PP12
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 12, archief Jello Jongsma - R.K.
Werkzaamheden lichtmasten maart? 1936 PP12
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 12, archief Jello Jongsma - R.K.
Werkzaamheden lichtmasten maart? 1936 PP12
00-03-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 12, archief Jello Jongsma - R.K.
Werkzaamheden plantvakken en paden april? 1936 PP12
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 12, archief Jello Jongsma - R.K.
Werkzaamheden grondkabels april? 1936 PP12
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 12, archief Jello Jongsma - R.K.
Standaard 26 mei? 1936 PP12
00-05-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 12, archief Jello Jongsma - R.K.
Langs de Rosariumvijver 1936 PP13
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K.
Elektrakabels uitrollen 1936 PP13
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K.
Geluid 1936 PP13
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K.
Elektraploeg 1936 PP13
00-04-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K.
Overzicht Rozententoonstelling voor of op de officiële opening op 17 juli 1936 PP13
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K.
Fontein in de Rosariumvijver juni? 1936 PP13
00-06-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K.
Elektraruimte juni? 1936 PP13
00-06-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K.
Lichtmasten aansluiten juni? 1936 PP13
00-06-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K.
Affische Kleurenpracht II 18 juli - eind augustus 1936 - Ontwerp Piet Worm PP13
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg blz. 13, archief Jello Jongsma - R.K. Ontwerp affische Piet Worm. Afmeting 13 x 18 cm. Tevens gebruikt voor de catalogus.
Uitnodiging opening Kleurenpracht II voor gasten PP14
17-07-1936
Kaart uitnodiging uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Ingang tentoonstelling Kleurenpracht II PP14
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Ingang tentoonstelling Kleurenpracht II PP14
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Afwerking voor de opening Kleurenpracht II op 17 juli 1936 PP14
18-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Afwerking voor de opening Kleurenpracht II op 17 juli 1936 PP15
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Afwerking voor de opening Kleurenpracht II op 17 juli 1936 PP15
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Afwerking voor de opening Kleurenpracht II op 17 juli 1936 PP15
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Haarlemse krant 18 juli 1936 over opening Kleurenpracht II op 17 juli 1936 PP15
18-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Panorama 16 juli 1936 over opening Kleurenpracht II PP16
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.
Kiezel-mozaïk Tedal-schaap - W. Molin K32 PP16
00-07-1936
Vervaardigd voor de Solaria in de nieuwe chirurgische kliniek van het Wilhelmina-gasthuis te Amsterdam. Uit een serie van 13 stuks.
Rosariumvijver met fontein PP16
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Eenhoorntje - C.J. v.d. Veen K31 PP17
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Bizon - Jan Trapman K13 PP17
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Staande vrouwenfiguur - Joh. G. Wertheim K23 PP17
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Meisje met lammetje - F. van Hall K08 PP17
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Rosariumvijver met fontein, verlichting en het restaurant - PP17
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Vrouwenkopje - Frits Sieger K27 PP17
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Affische in het Handelsblad 10 mei 1936 - PP17
10-05-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kleurenpracht II bij avond 16 juli 1936 Maasbode - PP17
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kleurenpracht II bij avond met verlichting in de fontein, verlichting in de bomen en paddenstoel-lampen langs de Rosariumvijver - PP17
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Roodkapje - Mej. G. Rueter K07 PP18
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Zittende jongen - Mej. L. Beijerman K14 PP18
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Rosarium geopend uit Het Volk 18 juli 1936 - PP18
18-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
In de tekst staat: 70.000 rozen; had moeten staan 7.000 rozen.
In plaats van Minister van Sociale zaken Slingenberg was het pg Meyer de Vries die de Rozententoonstelling opende.
Gedicht van E.J. Ludding bij de openstelling Rosarium Amsterdam Vondelpark - Rosarium No. 3 juli 1936 - PP18
18-06-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Dhr. E.J. Ludding was secretaris-penningmeester van de Vereeniging ter bevordering der Rozenteelt “Nos Jungunt Rosae”.
Haagse Post uitknipsel 18 juli 1936 - PP18
18-06-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Telegraaf 16 juli 1936 - PP19
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Eenhoornje - C.J. v.d. Veen K31 PP19
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Eenhoornje - C.J. v.d. Veen K31 PP19
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Jong meisje - Hildo Krop K05 PP20
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Het Volk 16-07-1936 - PP20
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Haagse Post op 18?-07-1936 - PP20
18-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
16-07-1936 - PP20
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
16-07-1936 - PP21
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Toegangsbewijs - PP21
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Nieuws van den Dag 16 juli 1936 - PP22
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Maasbode 16 juli 1936 - Troosteloze vlakte tot een oord van schoonheid gemetamorfoseerd - PP22
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Handelsblad 16 juli 1936 - Rozen in het Vondelpark - PP23
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Handelsblad 16 juli 1936 - Rozengeur en maneschijn - PP23
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Nieuwe Rotterdamse Courant 16 juli 1936 - Het nieuwe rosarium in het Vondelpark - PP24
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Tijd 17 juli 1936 - Het grootste Rosarium van Nederland in het Vondelpark geopend - PP24
16-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Maasbode en Handelsblad 18 juli 1936 - De rozentuin in het Vondelpark - PP25
18-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Maasbode 18 juli 1936 - Feestelijke opening van het Rosarium - PP25
18-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Het Volk avondblad 20 juli 1936 - Ruim 4500 bezoekers op de eerste dagen - PP25
20-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Telegraaf 20 juli 1936 - Eerste weekend op de Rozententoonstelling - PP25
20-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Telegraaf avondblad 22 juli 1936 - Gratis Rozeknopjes - PP25
22-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Handelsblad 22? juli 1936 - Gratis Rozenknopjes - PP25
22-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Nieuwe Rotterdamse Courant ? 18 juli 1936 - De opening van de tentoonstelling en het nieuwe rosarium in het Vondelpark - PP26
18-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Maasbode 23 juli 1936. Minister van Sociale Zaken M. Slingenberg bezoekt de Rozententoonstelling Kleurenpracht II - PP26
23-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Bloemisterij ? 23 juli 1936. Reactie op de reclameplaat - PP26
23-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Het Volk 28 juli 1936. Wandelaars op Kleurenpracht II - PP27
28-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Handelsblad 26 juli 1936. Minister Slotemaker op de Rozententoonstelling - PP27
26-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Tijd 25 juli 1936. Ter voorkoming van misverstand - PP27
25-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Handelsblad 23 juli 1936. Minister Slingenberg bij Kleurenpracht II - PP27
25-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
27 juli 1936. De wandelaars en de rozententoonstelling te Amsterdam - PP27
27-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Handelsblad 20 juli 1936. Kleurenpracht II trekt veel belangstelling - PP27
20-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Huldiging der Vierdaagse deelnemers - PP27
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Consument 23 juli 1936. Het Rosarium in ons Vondelpark - PP27
23-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Consument 23 juli 1936. Rozententoonstelling - PP28
23-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Foto Rozententoonstelling Kleurenpracht II op de officiële opening 17 juli 1936 of kort erna - PP28
17-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Algemeen Handelsblad 28 juli 1936. De leden van de Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam na de Vierdaagse van Nijmegen - PP28
28-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Weekblad voor de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde 25 juli 1936 - PP29
25-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Van de blaren naar de rozen - PP29
27-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Bloemisterij 23 juli 1936 - Tentoonstelling Kleurenpracht II - PP30
23-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Telegraaf 30 juli 1936 - Kleurenpracht II heeft haar 25.000 sten bezoeker geboekt - PP30
30-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Hervormd Amsterdam 25 juli 1936 - Licht en Kleur - PP31
25-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Eind juli 1936 - Kleurenpracht - PP32
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K.. In het artikel worden 800 variëteiten rozen genoemd, dat moet een vergissing zijn, want er stonden circa 150 cultivars.
Weekblad voor de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde - juli 1936 - PP33
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Algemeen Handelsblad ochtendblad - 8 augustus 1936 - PP34
08-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Gedicht - PP34
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Stad + Land 01-08-1936. Minister Slotemaker de Bruïne in gezelschap van de heren Josephus Jitta (midden) en Hildo Krop (links) - PP34
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Groene Amsterdammer - 8 augustus 1936 - Kleurenpracht, een poëtisch verslag - PP35
08-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Foto - Kleurenpracht II met terras langs Rosariumvijver - PP35
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Maasbode 7 augustus 1936 - Kleurenpracht II blijft trekken - PP35
07-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Het Volk 7 augustus 1936 - Kleurenpracht II blijft trekken - PP35
07-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Rozengroet in Nederlands en Frans - Kleurenpracht II - PP35
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Rozengroet in Engels en Duits - Kleurenpracht II - PP35
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Panorama 13 augustus 1936 - Rozen in het Vondelpark met beeld Roodkapje - Kleurenpracht II K07 PP36
13-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Panorama 13 augustus 1936 - Rozen in het Vondelpark - Kleurenpracht II met Meisje met lammetje K08 PP36
13-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Panorama 13 augustus 1936 - Rozen in het Vondelpark - Kleurenpracht II - PP36
13-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Algemeen Handelsblad zaterdagavond-bijvoegsel 15 augustus 1936 - De rozentuin in het Vondelpark - Kleurenpracht II - PP37
15-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Rosariumvijver met fontein - Kleurenpracht II - PP37
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Algemeen Handelsblad 15 augustus 1936 - Kleurenpracht II blijft trekken - PP37
15-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Standaard 15 augustus 1936 - Een wedstrijd op Kleurenpracht II - PP37
15-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Telegraaf 15 augustus 1936 - Wie komen er maandagavond in het Vondelpark? - Herkinningswedstrijd Kleurenpracht II - PP37
15-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Wieringer Weekblad 13 augustus 1936 - Promotie voor bezoek Kleurenpracht II - PP37
13-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Zondagavond 16 augustus 1936 - Beroemdheden bok rozengeur en maneschijn Kleurenpracht II - PP38
16-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Handelsblad avond 18 augustus 1936 - Boeiende puzzel in het Rosarium Kleurenpracht II - PP38
18-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Wie komen er maandagavond in het Vondelpark? 16-08-1936 Kleurenpracht II - PP38
16-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Herkenningswedstrijd in het Rosarium - Een geslaagde avond. Kleurenpracht II - PP38
17-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De herkenningswedstrijd op Kleurenpracht II - PP38
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Foto Rosariumvijver met paddenstoel en tijdelijke brug op Kleurenpracht II - PP38
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Telegraaf maandagavond 17-08-1936. Op zoek naar beroemdheden op Kleurenpracht II - PP39
17-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Op zoek naar beroemdheden op Kleurenpracht II op maandagavond 17 augustus met kunstwerk Bizon K13 PP39
17-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Foto op zoek naar beroemdheden op Kleurenpracht II op het terras, maandagavond 17 augustus met IJsbeer K13A PP39
17-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Herkenningsavond 17 augustus 1936 op Kleurenpracht II - PP40
18-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Centraal Bureau voor Persinlichtingen en Courantenknipsels 18 augustus 1936 - Kleurenpracht II - PP40
18-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Herkenningswedstrijd op 17 augustus 1936 - Kleurenpracht II - Telegraaf 19 aug 1936 - PP40
19-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Etalagewedstrijd "Rose Marie Cup" 30 juli 1936 - Kleurenpracht II - PP40
19-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Waarschijnlijk tijdens de Herkenningswedstrijd 17 aug 1936 - Kleurenpracht II - PP40
17-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Nieuws van de Dag 18 aug 1936 - Waar de rozen bloeien - Kleurenpracht II - PP41
18-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Rozenversiering van de Munt - PP41
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Eenhoorntje - C.J. v.d. Veen K31 PP41
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Moeder en Kind - C.J. v.d. Veen K03 PP41
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Verlichting in de avond vanaf de Rosariumvijver - Kleurenpracht II 1936 - PP41
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Meisje met vogel - Hildo Krop K01 PP41
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Torso - Jan Heijens K02 PP41
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Telegraaf 29 aug 1936 - Twee Helmondsche pythons in het Vondelpark - Kleurenpracht II - PP42
29-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Het zonnelied (St. Franciscus) - C.A. Smout K30 PP42
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Moeder en Kind - G.J. v.d. Veen K03 PP42
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Figuur - Chris Hassoldt K04 PP42
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Het Volk 19 augustus 1936 - Python-paar in Vondelpark - Kleurenpracht II 1936 - PP43
19-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Tijdens Herkenningswedstrijd 17 augustus 1936 - Kleurenpracht II - PP43
17-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Artikel 3 september 1936 - Kleurenpracht II - PP43
17-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Moeder Aarde - F. Werner K12 PP43
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Onbekende titel en kunstenaar, aanvulling K31A PP43
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kunst en tentoonstelling - Kleurenpracht II K11 PP43
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Christophorus - Mej. Nel Klaassen K06 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Moeder en Kind - G.J. van Veen K03 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Het zonnelied (St. Franciscus) - C.A. Smout K30 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Hygiea - Chris Hassoldt K09 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Christophorus - Jan Heijens K29 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Onderdak - J.C. Schultz K28 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Torso - Jan Heijens K02 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Vrouwenkopje - Frits Sieger K27 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Fontein Neptunus en Nymph - Mej. Nel Klaassen K16 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Figuur - Chris Hassoldt K04 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kindergroepje - Mej. L. Beijerman K14D PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Grafmonumentje - F. van Hall K10 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Roodkapje - Mej. G. (Gerarda) Rueter K07 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Gerarda Rueter maakte in 1937 een standbeeld van Joost van den Vondel, onthuld op de dag van zijn 350ste geboortejaar op 17-11-1937 in de Warmoesstraat 110, de plek waar zijn woning-winkel had gestaan.
Zie de foto op de pagina Vondelmonument
Meisje met vogel - Hildo Krop K01 PP44
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Titel en kunstenaar onbekend K31A PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kiezel-mozaïk Tijger - W. Molin K32 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Helmschudder Hector - G.J. v.d. Veen K20 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Staande vrouwenfiguur - Joh. G. Wertheim K23 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Schotsche terrier - G.J. v.d. Veen K15 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Allegorische figuur v. Heutzmonument - F. van Hall K19 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Bizon - Jan Trapman K13 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Geestelijke ontwikkeling - Marinus Vreugde K18 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Zittende vrouwenfiguur - F. van Hall K21 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Jongen met Valk - Hildo Krop K22 PP45
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Grondwerk voor aanleg terras langs de Rosariumvijver - Kleurenpracht II PP45
00-06-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Grondwerk voor aanleg terras langs de Rosariumvijver - Kleurenpracht II PP45
00-06-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Grondkabels voor de lichtmasten - Kleurenpracht II PP45
00-06-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Lichtmast en armaturen installeren - Kleurenpracht II PP45
00-06-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Lichtmast en armaturen installeren - Kleurenpracht II PP45
00-06-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Pythons in het Vondelpark - Kleurenpracht II PP46
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Laatste afwerking voor de opening van de Rozententoonstelling - Kleurenpracht II PP46
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Toespraken bij de opening van de Rozententoonstelling op 17 juli 1936 - Kleurenpracht II PP47
17-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Bezoek van minister M. Slingenberg en zijn vrouw aan de Rozententoonstelling op 22 juli 1936 - Kleurenpracht II PP47
17-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Bezoek van minister Slotemaker de Bruïne (rechts) aan de Rozententoonstelling op 25 juli 1936 hier in gesprek met de heren Josephus Jitta en Hildo Krop (links) - Kleurenpracht II PP48
25-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kleurenfoto van de Rozententoonstelling in oktober 1936 met het beeld Meisje met lammetje van F. van Hall K08 PP48
00-10-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Dankbrief aan P.W.A. 22 september 1936 - Kleurenpracht II PP49
22-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Vrouwenfiguur - J.W. Havermans - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K17 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Eenhoorntje - C.J. v.d. Veen - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K31 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Christophorus - Mej. Nel Klaassen - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K06 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Zittende jongen - Mej. L. Beijerman - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K14 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Meisje met lammetje - F. van Hall - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K08 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kiezelmozaïk Vetplantje - W. Molin - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K32 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kiezelmozaïk Paddenstoelen - W. Molin - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K32 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kiezelmozaïk Tijger - W. Molin - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K32 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kiezelmozaïk Gazelle - W. Molin - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K32 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Kiezelmozaïk Tedal-schaap - W. Molin - Bouwkundig Weekblad Architectura 12 september 1936 K32 PP49
12-09-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
De Vliegsport 16 oktober 1936 Clubhuis jeugd luchtvaart organisatie Vondelpark 6 PP50
16-10-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Jello Jongsma bij het beeld Helmschudder Hector van G.J. v.d. Veen K20 PP50
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Publieke Werken november 1936 - Kleurenpracht II PP50
00-11-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Publieke Werken november 1936 Meisje met lammetje - F. van Hall K08 PP50
00-11-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Tijdelijke brug met verlichting over de Rosariumvijver - Kleurenpracht II PP50
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Installatie fontein met verlichting in de Rosariumvijver - Kleurenpracht II PP51
00-08-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Afwerken schelpenpaden met wals vlak voor de opening Rozententoonstelling - Kleurenpracht II PP51
00-07-1936
Uit het plakboek aanleg, archief Jello Jongsma - R.K..
Het 1e Rosarium was een ontwerp van F.J. Abbing en Jello Jongsma.
Aangelegd door het Comité “Praktisch Werken Amsterdam”, op initiatief van de Vereeniging ter bevordering der Rozenteelt “Nos Jungunt Rosae”. 24 Nederlandse- en 1 Duitse rozenkweker schonken alle rozen, totaal 7.000 stuks.

Met medewerking van het bestuur van de Vereeniging tot aanleg van het Rij- en Wandelpark te Amsterdam (eigenaar Vondelpark vanaf 1864), de Afdeling Amsterdam van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en de lichttechnisch adviseur J.W. Duchâteau.
Tentoonstelling: 18 juli tot eind augustus 1936.

Aanvankelijk was de tentoonstelling van 20 juni t/m 1 augustus 1936 gepland, maar door slecht weer werd de opening 4 weken uitgesteld.

Hans Homburg
Officiële opening
Kleurenpracht II op 17 juli 1936

De tentoonstelling zou geopend worden door de Minister van Sociale Zaken dhr. M. Slingenberg, maar deze was op het laatste moment verhinderd. Hij liet zich vertegenwoordegen door Procureur Generaal en hoofdinspecteur van de Werkverschaffing dhr. Meyer de Vries.

Voorafgaand aan het openingswoord werd gesproken door de heren C.W. Postumus Meyes, vz. Praktisch Werken, Ir. J.A. Josephus Jitta, vz. Tentoonstellingscommissie, mr. Chr. P. van Eeghen, vz. bestuur Vondelpark, Jhr. P. P. de Beaufort, vz. van “Nos Jungunt Rosae” en Jhr. Joh. G. Wertheim namens de beeldhouwers.
Tenslotte bood B.J. Scheer namens de jongens de hr. Jello Jongsma een sigarettenkoker aan.

Bij de opening waren de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland Jhr. mr. dr. A. Roëll en de Amsterdamse wethouders De Miranda en Broekman aanwezig en vele andere genodigden.

Later in juli bezochten de minister van Sociale Zaken dhr. M. Slingenberg en de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruïne de Rozententoonstelling.

Hans Homburg - 08-08-2021

© 2013- · Hans Homburg · 4-01-2024 22:32   Site-overzicht | Privacyverklaring