Schapenweide na het maaien in rust
23-11-2021
Krakeenden langs de Koeienweide
24-11-2021
Spreeuwen op de Koeienweide
24-11-2021
Waterdrieblad langs de Koeienweide
24-11-2021
Koeienweide gemaaid - overzicht op video
18-11-2021
De Koeienweide op 18 november 2021 bij zonnig weer rond 11 graden.
Na circa een week werken met 2 man heeft een aannemer de hele weide gemaaid en winterklaar gemaakt. Was ook hard nodig, want het riet heeft zich over de hele weide verspreid en is met kleinschalig handwerk niet meer in toom te onderhouden.
Deze keer dus geen vrijwilligers aan het werk via GroeneBuurten.
Veel vogels waren bezig om zaden te eten waaronder een grote groep Spreeuwen die je normaal eigenlijk weinig ziet. Ook Houtduiven, Eksters en Kraaien scharrelden op de weide.
Het aannemersbedrijf was vervolgens vandaag verder bezig om de Schapenweide te maaien en op te knappen.
Schubbige bundelzwam op Kaukasische vleugelnoot
18-11-2021
Een jaarlijks ritueel op enkele Kaukasische vleugelnoten. Deze zwammen tasten de onderstam en wortels ernstig aan, er ontstaat houtrot.
Schapenweide voor een deel gemaaid
18-11-2021
Vandaag werkte de aannemer ook op de Schapenweide.
Waarschijnlijk nog enkele dagen werken en begin komende week klaar.
C.W.F. Haakpad - een belevenis in de stadse natuur
08-06-2021
Op de Koeienweide ligt het natuurpad C.W.F. Haakpad. Een ware ontdekkingstocht loop je hier met gidsen door een mooi stuk rustig natuurgebied in het Vondelpark. Een stiltegebied waar je de kikkers hoort kwaken, de sprinkhanen ziet springen en vogels hoort zingen. Lopen onder een dak of in een tunnel van wilgentenen, langs oude dikke bomen en tussen het hoge riet.
Mooie lentedag op 8 juni 2021
Vaak langs de Koeienweide gelopen dit jaar, maar nog niet op het C.W.F. Haakpad, een natuurpad dat is aangelegd in 2009. Natuurbeleving vooral voor kinderen met veel verrassende plekken, waar je raadselachtige ontdekkingen kan ondervinden voor het eerst in je leven. Voor anderen is het hier natuurlijk ook genieten! Vooral insecten bezoeken dit gebied. Het C.W.F. Haakpad?
Lees over Charles Haak en zijn kwaliteiten als natuurliefhebber en tekenaar.
Na een paar weken warm weer is dit een top-periode om hier van al het leven te genieten. Ik had het geluk om de twee beheerders van de weide te ontmoeten die hier bezig waren, Luís en Nicole.

Vanaf het asfalt fietspad gezien is de weide nu een lust voor het oog, langs de Zochersloot groeien Gele lissen en Riet en op de weide veel Scherpe boterbloemen, Margrieten en Fluitenkruid. Op en langs het natuurpad is veel meer te zien, vele soorten soms bloeiende grassen, drie zeer omvangrijke struwelen Hondsroos, maximaal in bloei nu, de gecultiveerde rozen, een gele grootbloemige klimmer bij het toegangshek, Rosa 'Rote Hannover' bij een omgewaaide Canadapopulier, bijna onvindbaar en net voor het toegangshek een groots uitgegroeide Veelbloemige roos - Rosa multiflora, nu net in bloei.

Er groeit nog wel gras, maar het begrip weiland is naar huidige maatstaven in relatie tot veehouderij niet meer aanwezig. Het gebied is alsof je een weiland ziet, maar dan 75 jaar geleden, en zonder vee dat zich zou kunnen voeden met de begroeiing. Hierdoor 'verwildert' het gebied en vraagt nogal wat onderhoud dat het liefst met mensenhanden wordt uitgevoerd om de aanwezige fauna te sparen zoals kikkers, padden watersalemanders, egels en andere wezens die in de hoge begroeiing leven.

Wanneer je het hek passeert sta je voor een jonge Zoete kers met daaronder bloeiende Dagkoekoeksbloem. Andere planten die je er tegen kan komen zijn: Beemdkroon, Reigersbeksoorten, Boerenwormkruid, Kattenstaart, Harig wilgenroosje, Veldsalie, Gewone berenklauw, Grote kaardenbol, Japanse duizendknoop, Moerasspirea, Braam, Gevlekte moerasorchis en veel soorten grassen. Ook Canadapopulieren, Essen, Walnoot, Wilgen, Witte paardenkastanje, Els, Gewone vlier, Knotwilgen, Sleedoorns en Lindes.

De ooievaars die een nest hadden gemaakt is het niet gelukt om jongen groot te brengen en ook op het oorspronkelijke nest op de Schapenweide is dat voor het eerst in 11 jaar niet gelukt. De kikkers en padden kunnen weer opgelucht kwaken, en dat deden ze ook, maar kraaien verschalken ook wel eens een kikker.
Het aantal Grauwe ganzen is flink toegenomen. Drie jaar geleden werden de eerste Grauwe ganzen gezien op de Schapenweide. De IJsvogel vliegt ook over de Koeienweide, net zoals de groepjes kleine schuwe zangers in het Riet of een Aalscholver.
Hans Homburg
C.W.F. Haakpad met een Zoete kers
08-06-2021
Op de Koeienweide ligt het natuurpad C.W.F. Haakpad. Net na het toegangshek staat een mooie Zoete kers, een boom die in het voorjaar met witte bloemen mooi bloeit.
Beemdkroon
08-06-2021
Flink wat bloeiend Beemdkroon | Knautia arvensis op de Koeienweide. Veel bezoek van Hommels en andere insecten vanwege de nectar. Hoort bij de Kamperfoeliefamilie - Caprifoliaceae, bloemen zijn lichtblauw tot lila. Bloei van mei - september.
Margriet
08-06-2021
De Margriet - Leucanthemum vulgare is te vinden op enkele plekken. Een enkel groot gebied.
Kropaar en Scherpe boterbloemen
08-06-2021
Kropaar - Dactylis glomerata langs het natuurpad met een achtergrond van Scherpe boterbloemen.
Koeienweide
08-06-2021
Koeienweide vanaf de Vleugelnotenlaan (fietsroute) gezien met Riet en veel Scherpe boterbloemen en plukken Margrieten.
Kleine ratelaar
08-06-2021
Kleine ratelaar - Rhinanthus minor langs het natuurpad aan de noordkant van de weide.
Kropaar
08-06-2021
Kropaar - Dactylis glomerata langs het natuurpad aan de noordkant van de weide.
Kropaar
08-06-2021
Kropaar - Dactylis glomerata langs het natuurpad aan de noordkant van de weide.
Gewone berenklauw en Kleine ratelaar
08-06-2021
Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium en Kleine ratelaar langs het natuurpad aan de noordkant van de weide.
De plant verdedigt zichzelf met een overvloedige beharing. Aanraking met de huid geeft meestal een heftige reactie, in mindere mate dan de verwante Reuzenberenklauw.
De Gewone berenklauw is dus overal behaard en die haren bevatten plantensap die een heftige allergische reactie kunnen veroorzaken. Bij aanraking van de haren en in combinatie met zonlicht kan hinderlijke jeuk of irritatie ontstaan tot zelfs brandblaren.
Het idee van het effect van 'haren' van een Grote brandnetel, maar dan heftiger!
Natuurbeheer
08-06-2021
Het natuurgebied in ogenschouw.
Natuurpad maaien
08-06-2021
Het natuurpad maaien, hier aan de noordkant van de weide.
Rosa 'Rote Hannover'
08-06-2021
Deze roos heeft kenmerken van een wilde roos en is daarom op een beschutte plek geplant (Luís) in september 2010, westelijk van de omgewaaide Canadapopulier midden op de weide. Met de hoge begroeiing nu tot 1,10 m is de struik nauwelijks vindbaar. Het is een exemplaar uit de collectie vanuit het Rosarium Vondelpark en staat in perk 5, geplant in september 2010. Leverancier Boot & Co / gekweekt door Jan Kees Kraan / Bokrahan. Introductiejaar: 1995. Land: Nederland. Meer informatie bij de leverancier www.bootendart.nl
C.W.F. Haakpad
08-06-2021
Op het C.W.F. Haakpad richting het westen.
Witte paardenkastanje
08-06-2021
Vanaf het C.W.F. Haakpad richting het westen. Witte paardenkastanje, oud en nieuw Riet en Scherpe boterbloemen.
Canadapopulieren
08-06-2021
Vanaf het C.W.F. Haakpad richting het westen. Hoge Canadapopulieren.
Scherpe boterbloem
08-06-2021
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris langs het natuurpad aan de zuidkant van de weide. In knop, in bloei en uitgebloeid.
Gevlekte rietorchis
08-06-2021
Gevlekte rietorchis - Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa var. junialis langs het natuurpad aan de zuidkant van de weide.
Veldsalie
08-06-2021
Veldsalie - Salvia pratensis langs het natuurpad aan de oostkant van de weide.
Veldsalie
08-06-2021
Veldsalie - Salvia pratensis langs het natuurpad aan de oostkant van de weide.
Hondsroos
08-06-2021
Hondsroos - Rosa canina langs het natuurpad aan de oostkant van de weide. Er groeien drie van zulke grote struikformaties op enige afstand van elkaar.
Hondsroos
08-06-2021
Hondsroos - Rosa canina langs het natuurpad aan de oostkant van de weide. Een inheemse wilde roos, in juni de eenmalige volle bloei.
Hondsroos met Boomhommel
08-06-2021
Boomhommel - Bombus hypnorum op de bloem van de Hondsroos - Rosa canina langs het natuurpad aan de oostkant van de weide.
Hondsroos met Rosse metselbij
08-06-2021
Rosse metselbij - Osmia bicornis op de bloem van de Hondsroos - Rosa canina langs het natuurpad aan de oostkant van de weide.
Wilgentunnel
08-06-2021
Wilgentunnel aan de oostkant van de weide.
C.W.F. Haakpad met Riet
08-06-2021
Vanaf het C.W.F. Haakpad aan de oostkant in de buurt van het Insectenhotel. Dit Insectenhotel met verschillende verdiepingen werd 10 jaar geleden door beheerder Luís gebouwd, het was toen 2011.
Knoopkruid
08-06-2021
Knoopkruid - Cenaurea jacea aan de oostkant van de weide.
Japanse duizendknoop
08-06-2021
Japanse duizendknoop - Fallopia japonica en Haagwinde - Convolvulus sepium en wat Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium op de heuvelrug van de weide.
De Japanse duizendknoop gaat hier echt een serieus probleem vormen als het niet secuur met de hand wordt uitgraven, urgentie heel hoog! Het eenvoudig wegmaaien vergroot het uitbreidings-probleem explosief en is daarna niet meer beheersbaar. Het staat op verschillende plekken op en langs de weide!
Knoopkruid met Roestbruine kromlijf
08-06-2021
Roestbruine kromlijf - Sicus ferrugineus op de bloem van Knoopkruid - Cenaurea jacea op de weide.
Poelkikker
08-06-2021
De Poelkikker - Pelophylax lessonae of een spec. is een aanvulling op de aanwezige Bruine kikker, Pad en Watersalemander.
Koeienweide
09-05-2021
Koeienweide en het 2e Ooievaarsnest.
Schapenweide met Bijenkorf, Ooievaarsnest en Canadapopulier
11-02-2021
Schapenweide met Bijenkorf, met Ooievaars op het nest en de dikste boom van Amsterdam deze Canadapopulier met 7,20 meter omtrek met daarin Aalscholvers en Kraaien.
Grote speelweide en ijspret
24-02-2021
IJspret op de sloot die de Koeienweide en de Schapenweide verbindt.
Brandbrug
11-02-2021
Brandbrug.
Koeienweide
11-02-2021
Zochervijver bevroren en de Koeienweide.
Zochervijver en de Koeienweide
11-02-2021
Zochervijver bevroren en de Koeienweide.
Zochervijver en de Koeienweide
11-02-2021
Zochervijver bevroren en de Koeienweide in de achtergrond.
Zochervijver met de 2 Zochereilanden en de Koeienweide in de achtergrond
11-02-2021
Zochervijver bevroren met de 2 eilanden. Een omgevallen boom en de Koeienweide in de achtergrond.
Zochervijver met de 2 Zochereilanden en de Koeienweide in de achtergrond
11-02-2021
Zochervijver bevroren met de 2 eilanden. Een omgevallen boom en de Koeienweide in de achtergrond.
Zochervijver met ijspret
11-02-2021
Zochervijver bevroren en de Koeienweide in de achtergrond.
Koeienweide in de sneeuw
09-02-2021
De weide met kraaien in de sneeuw.
Koeienweide in de sneeuw
09-02-2021
De weide met een pak sneeuw.
Koeienweide
26-01-2021
De weide in het begin van het jaar.
Koeienweide langs de Zochersloot
26-01-2021
De weide in het begin van het jaar langs de Zochersloot.
Ooit liepen hier koeien
Het houden en melken van koeien op de Koeienweide is in de 60er jaren vorige eeuw beëindigd. Voor de beleving hebben hier nog koeien gelopen tot begin jaren negentig.

Op 27-09-2009 is het Natuurpad C.W.F. Haak geopend en in 2019 bestond dit natuurpad 10 jaar!

Meer over de natuurkenner en tekenaar dhr. C.W.F. (Charles) Haak op de pagina C.W.F. Haak

Hans Homburg
Medebeheer en educatie
De Koeienweide en de Schapenweide worden beheerd door de Gemeente Amsterdam. Het is een 'rustgebied voor de natuur', medebeheer door vrijwilligers én waar educatieve rondleidingen worden gegeven voor kinderen, opgeven via de SOOZ groenebuurten.nl

Sinds 27 juni 2019 is de Schapenweide aangevuld met een ambachtelijk gemaakte bijenkorf voor honingbijen volgens het concept van smartbeeing.

Hans Homburg

© 2013- · Hans Homburg · 5-01-2024 16:08   Site-overzicht | Privacyverklaring