C.W.F. (Charles) Haak
27-04-2020
In de laatste fase van het tekenwerk (1957-1961) in het Vondelpark startte Charles met tekenen in het Beatrixpark.
Net als in het Vondelpark maakte hij kaarten met daarop de beplanting, een lijst met een inventarisatie per plantvak en een serie botanische tekeningen.

In het voorjaar van 1963 begon hij de Hortus botanicus Amsterdam te tekenen en te inventariseren. Een plattegrond van de tuin en enkele vakken werden getekend. Misschien kwam hij er later achter dat de hortulanis van de Hortus de hele inventarisatie beschikbaar had of vanwege een andere reden niet verder is gegaan met kaarten inmeten, tekenen en inventariseren.

Maar wie wás Charles Haak?
Lees het op de pagina over het Vondelpark of bij de index-pagina van het Beatrixpark
Hortus botanicus Amsterdam
10-04-2019
De studie met tekeningen en inventarisatie van de Hortus 1963 met 13 afbeeldingen is niet voltooid door Charles Haak.

De A5 blaadjes zaten in het boekje of ordner van het Beatrixpark. De volgorde is volgens de inhoud van de ordner en genummerd van 001 t/m 013. De bovenzijde van een blaadje heeft het kenmerk 'a' meegegregen in de bestandsnaam, en de achterzijde van het blaadje heeft het kenmerk 'b'. Deze achterzijde had vaak een relatie met de volgende nieuwe pagina rechts.

De scans zijn bewerkt om de leesbaarheid te verbeteren met behoud van het karakter en de pagina's liggen op een wit vlak. Publicatie alle pagina's op deze site vanaf 28 oktober 2023.

Bladen zijn op 25 oktober 2023 aan het Stadsarchief Amsterdam overgedragen door Hein Koningen als onderdeel van de ordners Vondelpark en het Beatrixpark.
Hortus botanicus Amsterdam 1963 door Charles Haak
07-05-1963
Tekening vak 16
00-00-1963
Tekening vak 16
12-05-1963
Tekening vak 41 zonder inventarisatie
00-00-1963
Ordening volgens Hortusgids 1905
11-05-1963
Inventarisatie vak 6
09-05-1963
Inventarisatie vak 6
09-05-1963
Inventarisatie vak 6 ?
09-05-1963
Leeg blad bomen
00-00-1963
Schets en inventarisatie bomen vak 16
00-00-1963
Leeg blad
00-00-1963
Leeg blad
00-00-1963
Inventarisatie vak 6
00-00-1963
Kaart Hortus botanicus Amsterdam in 1902
00-00-1902
De Hortus Medicus is van anno 1638 lag in de Reguliershof, rond 1864 de verplaatsing naar het Binnengasthuisterrein en vanaf 1682 werd de Hortus op de huidige locatie in de Plantage opgericht.
Eind 80er jaren werden de wetenschappelijke banden van de tuin door de Universiteit van Amsterdam verbroken en zou de Hortus verdwijnen. In 1986 werd de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Hortus opgericht die de Hortus Amsterdam redde.
Luchtfoto Hortus botanicus Amsterdam 24 april 1987
24-04-1987
Hortus botanicus Amsterdam 2023 op de bomenkaart van Amsterdam
28-10-2023
De grote drieklimatenkas met een grondoppervlak van 1.415 m2 in de westelijke punt werd in 1993 opgeleverd. Er zijn plannen voor verduurzaming en vernieuwing van deze kas. Deze drieklimatenkas zal eind februari 2024 sluiten voor de verbouwing en zal weer opengaan in 2025: het jaar waarin Amsterdam haar 750-jarig bestaan viert.

Het totale oppervlak van de Hortus Amsterdam met gebouwen (winkel, restaurant en kassen) omvat circa 10.856 m2, bijna 1,1 ha. Het gebouw Hugo de Vries Centrum (voorheen Hugo de Vries Botanisch Laboratorium tot 1991) en de voortuinen van dit gebouw zijn hierbij niet opgenomen.
De openlucht-wandeltuin heeft een oppervlak van circa 8.457 m2.

Zie de website van de hortus verbouwing Kas
Kaart uit het wandelboekje Hortus botanicus Amsterdam in 1902. Ook een link naar de plantenlijsten 1905 en 1927
00-00-1902
Charles Haak noemde ook als referentie bij 'ORDEN' de Hortusgids 1905.

Die is in te zien via de website Delpher met de titel 'Plantengids voor den Hortus Botanicus te Amsterdam 1905' met kaart en omvat 317 pagina's. Geraadpleegd op Delpher op 30-10-2023,
zie Boeken Basis 1905

Of de plantengids uit 1927 met kaart en omvat 300 pagina's door Theo. J. Stomps, 'Plantengids voor den Hortus Botanicus te Amsterdam' 1927. Geraadpleegd op Delpher op 30-10-2023,
zie Boeken Basis 1927

Gezien de wetenschappelijke inhoud van deze plantengids was het voor Charles Haak waarschijnlijk te ingewikkeld en te omvangrijk om de hele tuin te inventariseren. Elke keer entree betalen was ook niet zo aantrekkelijk.
Hortus botanicus Amsterdam met actuele kaart met plantenlijst
28-10-2023
Op de website van de Hortus botanicus Amsterdam staat een actuele kaart met plantvakken, planten en soms afbeeldingen.
Zie de Actuele kaart

Op deze pagina ook een alfabetische plantenlijst en wandelroutes.

© 2013- · Hans Homburg · 5-01-2024 12:10   Site-overzicht | Privacyverklaring