Koeienweide met veel riet
20-09-2019
10 jaar geleden werd het Natuurpad C.W.F. Haakpad op de strak gemaaide Koeienweide 'aangelegd' om schoolkinderen te laten kennismaken met de natuur, dicht bij huis, te vergelijken met het 'platteland'. Dat is voor een deel gelukt, maar een veeboer zou schrikken van het landje dat hier in het Vondelpark Koeienweide heet. Dit verwilderd stukje land mag dan 'ecologisch' beheerd worden, het is na 10 jaar een verruigd gebied waar de landelijk bedoelde rietkraag inmiddels 40 m breed is geworden en nogal gaat overheersen ten nadele van andere beplanting.
Nieuwe bijenkorf
15-08-2019
15 augustus 2019 - Vanaf 27 juni 2019 is een volk Nederlandse honingbijen | Apis mellifera sp., een nieuw nest aan het bouwen in een hangende rieten bijenkorf op de Schapenweide. De oprichting van deze stevige constructie met een korf is in opdracht van de Gemeente Amsterdam verzorgd door de Stichting Smart Beeing die ijvert voor de verbetering van de welzijn van de honingbijen waardoor er op termijn gezondere honingbijen ontstaan. De ingezamelde nectar en stuifmeel blijven in de korf als voedsel voor de bijen en van de nectar wordt honing gemaakt om de winterperiode goed door te komen. Een ideale vorm van zelfregulerend leven in een luxe behuizing waarbij gelijktijdig de bloemen of bloesems van planten en bomen bestoven worden in de nabije omgeving.
In principe komt er geen imker aan te pas. Na de combinatie van voedsel zoeken en gelijktijdig bestuiven van de bloemen, volgt een bezig bijenleven in de korf zonder ingrijpen van de mens. Dat klinkt vrij logisch maar dat is al eeuwen niet de gebruikelijke manier van het honingbij-zijn.
De norm is al eeuwen een soort 'sociaal samenleven' voor de honingbijen in een houten of kunststof kast, georganiseerd door en voor de mens.

Uitleg over deze bijenkorf
op 3 pagina's A4.
Het leven van honingbijen
15-08-2019
15 augustus 2019 - De manier van bijenhouden is maatschappelijk zó vanzelfsprekend geaccepteerd en ingesleten vanwege de lekkere honing en de bedrijfsmatige bestuiving van voedingsgewassen, dat dit de norm is, bedrijfsmatig of als hobby imkeren. Verworden tot een productie-insect die al jaren kwakkelt met haar gezondheid als gevolg van pesticiden, vervuiling, stress en plaagbeestjes. Ook al is er een koningin met gezag en heten de actieve bijen (de dames) werksters, het zijn slaven... van de mens.

Een volk honingbijen telt op het hoogtepunt een omvang tussen de 30.000 en 50.000 exemplaren. Tijdens de zomermaanden bestaat het volk uit een koningin, werksters, darren, poppen, larven en eieren. Hoe lang een bij leeft is sterk afhankelijk van het geboortemoment. Het slechtste scenario voor een honingbij die hoogzomer wordt geboren is slechts 3 weken, de bijen die tegen de winter geboren worden kunnen 6 maanden leven. De koningin legt nadat ze gepaard heeft met enkele darren (de mannetjes) vanaf het voorjaar tot en met de herfst, duizenden eitjes waardoor het volk stelselmatig verjongt én groeit.

Dat resulteert in het gaan zwermen in de zomer van het grootste deel vanuit het nest naar elders, meestal komt zo'n zwerm terecht in een boom. Daar hangt zo'n zwerm in afwachting van wat komen gaat, zoeken naar een nieuwe geschikte nestplaats of opgevangen worden door een imker met goede bedoelingen.
Wilde bijen
03-08-2017
16 augustus 2019 - Naast de vijf soorten honingbijen (Zwarte honingbij, Carnica honingbij, Italiaanse honingbij en de kruisingen Nederlandse honingbij [die in de nieuwe bijenkorf leven] en Buckfast honingbij) bestaat er een veel grotere groep van wilde bijen, ook wel solitaire bijen genoemd. Hommels (harige bijen), horen ook bij de groep solitaire bijen. Solitaire bijen vliegen, afhankelijk van de soort, vanaf begin maart (gewone sachembij) t/m half oktober (gewone kegelbij).

Volgens de informatie op de site www.wildebijen.nl staan meer dan de helft van het aantal wilde bijensoorten (181 van de 331) op de Rode lijst 2018 (een publicatie van de Rijksoverheid).

De Rode lijst beschrijft alle wilde bijen met vermelding van soorten waarmee het niet goed gaat in aantal en/of gezondheid of niet meer aanwezig zijn in Nederland of elders.
Hoornaar
03-08-2017
16 augustus 2019
Bovenstaande foto (23 april 2019) toont de grote koningin hoornaar | Vespa crabro, die net uit haar winterslaap is ontwaakt. Haar lichaam heeft een lengte van 33 mm en mét poten t/m antennes reikt zij tot circa 40 mm lang. Dit voorjaar is een nest gemaakt in een dikke holle stam van een gele treurwilg op een veld naast de Schapenweide.

Misschien als gevolg van het maken van dit nest is de helft van de holle stam op 7 augustus 2019 afgebroken en in het water gestort. Het nest, dat op circa 1,5 meter van de breuk zit, heeft hier kennelijk geen schade van ondervonden en functioneerde de volgende dag als vanouds.

Deze beschermde wesp heeft de reputatie om als mens terughoudend te benaderen, vooral als het gaat wanneer het nest te dicht wordt benaderd; blijf op respectabele afstand en verstoor hun doen en laten niet. Een plotselinge defensieve actie van deze grote hoornaars met stekende angels is niet fijn en erg pijnlijk.

Hoornaars vangen andere insecten, vermalen die en hiermee worden de larven gevoerd. Voornamelijk vliegen en muggen, maar honingbijen vallen ook wel ten prooi en nachtvlinders, want de hoornaar vliegt dag en nacht én zelfs bij regenachtig weer, in tegenstelling tot andere insecten. Ook spinnen moeten er aan geloven als voedsel voor de larven. Volwassen hoornaars leven zelf van suikerrijke plantensappen, maar nectar wordt niet als honing opgeslagen in het nest.

Een natuurlijke vijand van de hoornaar is de wespendief | Pernis apivorus, zo'n vogel kan een heel nest verorberen.
Hoornaar
23-04-2019
Moerasspirea
02-07-2019
Wilgenroosje
02-07-2019
Puntwederik
02-07-2019
Puntwederik
02-07-2019
Parkiet bij Schapenweide
27-06-2019
Parkiet bij Schapenweide
27-06-2019
Bijenkorf Schapenweide
27-06-2019
Bijenkorf Schapenweide
27-06-2019
Bijenkorf Schapenweide
27-06-2019
Bijenkorf Schapenweide
27-06-2019
Middelste Teunisbloem
27-06-2019
Bijenorchis
27-06-2019
Klaproos
27-06-2019
Koeienweide gemaaid
27-06-2019
Koeienweide maaien
25-06-2019
Koeienweide in bloei
03-06-2019
Koeienweide toegangshek
01-06-2019
Amandelwolfsmelk
01-05-2019
Amandelwolfsmelk
01-05-2019
Koeienweide
01-05-2019
Waterdrieblad
23-04-2019
Pinksterbloem
19-04-2019
Oever Zochersloot
19-04-2019
Klein hoefblad
19-04-2019
Klein hoefblad
19-04-2019
Klein hoefblad
19-04-2019
Koeienweide
15-01-2019
Koeienweide
15-01-2019
Koeienweide
01-01-2019
Het houden en melken van koeien op deze weide is in de 60er jaren beëindigd. Voor de beleving hebben hier nog koeien gelopen tot begin jaren negentig.
Op 27-09-2009 is het Natuurpad C.W.F. Haak geopend en dit jaar bestaat dit natuurpad 10 jaar! Hans Homburg
De Koeienweide en de Schapenweide worden beheerd door de Gemeente Amsterdam. Het is een ‘rustgebied voor de natuur’ waar educatieve rondleidingen worden gegeven voor kinderen.
Sinds 27 juni 2019 is de Schapenweide verrijkt met een ambachtelijk gemaakte bijenkorf volgens het concept van smartbeeing.com

Hans Homburg

© 2013- · Hans Homburg · 5-01-2024 16:32   Site-overzicht | Privacyverklaring