Bomenkaart 2021
19-10-2020 / update 24-09-2021
Bomenkaart Vondelpark
Update 24-09-2021
PDF  1,7 Mb

Op de bomenkaart staan de Nederlandse namen van bomen volgens de 'Nederlandse namen van cultuurplanten, standaardlijst 2020' (Naktuinbouw).
Nieuwe boomsoorten op kaart: Gewimperde linde - Tilia henryana en Wintereik - Quercus petraea.
Helaas 1 jonge Bijenboom na 1 jaar dood gegaan, gebrek aan nazorg en veel te strakke boombanden hebben de boom gewurgd.

Gebruik de zoekfunctie in uw browser of het programma Adobe Acrobat in de kaart.
Laatste Boomfeestdag 2016!
Bomenkaart 2015
08-12-2015
Bomenkaart Vondelpark
Update zie kaart 2020
PDF  501 Kb
Beschrijving
24-09-2015
Treurwilg langs Eendenvijver
Op de bomenkaart staan verschillende soorten bomen met de Nederlandse- en wetenschappelijke namen. Bij de boom staat een jaartal en dat is bij benadering het plantjaar om de ouderdom te herleiden. Een open rondje betekent een heester.

Vanaf november t/m december 2015 zijn veel nieuwe bomen geplant en in 2017 zijn er circa 130 bomen weggezaagd en voor een deel herplant. 2018 was ook een roerig jaar voor de bomen en in 2019 worden circa 90 bomen geveld. In 2020 zijn er verschillende grote bomen omgevallen of omgewaaid en er staan circa 150 bomen die nu dood of bijna dood zijn waarvoor nog geen kapaanvraag is opgesteld.

Op 18 oktober 2020 heb ik m'n bomenkaart na weken voorbereiding beschikbaar.

Op de bomenkaart staan niet alle bomen van het park; er is getracht van elk soort enkele exemplaren op de kaart te zetten.
Bomenlijst 2020
15-09-2020
Zomereik / Openluchttheater
Bomenlijst 
Van de boomsoorten en heesters die op de bomenkaart staan is een alfabetische lijst gemaakt op basis van de Nederlandse namenlijst 2020.
In de maand sept/oktober is de nieuwe Bomenkaart 2020 gereed.
Bomen vellen
in 2019, 2020 en 2021
25-01-2020 | Update 12-10-2021
Laatste overzichtskaart PDF
Slechte bomen 10-10-2021
Uitleg op Weblog 10-10-2021

Kaart vellen
en herplanten bomen 2020
PDF  1,1 Mb
(wijz. aanvullingen 24-01-2020)
Een puur informatieve kaart.
De vergunning om populieren te vellen én de nieuwe kaart in opbouw 'Vervangen bomen vanuit veiligheid Amsterdam' is een verantwoordelijkheid van de gemeente.
Lees meer over dit bomen vellen in mijn weblog
Het Vondelpark is een prachtig landschappelijk park, ontworpen door vader en zoon Zocher. Toen eigentijds in 1865 bij de opening van het eerste deel, nu eveneens en aangepast aan deze drukke tijd van intensief gebruik. In hetzelfde veenachtige gebied van toen, een blijvend lastige ondergrond voor bomen. Altijd en blijvende zorg door de gemeente, de bomen en heesters die dit park zo mooi maken. Onlosmakelijk van dit ideaal hebben bomen het lastig en gaan soms vroeg dood. Vellen (geheel 'kappen' inclusief stronk en wortels) en herplanten zorgt voor het behoud van dit rijksmonument in de bedoelde staat. Ook dit jaar moeten bomen worden geveld. Dat is helaas onvermijdelijk en hoort bij de zorg van de gemeente.

Verbetering groeiplaats bomen
Een bijkomend aspect bij deze zorg zijn de huidige voetpad- en bomenstroken, gemaakt van het materiaal Gralux vanaf ca. 1999.
In beginsel een grondsoort die een halfverharding voorspelde met een water doorlatende structuur. Door het intensieve gebruik van wandelaars én veel fietsers blijkt het al jaren geleden veranderd te zijn in een gesloten harde laag. Daardoor kunnen boomwortels geen zuurstof opnemen of hemelwater innemen. Bomen tonen dit door: weinig groei, open boomkronen, veel dode takken, dode takuiteinden of duidelijk dood gaan als gevolg van een slechte- of ontbrekende wortelgroei. Relatief veel bomen, ook monumentale exemplaren, zijn de afgelopen jaren hierdoor versneld dood gegaan, vooral langs de zuidelijke fietsroute. Het betreft de soorten gele kornoeljes, gewone essen, zomereiken, lindes, esdoorns, paardenkastanjes, iepen en gewone vleugelnoten. Naast dit gezondheidsprobleem ook een forse financiĆ«le schadepost voor de gemeente.
De foto hierboven toont een jonge gewone vleugelnoot met een stam van 16 cm die in 2017 is geplant en nu 100% dood is. Veel bomen langs de zuidelijke fietsroute gaan helaas versneld dood. Dit is al enkele jaren gaande en het wordt niet beter.
Tijd om daar meer aandacht aan te schenken. De groeiplaatsen van bomen in deze verharding Gralux zou snel veranderd moeten worden, voor een structurele gezondere toekomst voor bomen.

Vellen Canadese populieren
In juni 2019 worden 17 populieren geveld vanwege onze veiligheid. De 60-70-jarige populieren hebben de onhebbelijkheid om bij deze leeftijd spontaan dikke takken te 'verliezen', ook op momenten dat je het niet verwacht, zoals windstil weer. De zorg dat dit niet gebeurd is belangrijk, dus worden er heel veel populieren in heel Amsterdam geveld, in het Vondelpark staan er 17 stuks op de lijst (groene stip met kruis op mijn kaart), waarvan 7 niet herplant kunnen worden vanwege de ontbrekende ruimte.

Via de link hierboven kan je mijn overzicht bomen bekijken (TER INFORMATIE) die geveld gaan worden.
Met soms mijn commentaar erbij; de feitelijke uitleg zou de gemeente moeten geven.
Als aanvulling heb ik nog eens 105 bomen in beeld gebracht (blauwe stip met kruis op mijn kaart) die een zekere verzorging nodig hebben, al is het maar als laatste maatregel, vellen en herplanten.
Groeiplaatsverbetering voor bomen is dus hard en snel nodig om erger te voorkomen.

Mijn kaartoverzicht met uitleg heb ik doorgegeven aan de gemeente op 31 mei 2019.
Historisch
27-05-2019
Moerascipressen
In het Vondelpark staan bomen ouder dan 100 jaar, zoals deze moerascipressen langs de Van Eeghenvijver op het terrein van het Openluchttheater.

Oude of monumentale bomen staan op de pagina
Oude bomen

Op de bomenkaart hebben deze bomen een stip met een donkere randkleur gekregen. Deze oudste moerascipessen (foto) zijn van rond 1912 (allen nu helaas ontdaan van de top vanwege stormschade).

Er zijn ook 100+ paardenkastanjes, wilgen, essen, zomereiken en populieren te vinden in het park.
Bomenkaart Vondelpark met circa 200 boomsoorten / cultivars en enkele heesters. Hans Homburg

© 2013- · Hans Homburg · 9-01-2024 15:29   Site-overzicht | Privacyverklaring