Koeienweide / Rietland met ooievaar
17-06-2024 09:17
Koeienweide wordt Rietland
13-06-2024 09:24
Koeienweide met dauw
19-05-2024 06:23
Koeienweide met zon
19-05-2024 06:23
Koeienweide langs sloot
19-05-2024 06:27
Zuidelijke Hoofdweg bij de Willemsbrug
19-05-2024 06:29
Koeienweide gele lissen
19-05-2024 06:23
Sloot langs Koeienweide
18-04-2024 07:08
Sloot langs Koeienweide
18-04-2024 07:09
Koeienweide
18-04-2024 07:11
Ooievaar op nest
18-04-2024 07:13
Waterhoen en Mandarijneend
18-04-2024 07:17
Weide met riet en fluitenkruid
18-04-2024 07:20
Poel 3
18-04-2024 07:24
Poel 3
18-04-2024 07:25
Poel 3
18-04-2024 07:25
Natuurpad west
18-04-2024 07:27
Natuurpad west
18-04-2024 07:29
Weide centrum
18-04-2024 07:30
Appelboom
18-04-2024 07:35
Weide met riet en boterbloem
18-04-2024 07:35
Weide met dagkoekoeksbloem
18-04-2024 07:44
Dagkoekoeksbloem Silene dioica
18-04-2024 07:50
Bloemen zijn eenslachtig. De plant is tweehuizig; planten met vrouwelijke- en planten met mannelijke bloei. De niet geurende, overdag geopende bloemen staan met vele bij elkaar in losse, vertakte bloeiwijzen. Ze zijn roze-rood of zelden wit en 1,8-2,5 cm. Vrouwelijke bloemen hebben vijf stijlen en vijf stempels. Mannelijke bloemen hebben tien meeldraden. Bij de slank blijvende, mannelijke kelken zie je tien nerven, bij de dikker wordende, vrouwelijke kelken vaak twintig. De kelken worden tot 1,5 cm lang.
Referentie:
www.wilde-planten.nl
C.W.F. (Charles) Haakpad
10-04-2024 13:41
Een rondwandeling op de Koeienweide, Louis (net 50) en Nicole aan het werk. Een zonnige dag. Twee opvallend bloeiende Zoete kersenbomen, Louis heeft de achterste ooit geplant en trots op het resultaat na jaren. Het insectenhotel is in rust. Het natuurpad loopt door de wilgentenenhaag en verderop een heesterwand van Hondsroos rechts die bloeit in mei en links uitgebloeide Sleedoorn. Aan de westkant zijn verschillende bomen omgewaaid en die zorgen voor verwildering.
Insectenhotel
10-04-2024 13:43
Paddenpoel 1
10-04-2024 13:43
Paddenpoel 2
10-04-2024 13:44
Natuurpad met Hondsroos en Sleedoorn
10-04-2024 13:48
Natuurpad met Poel 3
10-04-2024 13:54
Gele waterkers - Rorippa amphibia
10-04-2024 13:55
Natuurpad noordkant met knotwilgen en Els
10-04-2024 13:48
Natuurpad bij Poel 3
10-04-2024 13:57
Overzicht weide
10-04-2024 13:58
Kievitsbloemen
10-04-2024 14:00
Gewone dotterbloemen
10-04-2024 14:01
Moerasspirea
10-04-2024 14:03
Zomerklokje
10-04-2024 14:04
Langs de Zochervijver richting Koeienweide
28-01-2024 12:40
Op de Koeienweide een grote opstaande wortelkluit van een omgewaaide Canadapopulier. Enkele populieren zijn hier kortgeleden omgewaaid of afgebroken.
Langs de Zochervijver richting Koeienweide
28-01-2024 12:40
Langs de Zochervijver richting Amstelveenseweg
28-01-2024 12:38
Schildpad langs de Zochervijver met de twee Zochereilanden
28-01-2024 12:38
Winterakoniet - Eranthis hyemalis langs het Zocherpad
28-01-2024 12:38
Winterakoniet - Eranthis hyemalis langs het Zocherpad
28-01-2024 12:37
Een vaste locatie met veel van deze winterbloeiers.
Winterakoniet - Eranthis hyemalis langs het Zocherpad
28-01-2024 12:37
Schapenweide met bijenkorf en scheve ooievaarspaal
16-01-2024 11:26
Hoog in de lucht een reiger.
Zochervijver met ijs en rechts de Koeienweide
16-01-2024 10:58
Vannacht en vanochtend een beetje sneeuw gevallen.
Koeienweide met ijs en sneeuw
16-01-2024 11:00
IJs en een beetje sneeuw.
Veld Zuiderschuitje
16-01-2024 11:00
Oranje Nassaupad tegenover de Koeienweide.
Reiger langs de sloot op de Koeienweide
16-01-2024 11:05
Koeienweide
01-01-2024
Koeienweide met dotterbloemen
01-01-2024
Weide gemaaid.
Koeienweide met hoog water
01-01-2024
Veel water op de weide.
Koeienweide en oever
01-01-2024
Maaipalen over hele breedte.
Beukenbosje
01-01-2024
Moeras.
Beukenbosje
01-01-2024
Narcissen.
Beukenbosje
01-01-2024
Moeras.
Schapenweide
01-01-2024
Met grote Canadapopulier.
Schapenweide
01-01-2024
Vanaf Eendenvoederplaats
Zuidelijke hoofdweg en rechts de 3e mogelijkheid voor een ooievaarsnest
01-01-2024
Wandelen op 1 januari 2024.
Moerascipressen
01-01-2024
Langs de Eendenvijver, moeras.
Ooit liepen hier koeien
Het houden en melken van koeien op de Koeienweide is in de 60er jaren vorige eeuw beëindigd. Voor de beleving hebben hier nog koeien gelopen tot begin jaren negentig.

Op 27-09-2009 is het Natuurpad C.W.F. Haak geopend en in 2019 bestond dit natuurpad 10 jaar!

Meer over de natuurkenner en tekenaar dhr. C.W.F. (Charles) Haak op de pagina C.W.F. Haak

Hans Homburg
Medebeheer en educatie
De Koeienweide en de Schapenweide worden beheerd door de Gemeente Amsterdam. Het is een 'rustgebied voor de natuur', medebeheer door vrijwilligers én waar educatieve rondleidingen worden gegeven voor kinderen, opgeven via de SOOZ groenebuurten.nl

Sinds 27 juni 2019 is de Schapenweide aangevuld met een ambachtelijk gemaakte bijenkorf voor honingbijen volgens het concept van smartbeeing. Lees in dit document uitleg over de nieuwe bijenkorf en de honingbijen. Ruim 4 jaar later lijkt het meer een soort kweek-bijenkorf te zijn geworden, want 'volken' worden verwijderd en elders 'ingezet' is mijn voorzichtige conclusie.

Hans Homburg

© 2013- · Hans Homburg · 17-06-2024 21:33   Site-overzicht | Privacyverklaring