Actie - Red Ons Groen
15-02-2024
Reddingsactie om dit te voorkomen is zéér actueel ! Dus: steun de actie op de site
RED ONS GROEN

LAATSTE NIEUWS!  2024
Nieuwsbrief 25 febr 2024
Voedselpark Amsterdam
Motie Waterschap AGV tegen bebouwing Lutkemeerpolder
Lees 't artikel van Marcel Bayer
Waterschap AVG 27-02-2024
De opstelling van het waterschap AGV geeft de tegenstanders, verzameld in Voedselpark Amsterdam, een welkom extra argument om de polder opnieuw te bestemmen voor voedselproductie en natuurontwikkeling.
Biologische landbouw zoals dat sinds 1996 al gebeurt op de drie hectare die zorgboerderij De Boterbloem nog in de polder heeft.

De rek is eruit. Het is tijd voor fundamenteel andere keuzes, waarbij het watersysteem leidend is
(Waterschap AGV 27-02-2024).
Lutkemeerpolder
uitvoering, ontwikkeling en besluitvorming

Kernprobleem nu is de kavel BPAO fase 2, het geplande Business Park
Ter info
Stond op de website Amsterdam vanaf 5 juli 2022 over 3 kavels N3 N5 N6 (pdf 1,8 Mb)
Ruimtelijk kader Lutkemeer

Ter info kopie (pdf 8,7 Mb)
Rapport Ruimtelijke invulling Lutkemeerpolder Tuinen van West kavels N3 N5 N6 vastgesteld door college
op 5 juli 2022
Klimaatwake Amsterdam dinsdag 20 februari 2024
21 februari 2024
Hier spraken Maurits Groen website https://www.mgmc.nl "wat moeten we doen om het tij te keren" en Alies Fernhout over de Lutkemeerpolder en de actie op website RED ONS GROEN.
Locatie: Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amsterdam. Het programma pdf.
Hans Homburg - 22-02-2024 11:39 - nu 20.103 steunbetuigingen op RED ONS GROEN!
Het mooie polderlandschap Lutkemeerpolder.
Geschikt maken voor Voedselpark Amsterdam
4 augustus 2022
Op 4 aug 2022 een eerste kennismaking met de Lutkemeerpolder.
Vanaf de Ookmeerweg de polder in via de Etnastraat. Rechts en links grote bedrijfspanden. We passeren de Lutkemeerweg en komen uit bij een nieuwe geasfalteerde straat rechts, de Bromostraat.
Op de foto, net voorbij het kruispunt met de nieuwe asfaltweg, ziet het er 'natuurlijk' uit met bijvoorbeeld Grote kaardenbol en Akkerdistel in de rand. Maar de realiteit is minder natuurlijk.
Bij de nieuwe weg schrok ik van de teksten op buizen en de straat.
ECO-MOORD! * GEEN GRIJZE DOOS * BOUW HIER NIET!!!
RED DE BIO POLDER * BOUW NIET OP BIO LAND.

Ik spreek een voorbijganger en vraag wat hier aan de hand is en krijg globaal uitleg wat de gemeentelijke plannen zijn voor dit stuk polder, vlakbij het bord met de tekst Natuurgebied Lutkemeer.
Thuis de website van Voedselpark Amsterdam gevonden en dan wordt het duidelijk. Het laatste deel van deze polder, zo groot als het Vondelpark, moet gered worden van bebouwing.
Géén groot bedrijventerrein bouwen van ca. 37 ha (met 11 kavels uitgifte van totaal ca. 25 ha) op deze prima landbouwgrond, maar een Voedselpark Amsterdam aanleggen.

Een website over de Lutkemeerpolder met veel achtergronden en actuele ontwikkelingen is Behoud Lutkemeer

Er worden pogingen ondernomen om in overleg en acties een ombuiging van de eerdere besluitvorming, Bestemmingsplan Lutkemeerpolder 2013, te bewerkstelligen bij de gemeente Amsterdam, maar dat vergt tijd, geduld en veel inspanning.
Uitleg over de Lutkemeerpolder d.d. 26 febr 2022 op de site van de politieke partij GroenLinks (pdf). Maar helaas, de aanleg van het Bedrijventerrein BPAO fase 2 staat nog steeds vast voor deze partij.

Groot bedrijvengebied fase 1 in deze polder is bijna gerealiseerd
Het gebied BPAO fase 1, groot ca. 37 ha met uitgifte kavels van ca 25 ha, is (bijna) klaar met veel bedrijfspanden. Deze 1e fase tot ongeveer de Lutkemeerweg, is een mooie grens om van verdere bebouwing af te zien. Nu inzetten op het behoud van een ecologische polder gebaseerd op de inzichten van vandaag en de rijkdom van stadslandbouw gaan waarderen nu het nog kan!

Kijk en lees op de website PLUK! Groenten van West wat er op twee moestuinen wordt verbouwd en geoost!

Bekijk de website Tuinen van West met veel informatie over dit prachtige tuinbouwgebied inclusief een stuk Lutkemeerpolder.

Hans Homburg - 16-10-2022
Uitgifte Kavels BPAO f2
29-01-2024
Uitgifte van 11 kavels voor bebouwing van het laatste stuk Lutkemeerpolder is nog steeds realiteit. Reddingsactie om dit te voorkomen is zéér actueel ! Dus: RED ONS GROEN
Uitgegeven en bebouwde Kavels van BPAO fase 1.
Een omvangrijk gebied van ca. 37 ha.
26-09-2022
Zoals op de kaart is te zien, is het uitgegeven gebied best omvangrijk met invulling van veel bedrijven, waarvan ook verschillende die werkzaam zijn in de groensector.
Een ombuiging naar bedrijvigheid op het gebied van stadslandbouw is dus mogelijk en zeer wenselijk.
De bebouwing en nieuwbouw op kavel 1 van 16.400 m2 in BPAO fase 1 in de laatste bouwfase
11-09-2022
Vanaf de Lutkemeerweg schuin tegenover Boerderij De Boterbloem. Hele gebied Fase 1 omvat een totaal-oppervlak van ca. 37 ha met bedrijfsgebouwen.
Pluktuin PLUK!
bij ecologische Boerderij de Boterbloem
11-09-2022 - 13:48
PLUK! Groenten van West
met PLUK! Tuin Boterbloem aan de Lutkemeerweg 262.
Spruitkool in de moestuin van De Boterbloem
11-09-2022 - 13:37
Moestuin Boerderij De Boterbloem langs de Lutkemeerweg 262
11-09-2022 - 13:32
Lutkemeerpolder
04-08-2022 - 13:11
Laten we het laatste grote stuk landbouwgrond koesteren en hier voedsel gaan verbouwen. BEHOUDEN voor de toekomst!
Informatiebord langs de Lutkemeerweg
11-09-2022 - 12:25
RED ONS GROEN! Actie 2024 die op 28-01-2024 is gestart. Sluit je aan en schrijf je in op redonsgroen.nl
29-01-2024
Websites over de Lutkemeerpolder
29 januari 2023
RED ONS GROEN is sinds donderdag 25 januari 2024 in de lucht.
Een gezamenlijke site van Behoud Lutkemeer en Voedselpark Amsterdam om nadrukkelijker in actie te komen. Schrijf je in en steun de actie 2024. Momenteel 15.358 inschrijvers en het streven is minimaal 100.000. Een actie-impuls om er voor te zorgen dat de aangekondigde bouw van de eerste distributiehallen zo groot als 7 voetbalvelden tegen te houden.
De boodschap is: stop de bouw en leg een voedselpark aan in dit laatste stuk vruchtbare polder!

Voedselpark Amsterdam met informatie over de aanleg van Voedselpark Amsterdam en mogelijkheid om te doneren.

Behoud Lutkemeer met informatie over het behoud van het laatste stuk polder met achtergronden en acties.

PLUK! Groenten van West wat er op twee moestuinen wordt verbouwd en geoost, ook in de Lutkemeerpolder bij De Boterbloem.

Tuinen van West met veel informatie over dit prachtige tuinbouwgebied met veel Tuinen inclusief een stuk Lutkemeerpolder.
SADC - Schiphol Area Development Company
Website met aanbod bedrijfsterreinen in Amsterdam waaronder het Business Park Amsterdam Osdorp fase 2.
Fase 1 is bijna gerealiseerd op 37 ha met veel bedrijven.
Actueel is Fase 2 waarvan het bouwrijp maken is begonnen in 2022 en er zijn 11 kavels met een totaal oppervlak van 23,8 ha gepland, afgerond 25 ha op een gebied van circa 37 ha.
Ter informatie het Strategisch Meerjarenplan aug. 2022 van SADC.

Hans Homburg - 24-09-2022

© 2013- · Hans Homburg · 28-02-2024 5:31   Site-overzicht | Privacyverklaring