Van Eeghen wandelingen in de periode 2 april 2024 tot en met 28 juni 2024
03-07-2024
Op deze verslag-pagina foto's over het huidige park tijdens 3 maanden wandelen en uit de periode Piet van Eeghen.
Verslag Van Eeghen wandelingen
14-07-2024
In dit verslag herinneringen, nieuwe ontdekkingen, over oeverbegroeiing en de afgelopen tentoonstelling.
Lees het tekstverslag over de
Van Eeghenwandelingen
Wandelingen op kaart
03-07-2024
De wandelingen vonden plaats in het oudere gedeelte, van Stadhouderskade tot het Rosarium op basis van eerder uitgezette wandelingen.
Bekijk de overzichtskaart
Van Eeghenwandelingen
Audio-tour over het huidige Vondelpark
03-07-2024
Naast alle historische informatie over de aanleg van het Nieuwe Park vanaf 1864 tot 1878 op initiatief van Piet van Eeghen en vele anderen, heb ik een hedendaagse typering ingesproken over het Vondelpark.

Deze tekst was te beluisteren als audio-tour (NL en Engels) in de zaal Vondelpark in het Amsterdam Museum aan de Amstel 51.

Hans Homburg
Van Eeghenstraat startpunt Van Eeghen wandelingen
25-06-2024
Deze ingang was het startpunt van alle 23 wandelingen. Hier vertelde ik over de verschillende verenigingen en de interesses van Piet van Eeghen (1816-1889), over dit monumentale hek en de bijzondere bomen, rozen en andere planten die hier groeien zoals het Kaukasich vergeet-mij-nietje - Brunnera macrophylla dat zelfs ook in het park groeit. Gewandeld in het gebied van Stadhouderskade tot aan het Rosarium met de Oprichtersbank waarin alle namen staan van de 34 personen die verantwoordelijk waren voor de oprichting van de vereniging en de aanleg en het behoud van dit park, 89 jaar lang tot 6 oktober 1953.
Na ruim 90 jaar werd de vereniging op 19 mei 1954 opgeheven.
Binnenkort meer foto's.
Hans Homburg - 18 juli 2024
Van Eeghenstraat
09-05-1895 FOTO Jacob Olie (1834-1905)
Van Eeghenstraat
18-08-1894 FOTO Jacob Olie (1834-1905)
Koningsvijver
14-05-2024
Koningsvijver
14-05-2024
Muziektent
28-06-2024
Iepenbrug
28-06-2024
Dit was de 2e brug op deze plek, gerealiseerd in het jaar dat Piet van Eeghen overleed. Vanaf de Vondelstraat was de Muziektent goed te bereiken. Zelfs Anton Piek heeft deze brug geschilderd.
Paviljoenvijver
28-06-2024
Gedeeltelijk uitzicht over de Paviljoenvijver vanwege een dichte rietkraag.
Met 2 boompalen die de aanplant van 2 bomen markeren. Hier stonden iepen.
Paviljoenvijver met doorkijk naar reiger
28-06-2024
Paviljoenvijver met reiger en veel riet
28-06-2024
Mooie spiegeling van een hoge iep in het water tijdens de laatste wandeling. Zelfs een reiger kan hier nauwelijks vissen vanaf de oever.
Als referentie over het beheer Zocherparken, zie de pagina Zocher en het boek met aanbevelingen voor het beheer, zie o.a. bladzijde 139.
Bloemenweg met goudenregen
16-04-2024
Bloemenweg met oude paardenkastanje
16-04-2024
Bloemenweg met bloei Judasboom
16-04-2024
Bloemenweg met bloei Judasboom
16-04-2024
Amsterdamse Stedemaagd aan de Stadhouderskade
16-04-2024
Hoofdingang Vondelpark aan de Stadhouderskade
04-04-2024 14:57
Welkom in het Vondelpark
04-04-2024 14:59
Informatiebord
bij de hoofdingang Vondelpark
04-04-2024 14:59
Al jaren voelt niemand zich bij de gemeente Amsterdam verantwoordelijk om de informatieborden actueel en netjes te houden. Te kleine algemene poster en 'overplakt' door een A4 met informatie over een wandeling van 1-7 november 2021 in relatie tot het feest 25 jaar rijksmonument Vondelpark. Tijdens m'n periode Van Eeghen wandelingen de gebiedsmakelaar stadsdeel Zuid hierover gesproken. Het is niet anders, niemand doet iets met informatieborden voor bezoekers en toeristen, al jaren niet meer en de kans dat dit wel gaat gebeuren is klein. Intussen zijn alle kleine en grote (dure) informatieborden vernield, ruiten ingegooid of vol met grafiti. Ik ervaar het als een gruwel, maar 'stadsdeel Zuid' ziet het vooralsnog niet als een taakje om er iets aan te gaan doen.
Er wordt aan 'gewerkt' is het meest hoopgevende antwoord.
Bloemenweg met Judasboom
16-04-2024
Sneeuwbal - Viburnum rhytidophyllum
26-04-2024
Zandpad 4 met de Amsterdamsche Huishoudschool
16-04-2024
Zandpad 4 met de Amsterdamsche Huishoudschool
16-04-2024
Paviljoen Vondelpark werd in 1881 geopend
16-04-2024
Korte Van Eeghenstraat
26-04-2024
Bij aanleg van deze straat op 17-2-1896 vastgesteld als Heemskerkstraat (naar minister J.Heemskerk Az.) door Nieuwer-Amstel.
Na annexatie op 1 mei 1896 van dit gebied door Amsterdam, waar al een Heemskerkstraat bestond, werd de naam gewijzigd in Van Eeghendwarsstraat. Bewoners en huiseigenaren verzochten de naam te wijzigen.
Dwarsstraat deed aan de welstand te kort, waarna de huidige naam werd vastgesteld: Korte Van Eeghenstraat, Rbsl. Amsterdam 23-12-1927.
Referentie: website over het geslacht Van Eeghen.
Oprichtersbank in het Rosarium 2024
26-04-2024
De originele Oprichtersbank werd door de kleinzoon van Piet van Eeghen, mr. Chr.P. van Eeghen, toen voorzitter van de vereniging, onthuld op 14 juni 1939 bij het 75-jarig jubileum van de vereniging. Meer informatie op de pagina Oprichtersbank
Mr. Chr.P. van Eeghen tekende uiteindelijk de overdracht van het Vondelpark op 6 oktober 1953 aan de gemeente Amsterdam. Zie de foto in het Stadsarchief Amsterdam.
Vruchtvorming bij de Japanse grootbloemige kornoelje - Cornus kausa 'Milky Way'
28-06-2024
Deze cultivar is rond 1860 ontstaan. Staan enkele grote struiken op deze plek en ook ten noorden van het Blauwe Theehuis, bij de duiker Vondelweg bloeit de hoge struik het langst in de schaduw, gezien op 28-06-2024.
De lindes zijn bijna uitgebloeid
28-06-2024
Witte esdoorn nabij de Van Eeghenvijver
28-06-2024
Dit is een vrouwelijk bloeiende boom met rode bloemen en soms een takje met ook mannelijke bloei. Een bijzonderheid. Een tweehuizige boom met bloei van beide 'huizen', eenslachtige bloemen van vrouw en man. Te zien in het voorjaar.
Groot Melkhuis
28-06-2024
Ooit als boerderij ontworpen door Louis Paul Zocher in 1873 en er volgden vele verbouwingen. Een landelijke element in het park, toen met grazende koeien en schapen op het achterterrein, later in gebruik genomen als tennisvelden, waardoor het vee elders werden geweid.
Paviljoenweg met de toren van de Vondelkerk (1880)
28-06-2024
Deze Paviljoenweg komt uit bij het Paviljoen Vondelpark (1881).
Bij 't Blauwe Theehuis
28-06-2024
Het eerste buffetgebouwtje werd in 1928 vervangen door een prachtig buffetgebouw met rieten dak. In 1936 brandde dit gebouw geheel af. Een grote tegenslag en in deze periode 1936 werd het 1e Rosarium aangelegd en geopend. Er waren plannen voor herbouw van het buffetgebouw gemaakt met een dak belegd met leitjes. Maar het werd een moderne uitspanning, het huidige gebouw uit 1937 van het Architectenbureau Baanders.
Het Buffetgebouw 1914
1914 Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Het eerste Buffetgebouw in 1914 na een storm. Bij het 50-jarig bestaan van de vereniging.
Het Buffetgebouw 1928
1928 Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Het Buffetgebouw kort na oplevering in 1928 van het Architectenbureau Baanders.
Het Buffetgebouw 1936
1936 Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Het Buffetgebouw 1928 van het Architectenbureau Baanders is op 28 juni 1936 afgebrand.
Op 23 juli 1936 leverde het Architectenbureau Baanders een bouwplan voor herbouw met dakpannen in plaats van riet. Herbouw in deze vorm ging niet door, er kwam een geheel nieuw ontwerp.
Uitnodiging opening Rozententoonstelling Kleurenpracht II
17-07-1936
Bij de opening van het toen grootste Rosarium van Nederland met een grote beeldententoonstelling op 17 juli 1936 een feeststemming. Circa een maand eerder op 28 juni een grote tegenslag, het grote Buffetgebouw met rieten dak ging in vlammen op.
't Blauwe Theehuis
1937-1938 Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Het gebouw kort na oplevering in 1937 van het Architectenbureau Baanders.
De bouwtekening 4-11-1936 van het moderne Theehuis van Architektenbureau Baanders. In 2024 bestaat het moderne gebouw 87 jaar.
't Blauwe Theehuis
03-09-2020
Regelmatig wordt het gebouw onderhouden en opgeknapt. Nu met een paadje langs de haag met relax-terras.

© 2013- · Hans Homburg · 20-07-2024 21:42   Site-overzicht | Privacyverklaring