Beschrijving t/m 2019
20-01-2020
Met het systeem van 'Mind Map' een historisch overzicht van het Rosarium in beeld gebracht vanaf 1936 in het Vondelpark.

Daarnaast de hele onderhoudscyclus voor het rozenonderhoud door vrijwilligers in de verschillende jaren.

Nieuwe aanplant rozen, de inboet, de gebruikte voedingsstoffen en meer informatie rondom het zeshoekige rozenperk.

Vanaf de beginjaren werden rozen in het voorjaar geplant; dat is gewijzigd naar het najaar.
In 2017 is dat niet gelukt vanwege te late levering van rozen waardoor er in 2018 in het voor- en het najaar is geplant.

In het voorjaar 2016 begonnen we met het vernieuwen van rozenperken en kregen de rozen voeding en in het najaar werden eveneens perken vernieuwd.

2015 het eerste jaar dat we als vrijwilligers in het voorjaar rozen gingen snoeien na de rozensnoeicursus van Frans Neuman. Rozen planten deden we nog niet. We gingen in de 2e helft van dit jaar het hele Rosarium onderhouden, voorheen werd dat voor ¾ door een aannemer gedaan.
Onderhoud 2019
20-01-2020
Mind Map 2019
PDF  550 Kb
Najaar 2018
20-01-2020
Mind Map 2018 najaar
PDF  560 Kb
Voorjaar 2018
20-01-2020
Mind Map 2018 voorjaar
PDF  560 Kb
Onderhoud 2017
20-01-2020
Mind Map 2017
PDF  530 Kb
Najaar 2016
20-01-2020
Mind Map najaar 2016
PDF  510 Kb
Voorjaar 2016
20-01-2020
Mind Map voorjaar 2016
PDF  510 Kb

© 2013- · Hans Homburg · 6-01-2024 14:10   Site-overzicht | Privacyverklaring