Vorst en ijs
13-12-2022
Vandaag ijs op de sloten en vorst aan de grond. Op het beeld Kosmos tegenover de Schapenweide ijskristallen.
Vandaag zijn de sierfonteinen afgesloten, de waterhappers geven nog steeds water.
De Duinroos en twee wetenschappelijke uitgaven over wilde rozen en cultivars
02-12-2022
In 2018 schreef ik een artikel over de Duinroos. Vanaf de naamgeving door Carl Linnaeus in 1753.
Een beschrijving van het standaardwerk THE GENUS ROSE uit 1910-1911 met aquarellen van Alfred Parsons en het Nederlandse standaardwerk De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland.
Het artikel werd circa 15.000 x bekeken, maar is bij de introductie van een nieuwe site Rozenvereniging eind 2022 verdwenen.
Het artikel afgelopen weken opgefrist en aangevuld met nieuw materiaal, waaronder een overzicht met 119 aquarellen uit 1910-1911 van rozen, geschilderd door Alfred Parsons, via flickr.
Zie pagina Duinroos
Laatste werkochtend Rosarium
26-10-2022
Zaterdag 26 november werd er nog flink gewerkt in de rozentuin met 12 vrijwilligers, de laatste dag van dit jaar.
Half maart begint het nieuwe seizoen. Hierbij de link naar de rozentuin 2022
Verbeteringen en onderhoud in het park
26-10-2022
De afgelopen maanden is er veel onderhoud verricht in het park. Grasrenovatie, oeverbeschoeiing, wintersnoei bomen, planten bloembollen en vernieuwing paden.
Koeienweide met knapperige ijskristallen
26-10-2022
Op zondag 20 nov 2022 een verrassing. Ijs in de Zochersloot en ijskristallen op de weide. Foto's laten zien hoe dat was. Op deze dag een stiltewandeling tijdens deze betoverende ochtend.
Zie pagina Koeienweide
Romantiek
in de tuinkunst
door Jhon van Veelen
Publicatie op deze site 17-11-2022
Doctoraalscriptie vakgroep landschapsarchitectuur en kunstgeschiedenis, 01-1979
Totaal 178 pagina's.
Tuinkunst rond 1864 in relatie tot het Vondelpark in 1978, en de analyse voor het toekomstige behoud, beheer en onderhoud van het park.

Niet alleen de (romantische) tuinkunst die toen werd toegepast door de Zochers in het Vondelpark, maar ook de relaties met architectuur en schilderkunst zijn toegelicht.

Romantiek in de tuinkunst door Jhon van Veelen op pagina Zocher.
600 rozen planten
15-11-2022
Afgelopen 2 dagen zijn er 600 rozen geplant, verdeeld over 4 perken. Komend jaar kunnen de nieuwe soorten bekeken worden die de namen dragen: Voila, Rugby, Roland Garros en Better Times.
Het is opmerkelijk dat er nog zoveel rozen in bloei staan en het mooiste perk is met de rozennaam Summer of Love, zie foto hierboven.
Zie verslag Rosarium
Bolgewassen planten
15-11-2022
Deze maand worden/zijn bloembollen geplant in de noord-west-kant van het park. Vanaf april is er dus een bloemenpracht te bewonderen langs de randen van het bosplantsoen. Een speciaal mengsen die te vatten is onder de term Stinzenplanten.

 1. Blauwe botanische crocus;
 2. Chionodoxa - Sneeuwroem met 6 stervormige blauw-witte bloemdekbladen;
 3. Scilla - Sterhyacint
  met stervormige lichtblauwe bloemen;
 4. Hyacinthoides - Boshyacint met blauwe klokvormige bloemen;
 5. Ornithogalum - Vogelmelk
  met stervormige witte bloemen;
 6. Mengsel van
  botanische tulpen
 7. Narcis - Narcissen
 8. Camassia - Prairielelie afhankelijk van de soort, blauwe of witte sterren
 9. Allium - Look waarschijnlijk de soorten Daslook of Ui
Met een compacte plantmachine van de firma JUB worden de bollen en bolletjes de grond ingebracht.
Zijn het veel bollen?
Tel maar na, er is 800 m2 gepland en per m2 circa 200 stuks.
Zijn het kwaliteitsbollen?
JUB is Hofleverancier.

Met dank aan JUB voor de soortnamen die in het mengsel zitten!
Het bedrijf - JUB in video
Paviljoen Vondelpark schilderen
27-10-2022
Schilder Louis Visser aan het werk bij het Paviljoen Vondelpark bij lekker weer en 18 graden. De afgelopen jaren enkele schilders geportretteerd en bijeengebracht op een themapagina.
Zie pagina Schilders
4 rozenperken ontgraven en nieuwe grond erin. Rozen worden in november geplant
27-10-2022
Dit najaar worden 4 perken vernieuwd. We hebben vanwege ouderdom afscheid genomen van Schneewittschen, Acapella, Alexander en Solero. Vandaag werd het laatste perk voorzien van nieuwe aarde en netjes afgewerkt door parkbeheer. In november-december worden de nieuwe rozen geplant, in elk vak 150 struiken. Deze rozen dragen de namen Roland Garros en Rugby van Boot en Dart, Voila van Jan Spek Rozen en Better Times van Kordes Rosen.
Voor een recent sfeerverslag, zie pagina Rosarium
Renovatie grasvelden, vernieuwen paden, nieuwe prullenbakken en herfstbloei in het Rosarium
19-10-2022
Verschillende vernieuwingen in het Vondelpark. Vanaf eind aug 2022 zijn verschillende grote gazons gerenoveerd. Doorfrezen toplaag en inzaaien graszaad, ook in andere parken.
In samenhang met de gazon-renovatie zijn ook verschillende voetpaden vernieuwd en vanaf deze maand worden de oude papierbakjes in het hele park vervangen door mooie grote Puccini-papierbakken.
Mooie verbeteringen!
Tot slot een sfeerverslag van het Rosarium op 19 oktober 2022 met bloei, knoppen en bottels, zie pagina Rosarium
Omgetrokken iep en het vervolg
12-10-2022
Op maandag 14 maart 2022 werd na heftige storm een iep omgetrokken voor de veiligheid en werd een reddingspoging ondernomen om van takken een nieuwe boom op te kweken.
Het goede nieuws is dat dit traject is ingezet en de realiteit is dat dit nog jaren tijd vergt.

Reden om daar eens aandacht aan te besteden en heb hiervoor een nieuwe pagina gemaakt. Hier worden verschillende aspecten van deze bijzondere iep getoond van bloei, blad, zaden, takken, stam en meer.

Ook foto's van een Hollandse iep cv. die na zware storm op 25 juli 2015 het veld moest ruimen. Herplant door een iep Ulmus 'Clusius'. Zie pagina Iep
Excursie op 9 okt 2022 met de Nederlandse Dendrologische Vereniging NDV in het Amstelpark met de titel: Schaduw-Floriade.
Op de laatste dag dat de Floriade 2022 in Almere nog bezocht kon worden.
09-10-2022
Met prachtig weer naar het Amstelpark. 50 jaar geleden werd de Floriade in het Amstelpark gehouden en vandaag een wetenschappelijke stand van zaken hoe het met enkele boomsoorten is gesteld die rond 1972 zijn geplant.
Te beginnen met een Presentatie door Ute Sass-Klaassen, Universitair Hoofddocent Bosecologie, Bosbeheer en Dendrochronologie, Wageningen.
De uitkomsten van onderzoek, uitgevoerd door een groep studenten van de WUR dendrochronologisch onderzoek, waren erg interessant. Analyses van groei door de jaren heen op basis van boorkernen met hulp van een Pressler-boor uit de Zomereik, Canadapopulier, Hollandse iep, Tamme kastanje, Fijnspar en de Reuzenzilverspar. Grafieken met jaarringreeksen en jaarring-oppervlak in mm2 over bijna 50 jaar, ook in relatie tot neerslag van regen.
Het goede nieuws was dat het er gemiddeld goed uitzag voor de bomen, maar de 2 spar-soorten hebben het moeilijk en in werkelijkheid is dat ook buiten te zien.

Een verslag van deze bijeenkomst komt in het blad ARBOR VITAE van de NDV. Er waren veel boomdoorsnede-schijven aanwezig, ook van een Zomereik uit de sub-fossiele periode ca 2000 BC uit Zwolle.

In het kader van boom-onderzoek hier een aanbeveling voor het boek
Dendrochronologie en erfgoedonderzoek 2017 (pdf 3 Mb) van het Agendschap Onroerend Erfgoed in Belgie, auteur Kristof Haneca.

Een overzicht van verschillende activiteiten rond de Schaduw-Floriade en wat bomen ons hebben te vertellen is te vinden op de site https://zone2source.net

Vervolgens een Rondleiding door boomdeskundige Nico Hoogland die het Amstelpark heeft zien groeien en daar ook werkzaam was. Even terug in de tijd? Bekijk de Katalogus Floriade Amsterdam 1972 (pdf 15 Mb).

Heel leerzaam was de aanwezigheid van Ronnie Nijboer, iepdeskundige van boomkwekerij Noordplant Kwekerijen
Hij wees ons ondermeer op het verschil van de nu aanwezige knoppen aan de takken van de Huntingdons iep. De puntige knoppen zijn de bladknoppen en de bollige knoppen zijn de bloemknoppen, zie bijgaande foto's. Klik op het midden van de foto + voor een vergroting.
De natuur heeft het bijzonder geregeld bij knoppen, want bij voorbeeld uit de dikke knoppen van de Paardenkastanje komen zowel de bladeren als de bloemen.

Hieronder het portret van de Huntingdons iep, een Hollandse iep cultivar.

Dank aan de organisatie en medewerkers WUR van deze interessante NDV excursie van 13:30 tot 17:30 uur !
Website NDV Nederlandse Dendrologische Vereniging
Foto onder: Tijdens de NDV excursie op zondag 9 oktober 2022 de presentatie boomonderzoek door Ute Sass-Klaassen van WUR (Wageningen Universiteit en Onderzoek) met de speciale holle Pressler-boor als aanwijzer.
Bomengids Amsterdam Zuid 2002 - Jan Lever
06-10-2022
Wandelend bomen leren kennen. Wandelen in de Olympiabuurt, Valeriusplein en omgeving en langs het Vondelpark, de Apollobuurt en Beethovenbuurt en het Beatrixpark. Ook suggesties voor andere buurten.
Meer informatie op de pagina met een bomenregister (pdf) die 324 boomsoorten en cultivars omvat.
Overige boeken
Wel eens gehoord van de Lutkemeerpolder?
13-09-2022
Als gevolg van een oud besluit bestemmingsplan 2013 wordt deze polder met goede landbouwgrond veranderd in een bedrijvencomplex zo groot als het Vondelpark als er niets gebeurd.
Een groep mensen en organisaties zijn bezig dit unieke gebied te redden en er een Voedselpark van te maken, zie de website
Voedselpark Amsterdam

Afgelopen weken rondgefietst en gewandeld in het gebied Lutkemeerpolder en had de behoefte om er iets over te schijven. Niets doen ontaard in de bouw van een zeer groot Bedrijvencomplex op prachtige landbouwgrond. We moeten ons inspannen voor locale voedselvoorzieningen in Amsterdam nu het nog kan, niet nóg meer distributiecentra's met enorme omvang erbij omdat het 10 jaar geleden besloten is, want daar is NU geen behoefte meer aan.
Het heeft niets met het Vondelpark te maken, maar het omstreden gebied is net zo omvangrijk! Lees de kern van deze uitdaging op de pagina
Lutkemeerpolder
Winterprei en Boerenkool geplant
12-09-2022
Vorige week Winterprei en Boerenkool geplant. Eigenlijk enkele weken 'te laat', maar met het zachte weer gaat het waarschijnlijk nog lukken.
In de moestuinbakken hebben we ook sierplanten voor de diversiteit.
Zie pagina Moestuin
Fietstochten Rond het Vondelpark Amsterdam
06-09-2022
Een nieuwe pagina fietstochten rond Amsterdam. Dagtochten met een lengte van maximaal 60 km door het landelijk gebied in de maanden juli, augustus en september met prachtige dorpen en natuurgebied.
Soms met een relatie met het Vondelpark.
Vaak via fietsknooppunten, maar ook eigenzinnig dwalen, ontdekken en genieten dicht bij huis. Zoals bij de foto hieronder het Muiderslot.
Een greep uit de fietstochten die we bij mooi weer maakten, een lange vakantie-terugblik of plakboekje voor onszelf maar misschien ook voor anderen.

Overzicht Rond het Vondelpark

Bij verschillende verslagen komen nog meer foto's, het begin is er.
Rimpelroos
Rosa rugosa uit zaad gegroeid in perk 9
24-08-2022
Mooie verrassing in het perk 9 Rosa 'Sally Holmes'. Tussen de witte rozen plotseling een wilde Rimpelroos met een mooie bloem in de kleur rood-violet in dit perk. Zeer waarschijnlijk via een bottel met zaden ontkiemd in dit perk met een mooie bloem. De moederstruik die iets verderop staat heeft nu ook weer knoppen en gaat binnenkort bloeien, een nabloei die niet vaak voorkomt.
BBQ en Buiten koken met kokos briketten
09-08-2022
Het onderwerp buiten koken en barbecuen heeft met buiten leven te maken. Sinds vorig jaar bijna het hele jaar buiten gekookt als het weer dat toeliet, nadat ik een speciale Petromax Atago ontdekte samen met een gietijzeren Dutch oven.
In tegenstelling tot binnen koken is buiten koken een bijzondere beleving, vooral met de juiste spullen. Ontspannen buiten koken, toen dat ooit heel lang geleden normaal was.
Daarna kwam het aardgas-tijdperk. Dit onderwerp heeft niets met het Vondelpark te maken; toch een pagina met informatie hoe dat 'wildernis-koken' dan werkt tegenwoordig, met enkele voorbeelden.
Pagina BBQ en Buiten koken
Nieuwe Google Nest Doorbell met schema
09-08-2022
Omdat we regelmatig in de achtertuin met moestuin zitten en soms werken is een 'slimme' deurbel die je ook in de tuin hoort erg handig.
In aanvulling op de gong in de hal ook een bericht op onze smartphone dat er gebeld is.
De papieren handleiding van de Google Nest Doorbell (batterij) is summier en daarom heb ik een schema gemaakt op een A4 voor aansluiten op een bestaande gong met trafo.
De functionaliteit van deze kleine deurbel is erg goed en veel omvattend met video, microfoon en luidspreker.
Op de pagina Downloads is het schema Google Nest Doorbell te vinden of klik op de link voor de PDF Google Nest Doorbell
Rozentuinkar 2017
26-07-2022
In het 6e jaar is de Rozentuinkar in gebruik in het Rosarium.
Een rijdend meubel voor transport van het tuingereedschap, koffiekan, theewaterkan en drinkwater.
Tevens een informatiepunt en bar om aan te staan.
Binnenin staat een tafeltje die ook dienst kan doen als kastje.
Uit ervaring ontstaan door Hans de Bruin en Hans Homburg vanaf eind 2016.

Naar pagina Rozentuinkar
met tekening en foto's hoe deze kar tot stand is gekomen op 17-05-2017.
60e int. Rozenconcours
Den Haag 2 juli 2022
09-07-2022
Op zaterdag 2 juli 2022 werd het 60e int. Rozenconcours gehouden in Den Haag.
Primeur 2022
De verkozen Gouden Roos van Den Haag Coral Lions-Rose groeit en bloeit ook al in het Rosarium Vondelpark!
Verslag Westbroekpark 2022

Op de pagina Bezoek de rozentuinen!
een overzicht van 2016-2022 over het Westbroekpark in Den Haag.

Foto hieronder
Rosa Better Times - Kordes
Publieksprijs 2022.
Iris van der Mars
Finalist Miss World Nederland 2022
01-07-2022
Tijdens het onderhoudwerk aan de rozen een opmerkelijke foto-video-sessie in de rozentuin.
Finalist Miss World NL 2022,
Iris van der Mars.

Ik was met de snoeischaar de Rhapsody in Blue aan het trimmen en tussen zon en regen vandaag deze foto's van haar gemaakt voor het perk met de roos Cera.

In 2006 won deze roos Cera de Gouden Roos van Den Haag en in 2022 gaat Iris voor het goud, succes!
Opening Rozenseizoen Rosarium Vondelpark
26-06-2022
Van 11-15 uur Opening Rozenseizoen waarbij informatie werd gegeven over het werk door vrijwilligers in deze tuin, dat al 9 jaar met veel plezier wordt gedaan.
Bijzonder moment was de onthulling van het roosnaambord Friends Forever in bijzijn van de familie.
Frans Neuman was mede inspirator om de rozentuin grondig te restaureren vanaf 2014 in woord en daad. Naast de schenkingen van heel veel rozen ook advies voor de opbouw en het onderhoud. Dank Frans, namens velen.

Naar pagina Rosarium
Rosarium Vondelpark
Fijne plek in het park
18-06-2022
Het Rosarium is een prachtige plek om te ontspannen, picknicken, zonnen, spelen, dansen en te genieten van het ruime sortiment rozen.
Dit is echt een druk bezochte sfeervolle plek, lees verder op de pagina Rosarium
Eikenprosessierupsen
ook in het Vondelpark
14-06-2022
  Dit natuurverschijnsel komt ook voor in het Vondelpark.
De 'nesten in spinsels' die veelal hoog zitten met rupsjes worden momenteel weggezogen vóórdat de rupsen gaan wandelen en tenslotte nachtvlinders worden.
Het venijn zit is de ontelbaar kleine 'brandharen' die deze rupsen tijdens het vervellen achterlaten en heftige irritaties in ogen en op het lichaam kunnen veroorzaken.
Blijf uit de buurt van Eikenbomen en voorkom dat je in aanraking komt met deze 'onzichtbare' brandharen.

  Op het terrein van de Waterspeelplaats en in het aangesloten donkere bos staan enkele Eiken waarin deze rupsen helaas zitten of hebben gezeten. Let dus op!

Meer informatie over een serieuze aantasting van huid en ogen op de site van de
GGD Amsterdam

Soms moeten de microscopisch dunne brandharen door een oogarts verwijderd worden. Reden om best allert te zijn, hier is het gezegde voorkomen is beter dan genezen echt op z'n plaats.

Info over Platanen / sterharen
Het jonge blad en de takjes van Platanen zijn dicht bezet met stervormige haren. Als deze haren uitvallen kunnen ze soms allergische reacties, zoals jeuk of irritaties aan slijmvliezen en ogen veroorzaken.
Nieuwe beplantingen
in het Vondelpark 2022
13-06-2022
In een rustig tempo zijn in het hele park nieuwe planten aangebracht vanaf circa 2018. Elk jaar een deel en geplant met eigen personeel. Zonder veel ruchtbaarheid zijn grote delen van het park opgefleurd met voorjaarsbollen of Stinzenplanten langs de paden en ook veel vaste planten.
Meestal duurzame beplanting die jaren meegaat.

Sta eens stil bij het vernieuwde Veteranen Monument dat in de periode eind maart-begin april 2022 geheel is vernieuwd met een mooie collectie vaste planten en boompjes. Moet zich nog wel wat ontwikkelen, over 2 maanden iets moois.

Na de Tulpenpracht rondom het Vondelmonument zijn nu veel vaste planten in het perk van Joost van den Vondel geplant. In korte tijd volgens een ontwerp geplant in ongeveer 2 ochtenden circa 4.700 planten de grond in onder regie van Jeroen Favôt.

Om dit plantwerk in het park en op bijzondere plekken eens te belichten een pagina gemaakt om deze aanplant te beschrijven met enkele plantlijsten. Met dank aan Parkbeheer voor de realisatie, zie de pagina Beplantingen
Vondelpark Openluchttheater
Programma 2022
02-06-2022
Het programma vanaf za 5 juni t/m 11 september 2022 voor jeugd, comedy, dans, klassiek en andere muziek in het hart van het park is bekend, zie bijgaande 2 foto's.
Vrijdag - zaterdag - zondag.
Vondelmonument wordt vanaf 7 juni 2022 beplant
01-06-2022
Op 18 mei zijn de Tulpen verwijderd en vanaf komende dinsdag 7 juni wordt het perk rondom het monument beplant door de gemeente.
Meer informatie over het Vondelmonument en foto's van de Tulpen 2022 zie pagina
Vondelmonument
Informatieborden rijksmonument Vondelpark
30-05-2022
De gemeente is trots op haar Vondelpark. Er staan 3 soorten informatieborden maar het wil maar niet lukken informatie over dit unieke park netjes te delen met de bezoekers en toeristen. Er zou eens een deskundige naar moeten kijken om hier verbetering in aan te brengen en bijvoorbeeld een congierge die zorgt dat het netjes blijft.
Meer informatie op de treurige en geactualiseerde pagina
Recreantenschade en meubilair
Opening Rozenseizoen Rosarium Vondelpark zondag 26 juni 2022 en Dag van de Roos in het Westbroekpark Den Haag za 2 juli 2022
25-05-2022
Het rozenseizoen wordt in het Rosarium Vondelpark geopend op zondag 26 juni 2022.

Op 2 juli 2022 wordt in het grootste Rosarium van Nederland met 25.000 rozen de Dag van de Roos gehouden met het 60e Int. Rozenconcours Westbroekpark in Den Haag.
Deze locatie is goed bereikbaar met de trein en tram.
Nieuwe 'speelboom' en laatste Iep-adem
11-05-2022
Als gevolg van de stormen in februari-maart was deze Iep, die al jaren scheef stond, instabiel geworden. Er moest iets gebeuren. Kappen en herplanten is de gebruikelijke oplossing, maar nu moest er iets alternatiefs worden uitgevoerd volgens de gemeente.
Een combinatie van deze 'unieke' boom 'vermeerderen' en om er een 'speelboom' van te maken. De waarde van dit rijksmonument wordt niet getoetst en nu ligt deze Iep langzaan dood te gaan. Omgetrokken tijdens de bloei, de zaadvorming was uitbundig, maar het resultaat nu is weinig hoopvol.
Op dit veld zijn de afgelopen 8 jaar 20 bomen gekapt en herplant is niet uitgevoerd en deze Iep zal waarschijnlijk hetzelfde lot ondergaan, geen garantie dat deze wordt herplant.
Het is een 'speelboom' geworden, kinderen zijn blij en de gemeente tevreden.
Zie ook mijn artikel op 8 en 14 maart 2022 hieronder: Nieuw Boombeheer in het Vondelpark
Rosarium 11-05-2022
11-05-2022
Dankzij de zonnige dagen in mei komen de eerste rozen in bloei, waaronder ook de wilde rozen in de rand van de tuin.
Twee van de 4 nieuwe gecultiveerde rozen tonen hun bloei en zijn geportretteerd in het verslag, de Espresso hierboven en de Street Dance hieronder. Zie het verslag op de pagina Rosarium
1e rozenbloei Rosarium
26-04-2022
Vanwege de kou komt de rozenbloei langzaam op gang. Hierboven de wilde roos Rosa hugonis die vandaag voorzichtig open was gegaan. In vijf perken bloeien nu enkele rozen en naar verwachting halverwege mei wordt het kleurrijker.
Zie het verslag op de pagina Rosarium
Waterhappers geven nu doorlopend water
22-04-2022
De 7 'nieuwe' waterhappers hebben jarenlang (sinds 22-06-2015) technische storingen gehad en soms werkten ze allemaal niet meer. Vanwege een te gevoelige techniek en een tastknop die vaak weigerde is er nu gelukkig een oplossing. Vorige week zijn alle waterhappers zo afgesteld dat zij permanent water geven.

Het grote voordeel: veel hygiënischer, vervuiling wordt voorkomen, het duidelijk is dat ze het doen en dat de kommen niet gebruikt (misbruikt) worden om er sigarettenpeuken in te gooien.
Met dank aan de 2 medewerkers van Waternet die hiermee bezig waren en dit gerealiseerd hebben.

Ps. Het voordeel van rustig doorlopend water laten stromen lijkt op waterverspilling, maar dat is het niet.
Kosten van water is nihil en de hygiëne en andere pluspunten zijn echt een verbetering en kostenbesparing bij het onderhoud. Houden zo!
Vondelmonument met Tulpen
19-04-2022
Momenteel is het Vondelmonument op z'n mooist, Tulpen in Amsterdam.
Zie meer Tulpen rond Vondel
Een schitterend beeld in Amsterdam
Op 18 mei zijn de Tulpen verwijderd.
Zwevende moestuin
17-04-2022
Sinds 13 april 2022 rollende moestuinbakken in de tuin. Nieuwe experimentele tuinbouw in 2,4 m2 en bovendien een compacte compostbak erbij.
Bekijk het op pagina Moestuin
Fotograaf Tom Feenstra
Burgemeester Femke Halsema onthulde haar Burgemeestersbank
in het Vondelpark op
1 april 2022
07-04-2022
Voorafgaand aan de Lenteborrel in het Kinderkookkafé aan de Kattenlaan voor vrijwilligers stichting Hart voor het Vondelpark (kiosk Vondelpark Informatie Punt en het Rosarium), was de onthulling van DE parkbank op het Vondelplantsoen nabij het Vondelmonument voor en door burgemeester Femke Halsema.
Een mooi moment op deze nogal frisse lentedag.
Er werden wat woorden gesproken tijdens dit moment en burgemeester Femke Halsema kreeg uit handen van Hans de Bruin (coördinator Rosarium) twee rozenplanten met de naam Coral Lions-Rose die ook in het Rosarium Vondelpark zijn geplant waarmee de verbondenheid tussen onze Burgemeester en het Rosarium gelegd is.

Ik kon er niet bij zijn, maar Gon vertelde dat het een geslaagde Lenteborrel was. Vooral de locatie Kinderkookkafé was een succes. Dat het moeilijk is om van deze bijzondere Lenteborrel met burgemeester Femke Halsema een verslag te maken blijkt uit hetgeen ik lees een week daarna op de site van stichting Hart voor het Vondelpark en de vereniging Vrienden van het Vondelpark.
Op de site van de stichting Hart voor het Vondelpark (organisator) een tweeregelig verslag van de parkbank-onthulling waarin de naam van Joost van den Vondel is ingekort tot Joost Vondel.

Op de site van de vereniging Vrienden van het Vondelpark, het bestuur was kennelijk uitgenodigd vanwege de samenwerking, een heel ander type verslag. Niets over de Lenteborrel zelf, maar over het concept 'OP DE BANK BIJ FRANK!' een wekelijks item volgens het site-verslag voor op facebook en Instagram. Als laatste gast: burgemeester Femke Halsema. Alsof de Vrienden haar hadden uitgenodigd. Je zou denken een interview met de burgemeester over het park wellicht, maar helaas geen woord inhoud.
Bijzondere parkbanken
Er is dus een Burgemeestersbank, al vanaf 15-06-2014 en een Voorzittersbank stichting Hart voor het Vondelpark vanaf 30-10-2016, maar volgens mij nog géén parkbank van de Vrienden van het Vondelpark.
Wel woorden, nog geen daden.

Voor achtergrond, zie de pagina Burgemeestersbank
Drinkwater sparen en regenwater opvangen
21-03-2022
Het tuinseizoen is begonnen. Drinkwater slim opvangen en gebruiken voor jezelf en je planten levert regelmatig, voldoende en uitstekend water op én een goed gevoel.
Regenwater opvangen voor planten, een goede aanvulling.

Vandaag een artikel geplubliceerd over spaarzaam en bewust omgaan met DRINKWATER, bron van leven. Met een beetje moeite is er best veel DRINKWATER te besparen. Het is haast niet te geloven dat circa 90% van het drinkwaterverbruik als spoelwater fungeert.
Een kleine verbetering op grote schaal in Nederland kan een gunstig effect teweeg brengen!
Zie de pagina Water
Nieuw Boombeheer in het Vondelpark
14-03-2022
Met een gruwelijke oorlog tussen Oekraïne en Rusland vanaf 24 februari 2022 is een discussie over een paar bomen kappen niet heel relevant en eigenlijk gênant.

Toch wil ik er iets over schrijven. De beslissing om deze eng scheve Iep om te trekken en te laten liggen op dit veld was al vóór de 'meningspeiling' een paar dagen geleden op voorhand besloten. Het vonnis is deze maandag voltrokken.
Het rijksmonument waar de gemeente zo trots op is (?), wordt al jaren op het gebied van bomen vreemd behandeld. Op dit veld waar de Iep staat zijn vanaf 2014 al 22 dikke monumentale bomen omgewaaid of weggezaagd en slechts 2 dunne bomen zijn in 2015 vervangen.
Volgens de Bomenverordening 2014 van de gemeente is er een herplantplicht, maar dat geldt kennelijk niet in dit rijksmonument. Als er voor 30% is herplant in het hele park de afgelopen 7 jaar is het veel. Met name voor dikke bomen van 70 jaar zoals deze iep met een diameter van 90 cm horen 9 bomen te worden herplant van normale dikte volgens de richtlijn van de gemeente, een onrealistische benadering, maar door de gemeente zelf bedacht. Wordt al jaren niet toegepast en ook het zo gehete Herplantfonds is vaag en waarschijnlijk niet gevoed met geld voor herplant elders.
Vóór de afgelopen stormen stonden er al zo'n 120 dode bomen in het Vondelpark en daar zijn minstens 50 omgewaaide of nog weg te zagen exemplaren bijgekomen vanwege de afgelopen stormen. Herplant is al jaren een ingewikkeld traject, hoeft ook niet altijd, maar het is te vaak regel dat het niet gebeurd zonder uitleg. De vitaliteit van bomen in het park is gewoon matig, het lijkt alsmaar erger te worden.
Kijk bij het Vondelmonument, een kaalslag over jaren zonder herplant.
Het afgelopen plantseizoen zijn er ongeveer 24 boompjes geplant en er staan nog steeds enkele boompalen zonder nieuwe boom. Geen idee wie de regie heeft. Ik was benieuwd welke bomen er gekozen waren, maar stuitte op een weigering in november en kreeg het gevraagde overzicht gewoon niet, want het is 'onvindbaar'.
Helaas is de gemeentelijke organisatie op het gebied van bomen ondoorgrondelijk en niemand is verantwoordelijk of aanspreekbaar.
Het stadsdeel Zuid is op papier 'beheerder' maar de 'Centrale stad' is uitvoerder en neemt kennelijk alleen beslissingen.

De aanleggers van dit park, vader en zoon Zocher hebben zich al omgedraaid in hun graf.
Ik kan het niet positiever benaderen deze manier van gemeentelijk handelen. De afspraak die ik afgelopen vrijdag had aangenomen van de Programmamanager Parken om eens kennis te maken heb ik vandaag afgezegd.
Hieronder een tekening van het veld Zuiderschuitje op 14-03-2022 waar vanaf 2014 zo'n 22 grote monumentale bomen zijn omgewaaid en weggezaagd en slechts 2 boompjes zijn herplant. Maar het kan nog erger, we laten monumentale bomen liggen zonder herplant op korte termijn en noemen het een 'speelboom'.
Nieuw ooievaarsnest direct in gebruik
op 10-03-2022
10-03-2022
Als gevolg van de afgelopen stormen werd een dode hoge stomp van een Canadapopulier afgelopen donderdag weggezaagd.
Op zich een goede actie, maar er moest een oplossing bedacht worden voor het 2e ooievaarsnest dat een jaar geleden op deze boom was geplaatst.

Dat nieuwe ooievaars prefab-nest is hedenochtend 10-03-2022 vroeg geplaatst door de afd. bomen (Centrum) van Gemeentewerken Amsterdam, op een vorige week afgezaagde Canadapopulier.
Net na 10 uur was het al zover, de eerste ooievaar landde en ging na inspectie direct aan het werk met takkenbouw en de drie medewerkers uit het Centrum kwamen rond 10 uur nog kijken en maakten dit geluksmoment mee, dat de ooievaar aan de persoonlijke afwerking van het nest was begonnen.
Wat een zonnig moment.
En dank daarvoor!

Hieronder het overzicht van boomstam met Klimop en het nieuwe ooievaarsnest rechts van het Weidepad. Op de voorgrond en jonge Zoete kers die waarschijnlijk nog mooi gaat bloeien. Op de bovenste foto nog een 2e ooievaar in de boom links!
Gevaarlijk overhellende Gladde iep en het dilemma kappen of niet
08-03-2022
Update 11-03-2022 onderaan
Na de stormperiode 2 weken geleden is een dikke Iep (D = 90 cm) extra scheef komen te staan en daarnaast ook een Populier. Vanochtend was er een gedachtewisseling op uitnodiging van de gemeente met vertegenwoordigers van de Vrienden van het Vondelpark, Groene Buurten, Daniel Kropveld en ik. De boombeheerder probeert deze Iep (hybride) 'te redden'.
Het is een prachtige en nu bloeiende boom die al jaren scheef staat, maar een omvangrijk grondpakket is nu duidelijk omhoog gekomen met 'scheuren' in de grond. Het risico dat de beworteling het begeeft na een droge periode is groot en onverwacht omvallen een reëel gevaar. Mijn mening was en is dat de boom geveld moet worden. Ook de Grauwe abeel ernaast staat net zo scheef en zou geveld moeten worden voor de veiligheid. De omvangrijke kuil in dit plantsoen zou opgehoogd moeten worden en dan kunnen er nieuwe jonge bomen geplant worden. Dat was mijn advies.
Ook aangegeven dat er de afgelopen jaren 9 monumentale dikke bomen op dit veld zijn omgewaaid en/of gekapt (na onderzoek zijn het er 20) en dat die nog niet vervangen zijn. Vervanging is niet altijd nodig, maar hier helaas een sterke teruggang van bomen.
Momenteel staan er nog meer van deze schuine en gevaarlijke bomen in het park én ongeveer 100 dode bomen.
Update 11-03-2022
De gemeente heeft vrijdagmiddag doorgegeven dat de schuine Gladde iep - Ulmus minor om gaat as. maandag en daar blijft laten liggen. De schuin staande Grauwe abeel - Populus canescens en een Vogelkers - Prunus padus worden geveld aanstaande maandag 14 maart. In de toekomst worden er 4 bomen herplant.

Op 12 maart heb ik dit veld (Zuiderschuitje) nog eens in ogenschouw genomen en vanaf 2014 zijn hier circa 21 vrij dikke (en monumentale) bomen omgewaaid en/of gekapt en zijn er slechts 2 bomen herplant.
Erg benieuwd naar de uitleg van de gemeente op basis van de Bomenverordening 2014 en de regels van herplant, waarom er geen herplant heeft plaatsgevonden. Het laten liggen van de Iep is in mijn ogen een slechte 'oplossing'.
Vondelpark OPEN op 23-02-2022
23-02-2022
Vanwege aanhoudende storm, het begon met Eunice vanaf 18-02-2022 plus nog enkele dagen t/m 22-02-2022 zijn relatief veel bomen omgewaaid of later uit veiligheid weggezaagd. Naar alle waarschijnlijkheid worden er nog meer bomen geveld.
Vermoedelijk gaat het om 50 tot 60 bomen die niet bestand waren tegen dit natuurgeweld. Het opruimen kan nog enkele weken duren.
Vondelpark GESLOTEN op 18 en 19-02-2022
18-02-2022
Vanwege de storm Eunice is het Vondelpark gesloten tot het weer veilig is voor bezoekers. Afhankelijk van de eventuele schade kan dit enkele dagen duren.
Italiaanse populier weggezaagd Vondeltuin
17-02-2022
Vanochtend 17-02-2022 is de hoogste Italiaanse populier van het park weggezaagd. Stond op het terras van de Vondeltuin.
Met de leeftijd van circa 56 jaar. Groot deel van de omvangrijke stamvoet was hol vanwege houtrot.
Dag Gladde iep
12-02-2022
Samen dicht naast elkaar opgegroeid met een snellere Canadapopulier, deze oude Gladde iep. Gezond maar gebocheld door de grote kroon van de Canadapopulier die jaren gelegen is afgezaagd en de stomp mocht van de gemeente als ecologische boom afsterven. De Gladde iep wordt overhellend 'gevaarlijk' en wordt binnenkort geveld.
Letterlijk in de bloei van zijn ruim 60-jarig leven heeft deze boom tot het laatst z'n best gedaan in het Vondelpark met z'n mooie bast vol mos en kurklijsten.
Een gewone echte ecologische boom minder binnenkort.
Aandacht voor de Gladde iep of Veldiep
12-02-2022
Oppervlakkig kan je een boom typeren als een stam met takken en veel bladeren. Gelukkig is een boom completer, het is een plant die ook bloeit en zaden aanmaakt.
De Gladde iep (huidige officiële naam) of Veldiep (ook logische naam) bloeit nu al in de winter of standaard in maart-april met veel rode bloemhoofdjes op het 'kale' hout, voordat de bladeren uit de rode bladknoppen komen.
In die bloemhoofdjes veel tweeslachtige bloemetjes met 2 witachtige-roze stempels of stampers en 3 tot 12 meeldraden met rode helmhokken waarin het stuifmeel zit. De bestuiving vindt plaats door de wind.
Na de bloei worden vanuit de stempels de zaden gevormd die zijn opgesloten in een ovaalachtig vlies, en dat zijn er heel veel vanuit het oorspronkelijke bloemhoofdje. Wanneer de zaadblaadjes loslaten ontstaat er 'iepensneeuw' met deze dwarrelende 'zaadblaadjes'.

Op onderstaande foto is de rijkdom van de bloei te zien op dit moment. Ook een kenmerkende eigenschap van deze Gladde iep is, dat er kurklijsten worden aanmaakt op de takken inclusief de vorming van korstmos.
Oude Gladde iep wordt binnenkort geveld
11-02-2022
Op de Delta speelweide, naast het Grote speelveld, staat een scheefgegroeide hoge Gladde iep of Veldiep die binnenkort wordt geveld. Stam heeft een omtrek van 232 cm, dik 73 cm. Vol in het blad is de boom topzwaar en kan daardoor tijdens storm omwaaien.
De gemeente volgt een spoedprocedure om deze boom te vellen en heeft hiervoor een bewonersbrief geschreven (14-02-2022). Deze Gladde iep staat op 2 meter afstand van een dikke afgezaagde dode Canadapopulier die in het verleden heeft gezorgd dat deze Gladde iep scheef is gegroeid. Heel jammer dus. Aan een laag hangende tak kan je nu de bloeiwijze met rode bloemen zien, voor de laatste keer.
Uiteindelijk het gevolg van kleine bomen te dicht naast elkaar planten.

Wat mij betreft kan die dikke afgezaagde dode Canadapopulier ook direct worden geveld, want het is een ontsierend element in dit rijksmonument en in deze omgeving. Ook ondenkbaar om een nieuw plantgat op dezelfde plek te maken (volgens de bewonersbrief) voor een nieuwe boom, zo dicht bij die dode en vermolmde Canadapopulier.

Grote kans dat er nog meer bomen dit lot zullen ondergaan, met noodkap, tenzij ze eerder omvallen.
Wilde rozen in het Beatrixpark 1961
08-02-2022
Uit onderzoek blijkt dat er 3 soorten wilde rozen waren aangeplant in het Beatrixpark rond 1961.
Met dank aan Charles Haak die deze rozen in zijn inventarisatie had opgenomen.
Naar de nieuwe pagina met
Egelantier
Mandarijnroos
Prikkeldraadroos

Wilde rozen Beatrixpark
Met enkele wilde rozen die in de Artsenijhof staan.
Apothekersroos, Rosa gallica 'Complicata' en Egelantier en/of Hondsroos (nader onderzoek).
De Levende Natuur 1932 en 2022
06-02-2022
Vandaag een nieuwe pagina toegevoegd op de site in relatie met het boek In het Vondelpark dat in 1901 werd geschreven door Heimans en Thijsse. Twee artikelen belicht van beide heren over de aankoop van
De Onzalige Bossen (Veluwezoom) en Heimans over een bijzondere tuinplant (Cuphea procumbens).
Zie de pagina over
De Levende Natuur
Website 2022
De Levende Natuur www.delevendenatuur.nl
Veel werkzaamheden
02-02-2022
Verschillende werkzaamheden in het park vanaf 02-02-2022.

Bomen
Vandaag 4 bomen geplant door aannemer, Els, Boomhazelaar, Plataan en Moerascipres. In de Slurf zouden ook nog bomen worden geplant.
De storm Corrie heeft afgelopen maandag 2 bomen neergehaald, waaronder een 'vogelhotel', en er zijn takken uit kruinen gebroken, schade valt mee. Over het 'vogelhotel' later meer.

Bruggen en duikers
Vandaag 2 februari is gestart met het herstellen van scheuren en ontbrekende stenen van de ombouw duikers.
Deze maand wordt gestart met het groot onderhoud aan de Hulstbrug, Iepenbrug, Brandbrug en het bruggetje naar de Muziektent. De werkzaamheden duren tot eind april 2022.

Waterhappers
Waternet was vandaag bezig met het repareren van een defecte waterhapper bij tennisclub Festina. Bij de Vondeltuin staat nog een defecte waterhapper. Afgelopen maanden zijn enkele andere waterhapper opgenapt.
1e Krokussen in bloei
29-01-2022
De witte Sneeuwklokjes bloeien al uitbundig en de allereerste Krokussen staan nu in bloei.
Naast de bloei die ik eerder melde afgelopen week, ook veel Paarse dovenetel in de rozenperken.
Gisteren stond een ooievaar al op het nest op de Schapenweide.
Mooi, schoon en prachtig Vondelpark
27-01-2022
Dat parken niet schoon en mooi zijn, ligt vooral aan de BEZOEKERS en niet aan de beheerder gemeente Amsterdam.
Opnieuw reorganiseren is geen oplossing. Het vermeende probleem van onvoldoende slagvaardigheid wordt hiermee niet opgelost.

Het initiatiefvoorstel dat op 19-01-2022 in de raadsvergadering werd besproken was vooral gebaseerd op de rotzooi die gebruikers achterlaten en de media-aandacht van AT5, Het Parool en het NRC.
Waardoor die geregelde rotzooi wordt veroorzaakt werd niet genoemd, de kern van het probleem werd niet belicht. Een reorganisatie van huidige situatie naar één afdeling Stadsparken lost het 'Niet-schone en niet-mooie parkprobleem' echt niet op en het lijkt erop dat de indieners te oppervlakkig een verbetering voor ogen hadden zonder kennis van de dagelijkse praktijk of de werkwijze van de huidige organisatie. Dat een park-organisatie zoals dat in 2018 is opgezet nog verbeteren kan is een kenmerk van reorganiseren.

Omdat de gemeente zelf niet of nauwelijks communiceert wat zij gedaan hebben, doen of willen doen, blijft het veelal gissen en een 'pispaal' is snel gevonden.

Mijn waarneming in grote lijnen is dat we blij mogen zijn hoe het beheer en onderhoud tegenwoordig wordt uitgevoerd en richt me daarbij vooral op het Vondelpark. Belangrijk is hierbij hoe de samenwerking is van Politiek, management vakafdelingen en management parkbeheer. Het is een uitdagende opdracht om het dagelijks onderhoud en schoonhouden van het park (parken) met beschikbare middelen uit te voeren. Alleen voor het parkonderhoud locatie Vondelpark werken circa 7 tuinlieden die niet alleen het Vondelpark, maar ook andere parken mee helpen onderhouden in Zuid zoals onder anderen het Amstelpark, Beatrixpark, Sarphatipark en enkele bloemrijke stroken zoals in de Apollolaan en elders. De afgelopen paar jaar zijn vele tienduizende planten aangevuld voor een bloemrijker klimaat. De tuinlieden zijn trots op hun werk en zien helaas ook dat er in het Vondelpark veel wordt vertrapt door mensen en honden. Dat is ontmoedigend. Je moet wel stevig in je schoenen staan om de moed er in te houden. Deze maand is er bijvoorbeeld veel werk verricht om de smalle olifantpaadjes weer begaanbaar te maken met houtsnippers en binnenkort zien we de vele extra bolgewassen die geplant zijn in heel veel stroken weer bloeien. Kijken naar jonge bomen die afgelopen maanden geplant zijn en hiermee de beleving van het lentegevoel.

Ik kijk zelf ook wel kritisch naar dingen die wel of juist niet gebeuren, maar op hoofdlijn wandel ik, en heel veel andere mensen, tevreden door het park.

Wil je zelf iets bijdragen aan verbeteringen dan kan je in overleg met parkbeheer iets doen. Al jaren lopende projecten zijn de aanvullingen van parkbanken door particulieren en bedrijven, doneren van rozenperken, bijna dagelijks werken in het Rosarium, klein afval opruimen en meewerken met het beheer op de weides. Of verzin zelf iets. Ook het niet-fietsen op voetpaden of niet-fietsen over gazons helpt ook voor het beheer.

Het uitdragen dat er een Parkconciërge in het Vondelpark aanwezig is, staat niet op de gemeentelijke pagina Vondelpark. Waarvoor je hem kan benaderen zou een verbetering zijn. Ook de informatieborden voorzien van actuele informatie en deze regelmatig schoonmaken.
Hans Homburg 27-01-2022
Initiatiefvoorstel met de titel: 'Meer slagkracht voor schone en mooie parken' verworpen door wethouder Groen en Parken 19-01-2022
26-01-2022
19-01-2022 was een historische politieke dag voor de parken van Amsterdam.

De raadsvergadering ging over het initiatiefvoorstel (09-06-2021) van Naoum Néhmé (VVD) en De Grave-Verkerk (VVD) die 5 punten omvatte met het belangrijkste punt:
de organisatie en het beheer van parken onder te brengen in één afdeling Stadsparken.
In een reactie van wethouder Groen en Parken dhr. Jakob Wedemeijer werden de belangrijkste 4 punten met uitleg afgewezen en werd gevraagd een nieuw voorstel in te dienen en dit zou worden gedaan.
In de beantwoording van de wethouder staat uitleg hoe het beheer en organisatie momenteel zijn geregeld en dat na 3 jaar wéér een reorganisatie niet echt handig is.

Ook hoe de contacten met bewoners en ondernemers per 01-01-2021 ten aanzien van de parken is verbeterd met de aanstelling van Parkconciërges. De Gebiedsmakelaar is aanvullend aanspreekpunt.

Vragen en contact opnemen?
Op de site van de gemeente Amsterdam zijn de contact-gegevens van beide personen niet te vinden.

Op pagina park Vondelpark schrijft de gemeente iets over het park en met een link 'Meer over het Vondelpark' kom je op de pagina van de Ondernemers van het park terecht.
Niets over natuur, ecologie, bomen of beheer door de gemeente. Informatieborden in het park worden niet gebruikt en vaak vol met graffiti.
Helaas géén contactgegevens op deze pagina Vondelpark van de Parkconciërge en waarvoor en waarvoor je met hem contact kunt opnemen.
In de Raad wel tevreden zijn over hoe het nu georganiseerd is op papier en niet kijken hoe die huidige organisatie transparanter en beter kan worden georganiseerd. De beoogde 'verbeteringen' van de indieners is gladgestreken door de beantwoording van de wethouder.
In beide documenten weinig aandacht voor vrijwilligers die al jarenlang meehelpen het park schoon te maken of te onderhouden of partikulieren die geld doneren aan parkmeubilair en rozenperken.
Ter informatie de documenten
Initiatiefvoorstel 09-06-2021
en de beantwoording
wethouder groen en parken
Schoonvrucht - Callicarpa bodinieri 'Profusion'
24-01-2022
Vandaag op de eerste bloei en bessen gelet zoals de bessen van de Schoonvrucht. Er staat nog 1 groepje struiken van deze soort in het park bij de uitgang P.C. Hooftstraat. Verder ook in bloei de Kerstroos, Nieskruid, Welriekende sneeuwbal, Madeliefje, Herfstprunus, Mahonia, Kamperfoelie en de eerste Narcissen, Sneeuwklokjes en de witte Gewone sneeuwbes. De bes herbergt 2 zaden. De struik is lid van de familie Kamperfoelie.
Verder de bekende rozenbottels in vele soorten in het Rosarium. De bottels zijn het 'eindproduct' van de bloemen en in deze bottels zitten de zaden die mits goed terechtkomen in de grond kunnen ontkiemen tot nieuwe rozen, met name bij de 'wilde rozen'.
Winterakonieten en Hazelaars
22-01-2022
Op 22 januari 2022 flinke bloei van Winterakonieten - Eranthis hyemalis langs het Zocherpad. Op enkele plekken ook Sneeuwklokjes en eveneens opvallend zijn nu de bloeiende Hazelaars, de inheemse heester als Hazelaar Corylus avellana, lid van de Berkenfamilie.
De bloei van de mannelijke hangende geel gekleurde bloemen in aren is nu mooi te zien terwijl de vrouwelijke 'bloemen' zich als speldeknopje met de stempels in het kersrood tonen. Vanaf augustus-september groeien die 'speldeknopjes' uit tot de hazelnoten. Vanwege de vroege bloei en het stuifmeel ideaal voor vroege insecten.
Wanneer je de foto hierboven van de Winterakonieten vergroot bekijkt zie je de uitgebloeide aren van de Hazelaar op de grond liggen, sommige exemplaren zijn al vroeg met de bloei begonnen en hebben hun taak volbracht en de bladgroei kan beginnen.
Winterakoniet langs het Zocherpad
11-01-2022
Op 1 januari 2022 een korte wandeling met even wat zon en de ontmoeting met de allereerste bloeiende Winterakonieten - Eranthis hyemalis langs het Zocherpad. Een stinzenplant uit de ranonkelfamilie.
Een kleine aquarel gemaakt.
Gebiedsplan 2022
Oud-Zuid - Vondelpark
12-01-2022
Dit Gebiedsplan 2022 beschrijft kort en heel bondig het doel en de 3 activiteiten voor het Vondelpark.
Beoogd doel: "Het Vondelpark is goed onderhouden en blijft aantrekkelijk en leefbaar voor bezoekers en bewoners".
Positieve beschijvingen zonder concrete doelstellingen.
Een uitgebreide beschrijving op pagina Gebiedsplan 2022 van de gemeente Amsterdam.
Er zijn 3 speerpunten 2022.
4.1 Initiatieven van ondernemers voor een duurzaam en veilig Vondelpark faciliteren. Dit speelt al jaren.
4.2 Groot onderhoud in het Vondelpark. De Vrienden van het Vondelpark hebben samen met de gemeente een aanvraag gedaan aan 'De Erfgoed Deal' om middelen vrij krijgen voor verbetering van het klimaatbestendig maken van het park en de toenemende gebruiksdruk op te vangen. Op de website van erfgoeddeal.nl kan ik geen 'project' vinden voor het Vondelpark, vraag uitgezet bij gebiedsmakelaar en zij schrijft: de aanvraag wordt nog voorbereid en hoogstwaarschijnlijk september 2022 ingediend.
4.3 Samenwerking met de belangengroepen rondom het Vondelpark versterken.
Werksessies met 'partners' organiseren. De pagina Kansenkaart Vondelpark 2018 is overigens van de gemeentelijke site verwijderd.
Ter informatie PDF 9 MB
Kansenkaart Vondelpark 2018
en de laatste versie voortgang gemeentelijke site over de Kansenkaart Vondelpark datum 2-11-2020, daarna geen update meer over voortgang terwijl er wel wat is gebeurd.
Andere organisatie beheer Vondelpark?
11-01-2022
Op 5-11-2021, tijdens de viering 25 jaar rijksmonument, organiseerde de vereniging 'Vrienden van het Vondelpark' een bijeenkomst in Stayokay om de 'beheersbaarheid' van het Vondelpark te bespreken. Andere belangenorganisaties, raadsleden en belangstellenden waren uitgenodigd. Doorgaan zoals het nu gaat, een andere organisatiestructuur kiezen tot en met de variant van volledig particuliere beheerder. Ik was er niet bij, maar ik denk dat het hierover is gegaan, een verslag is er niet zover ik weet. Dat laatste uiterste is een oude wens of doelstelling van de vereniging, de parkorganisatie en het beheer wordt ondergebracht bij de vereniging 'Vrienden van het Vondelpark'.
Jaren geleden is dit met een reisgezelschap bestuursleden en politiek Zuid onderzocht en zij bezochten verschillende parken (in Amerika en Engeland) en het ideaal was het Central Park in New York met het daar gebruikte conservacy model. Dat model werkt daar met héél veel vrijwilligers en omvangrijke particuliere financiering. Voor ons land, ons Amsterdam en ons Vondelpark een utopie. Beide aspecten ontbreken hier voor 100%. Zelfoverschatting van de 'vereniging' om dit van de gemeente over te willen nemen of er over te willen praten.
Groene Revolutie in Amsterdam een feit!
12-01-2022
Een nieuw jaar met een nieuwe beweging in oprichting. Als gevolg van opgestapelde slechte ervaringen met het stadsbestuur en/of lokaal bestuur. Hoe is het mógelijk zou je zeggen, maar dit heeft geresulteerd in een 'revolutionaire beweging' met een geplande manifestatie op 12 februari op de Dam en een tocht naar het Stadhuis van Amsterdam. Kern van de beweging is: “De afbraak van het groen in Amsterdam moet stoppen!”
Bomen
Nieuwe bomen geplant nov 2021
16-11-2021
Vanaf 1e helft november 2021 zijn er nieuwe bomen geplant waaronder deze afgezaagde Wilg (nu knotwilg) bij de Schapenweide. Heel opmerkelijk is de aanplant in het Berkenlaantje van een jonge Watercipres - Metasequoia glyptostroboides of cultivar van deze soort, die van oorsprong uit Zuid- en West-China komt.
Update 10-01-2022:
Er liggen nog 4 jonge bomen bij de ingang Amstelveenseweg vanaf november 2021 met daarbij een Moerascipres - Taxodium distichum en die komt van oorsprong uit Noord-Amerika, beide bladverliezende coniferen. Onduidelijk waarom die bomen zijn blijven liggen, vorig jaar doorgegeven aan Parkbeheer. Een overzicht met alle nieuwe bomen volgt nog.
Rozen
Nieuwe rozen geplant
08-11-2021
Maandag 8 en 15 november 2021 hebben vrijwilligers en parkbeheer 5 perken beplant met 750 nieuwe rozen en enkele andere perken aangevuld.
November is de beste maand om rozen te planten, in de rustperiode vóór en in de winter kunnen ze al goed 'aarden' en wat wortels ontwikkelen voor het voorjaar.
We hebben een oude klassieke roos 'Just Joey' vervangen en er zijn 4 nieuwe soorten geplant. De inboet in enkele perken wordt in maart-april geplant.

Lees het hele verslag op Rosarium 2021
Weblog-2021
31-12-2021
Het weblog-archief 2021 is in te zien op de pagina
Weblog-archief 2021
Weblog-archief 2018-2020
04-01-2021
Het weblog-archief 2018-2020 is in te zien op de pagina
Weblog-archief 2018-2020
Weblog-archief
14-06-2019
Het weblog-archief vanaf 13 augustus 2013 is in te zien op de pagina
Weblog-archief
De foto's kunnen niet vergroot worden.

© 2013- · Hans Homburg · 26-02-2024 21:57   Site-overzicht | Privacyverklaring