Weblog 2021
04-01-2021
Het weblog vanaf 11 december 2020 t/m heden is in te zien op de pagina
Weblog 2021
HET NIEUWE PARK is een feit
14-06-2019

14 juni 1865 voor donateurs
15 juni 1865 open voor het publiek

In slechts 13 maanden werd circa 10 ha moerassig weiland getransformeerd in een landschappelijk park. Georganiseerd door het parkbestuur, ontworpen en gerealiseerd door J.D. Zocher jr. en zijn zoon L.P. Zocher. Een bijna onmogelijke opgaaf werd met onophoudelijk doorzetten volbracht en de openstelling van dit eerste parkdeel was een feest voor het bestuur, donateurs en het publiek.

Het Nieuwe Park werd een dag later op 15 juni opengesteld voor het publiek met een eenvoudig reglement voor de toegang tot het Nieuwe Park.

Opening Het Nieuwe Park 15 juni 1865

Opening Rozenseizoen 22 juni 2019
14-06-2019

Rosarium Vondelpark in bloei

Sinds deze maand staat er een informatiebord in het Rosarium om bezoekers te informeren over deze bloemrijke parel. Veel mensen weten niet dat er al sinds 1936 een prachtige rozentuin ligt, toen de grootste van Nederland.
In 1958 werd het huidige ontwerp gerealiseerd en dat ligt er nu ruim 60 jaar, momenteel met 9.500 rozen.
Sinds 2014 wordt deze rozentuin onderhouden door vrijwilligers via de Stichting Hart voor het Vondelpark. Het werk omvat rustig schoffelen, voorjaarssnoei, nieuwe rozen planten, voeding geven en ander werk.

Als actualiteit wordt de Opening van het Rozenseizoen op zaterdag 22 juni gehouden van 10:30 t/m 15:00 uur met o.a. een Rozenkeuring door bezoekers en u kunt Vondelparkrozen aanschaffen. Iedereen is welkom!
De vernieuwde informatieposter wordt komende week opgehangen en onthuld.

Kappen bomen

Naar aanleiding van de start kappen Canadese populieren en andere bomen vanaf 11 juni 2019, vragen bezoekers zich af wat de reden is van dit kappen. Is er relatie met de stormachtige periode begin deze maand, of zijn deze bomen ziek? Logische vragen die ik hoor als ik in het park wandel. Ik heb die ook gesteld aan de gemeentelijke afdeling die over de bomen gaat, betreffend de kap van de Canadese populieren en de voorgenomen kap van 75 onveilige bomen in 2019. Ook een vraag gesteld over de huidige boomverharding die naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak is dat oude en jonge bomen slecht groeien of te snel dood gaan.
Wordt er nagedacht over dit probleem, loopt er onderzoek of is er al een oplossing bedacht?

Bomenkap in informatieborden?

Ik heb er geen verklaring voor dat er over dit onderwerp niet geïnformeerd wordt naar bezoekers van dit park terwijl de faciliteiten wel beschikbaar zijn zoals de gemeentelijke website www.vondelpark.nl of de nieuwe informatieborden in het Vondelpark.
De 5 nieuwe informatieborden bij de ingangen Amstelveenseweg/Zocherstraat, Rijtuigenhof, Vondelkerk, Van Baerlestraat oostzijde en bij de Emmalaan staan al 14 maanden doelloos leeg, terwijl je bezoekers hiermee handig kan informeren over wat er nu gaande is m.b.t. de kap van bomen of andere nuttige informatie, bijvoorbeeld over het niet meer verstrekken van hondenpoepzakjes.

Hondenpoepzakjes worden niet meer verstrekt

Steeds meer mensen hebben vragen over de lege dispensers van hondenpoepzakjes, die blijven sinds deze maand leeg. Het gemeentebestuur zou vorig jaar al besloten hebben om die per 1 januari 2019 niet meer te verstrekken als bezuinigingsmaatregel. Ooit misschien gecommuniseerd ergens, maar het staat nu nergens en mensen wachten totdat de dispensers weer gevuld worden en raken ontstemd dat dit niet gebeurd en ruimen geen poep meer op in het slechtste geval. Helaas krijgen medewerkers van parkbeheer de klachten terwijl het gemeentebestuur dit opmerkelijke besluit heeft genomen. Op de grote informatieborden bij de hoofdingangen staat zwart op wit dat deze hondenpoepzakjes wel gratis verstrekt worden en dat is dan wel vreemd.

Kansenkaart Vondelpark

Misschien is dit onderwerp wel iets te specifiek voor zo’n informatiebord, maar je kan bezoekers ook eens informeren over de stand van de Kansenkaart Vondelpark, vastgesteld op 26 september 2018. Daar staan best wel dingen op die in 2019 gerealiseerd zouden worden en ik vraag me af hoe het daar mee staat. Op de Kansenkaart zelf staat sinds september 2018: GEBRUIK INFORMATIEBORDEN, maar sinds april 2018 staan alle 5 kleine informatieborden LEEG.
Informatie over de Kansenkaart Vondelpark (9 Mb) in te zien via amsterdam.nl
1e dikke populier weggezaagd
12-06-2019
Na vele jaren groei en bloei van de snelgroeiende populieren, geplant in de jaren 50 van de vorige eeuw, is het in veel gevallen nodig om deze bomen te vellen. Het gevaar van vallende dikke takken is een serieuze en wat minder goede eigenschap van deze bomen.
Dat wegzagen gaat veel mensen aan het hart en ook echt wel een harde maatregel om te nemen door de gemeente.
Na het wegzagen op dinsdag 11 juni 2019 maakt dat diepe emoties los bij direct betrokken parkliefhebbers op de dag van het plotseling heengaan van zo'n reus.

Een indrukwekkend sfeermoment vastgelegd op 12 juni, met wierrook, een waxinelichtje en een fluitende vogel, in een andere boom. Een laatse herinnering aan een prachtige boom, een videofragment: een dierbaar gedenkteken.

Als gevolg van de stormachtige wind vorige week, worden er nu meer bomen weggezaagd, zoals een oude Hollandse linde bij de ingang Roemer Visscherstraat, waarschijnlijk een noodmaatregel.
Zie de pagina Storm
Boomschade door harde wind in juni
09-06-2019
De afgelopen dagen zijn er helaas wat bomen omgewaaid. Totaal 7 stuks denk ik, en ook nogal wat serieuze takbreuk op verschillende plekken. Een gewone vogelkers was al dood en door de wind van 6 juni omgewaaid in de voortuin van VondelCS, een dode berk op een halve meter afstand staat nog overeind (staat op het overzicht gemeente nog te vellen 75 gevaarlijke bomen). Opmerkelijk dat er langs de hoofd-fietsroute ter hoogte van de P.C. Hooftstraat een jonge zwarte populier is omgewaaid, daar hoort eigenlijk een winterlinde te staan.

Vandaag 8 juni, is er onverwachts nóg een dikke linde, circa 25 cm boven de grond afgebroken als een luciferhoutje, nabij de speelplaats bij de ingang Amstelveenseweg, voor de speelplaats. De stam van deze zomerlinde was op het breukvlak maximaal aangetast door schimmels die de lignine verteren, witrot zoals dat heet.
Op de pagina storm kan je deze foto's bekijken.

Op de pagina storm zijn alle bomen te zien, van donderdag 6 juni t/m zaterdag 8 juni 2019.

Aan dit overzicht is te zien, dat het tijdens harde wind en storm, niet verstandig is om in het park te verblijven of er doorheen te fietsen!

De overzichtskaart vellen bomen 2019 heb ik op 9 juni aangevuld met 7 bomen die 6 juni en 8 juni 2019 zijn omgewaaid en 2 bomen op 11 juni die nog niet genoemd waren.
Linde breekt Burgemeestersbank
08-06-2019
Je zou ook kunnen opschrijven dat de sterke Burgemeestersbank hoffelijk de val gebroken heeft van een oude statige linde.
In de onstuimige onweersnacht van 5 op 6 juni 2019 met harde wind is de Burgemeestersbank verpletterd door een omgewaaide 82-jarige Hollande linde | Tilia ×europaea.

Op 15 juni 2014 tijdens het feest 150 jaar Vondelpark ontving toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan na zijn herinneringstoespraak over het Vondelpark, een nieuwe Beukenbank van prins Maurits, beschermheer van de stichting Hart voor het Vondelpark. Op een unieke plek neergezet, met zicht op het Vondelmonument en over de Paviljoenvijver naar het prachtige- en gastvrije Paviljoen Vondelpark, VondelCS. Met een herinneringsplaatje op deze Beukenbank als blijvende herinnering:
De Burgemeester van Amsterdam.
Iedereen kon hier gastvrij plaatsnemen.

Op donderdagochtend 6 juni 2019 werd duidelijk dat de Burgemeestersbank onherstelbaar was verpletterd door een Hollandse linde, maar ook een 59-jarige boom (robinia) halveerde door deze val.

Deze robinia werd al jaren ondersteund door een mooi gemaakte houten hand van kunstenaar Anton Klijnsmit. De hand werd geplaatst op 18 december 2014. De ondersteuning van de nu afgezaagde en gespleten stam is nu slechts symbolisch, want de boom is gehalveerd en grotendeels in erg slechte toestand. Werd hier in 1960 geplant en heeft gelukkig jaren prachtig gebloeid, maar dat is nu verleden tijd.

De Burgemeestersbank werd op 15 juni 2014 geschonken aan Eberhard van der Laan. Lees hoe de uitreiking verliep op de pagina Burgemeestersbank.
Vellen bomen in 2019
31-05-2019
Je zou het niet zeggen of verwachten, maar in de loop van juni (11 juni) wordt er gestart met het vellen van dikke Canadese populieren op basis van een vergunning. Deze bomen zijn op de leeftijd 60-70 jaar en niet meer zo betrouwbaar; er kunnen spontaan dikke takken afbreken.

Daarnaast is de gemeente bezig om een vergunning te maken voor 75 bomen vellen in 2019 en/of later. De meeste bomen zijn echt dood, half afgezaagd, beschadigd of gevaarlijk, en vervangen is de beste remedie om het park vitaal te houden.

In het kader van deze 2 bomenvervanging in 2019 heb ik een paar ronden Vondelpark gelopen voor een laatste groet, én eens objectief bekeken hoe de conditie is van het huidige bomenbestand. Zoals iedereen kan zien die in het park wandelt, met meer dan 5.000 bomen, is het buitengewoon mooi, zelfs met 100 bomen minder.
Het overzicht van vellen Canadese populieren, vellen diverse bomen in 2019 en m'n eigen waarneming heb ik op één kaart gezet en is in te zien via de pagina Bomenkaart

De foto hierboven toont een gewone es | Fraxinus excelsior, dik 60 cm zonder goede vooruitzichten, die heb ik genomineerd op mijn kaart om te vellen (valt niet onder de lopende vergunningsopzet 2019).

Binnenkort dus helaas geluid van kettingzagen, daar moeten we weer even doorheen.

In ieder geval hebben deze bomen mede het park gemaakt. Ik denk vooral aan drie 'inheemse' gewone vogelkersen | Prunus padus die vorig jaar zeer uitbundig hebben gebloeid en nu echt dood zijn, echt lijken.
Verder zouden dikke 'halve' bomen nu echt geveld moeten worden (enkele hoge uitzonderingen daargelaten), wil dit rijksmonument als geheel park, nog blijven voldoen aan deze eervolle kwalificatie.
Start aanleg park op 18 mei 1864
18-05-2019
Een dag om even bij stil te staan, 18 mei 1864. Net terug van de lenteborrel vandaag van de stichting Hart voor het Vondelpark bij het Kinderkookkafe. Prima zonnig weer, lekker ontspannen. 155 jaar geleden ging de spa de moerasachtige grond in, de echte start van aanleg van een omvangrijk nieuw park. Een uitdaging om van het veenachtige weidegebied een gecultiveerd park te maken. Van schale natuur naar een bekoorlijk en romantisch park. Volhardend doorgezet ondanks tegenslagen. 14 jaar doorzetten en slagen om ons Vondelpark te realiseren. Klik op de kleine foto om de pagina te lezen uit het verslag 1864-1892.
Onderweg heet het boek van Michel Lafaille
13-05-2019
Zondag 12 mei ging ik in stijl als wandelaar met een doel, onderweg naar de Biesbosch. Met de trein naar Dordrecht en verder 11 km wandelen, met de pont mee over de brede Nieuwe Merwede, naar het bezoekerscentrum Nationaal Park De Biesbosch MuseumEiland van Staatsbosbeheer. Uitgestrekte natuur. Ik was bij de boekpresentatie vanaf 13:30 uur en was één van de 12 gasten vanwege enige verbondenheid met reflectie 1: Wandelend in Amsterdam. Over het Museumplein en door het Vondelpark van Zocher. Een indirecte verwijzing naar de 8 wandelingen die ik heb beschreven. Michel heeft in zijn boek 12 reflecties over wandelen beschreven, kort samengevat; verrijk jezelf, word een bewuste wandelaar.

Ontdek de site van Michel Lafaille, zijn weblog en verwonder u. Onderweg Hierbij het adres van de uitgeverij sterckendevreese

Daarna een gelukkige onverwachtheid.
Zoals Michel het heeft omschrijven, volgens reflectie 4: Geniet van de plezierige ontdekkingen, een trouvaille. "Vondst", een bij toeval gevonden of ontmoette onverwachtheid. Na de boekpresentatie "Onderweg" een gesprek met Jhon van Veelen over het Vondelpark.
Fonteinen in werking gesteld en de eerste zwaluwen gezien
08-05-2019
Op 8 mei 2019 zijn de fonteinen van de Van Eegenvijver, de Rosariumvijver en het daarin liggende natuurstenen kunstwerk "Cascade" met wateroverloop in werking gesteld.

In de avond zag ik de eerste zwaluwen hoog in de lucht tijdens een wandeling met een groepje natuurgidsen onder leiding van Arend Wakker en Simone Sikking over het C.W.F. Haakpad op de Koeienweide bij zonnig weer.
Te zijner tijd volgen enkele foto's op de pagina Koeienweide.
Aanlegcontract park werd 155 jaar geleden getekend
07-05-2019
Op 7 mei 1864 werd het aanlegcontract met de heren Zocher getekend en zij startten op 18 mei 1864 al met de uitvoering van het eerste parkdeel van ongeveer 10 bunders, gelijk aan het oppervlak van 10 hectare = 100.000 m².
Dagblaadjes Gimborn Arboretum
05-05-2019
Zaterdag 4 mei 2019 een hele dag gewandeld door het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in Doorn, georganiseerd door de Nederlandse Dendrologische Vereniging NDV. Fris, wisselvallig weer met zelfs flinke hagelbuien. Een groot en prachtig park. Coniferen, loofbomen, heideachtigen en bloeiende rhododendrons. In het kader van de 'dagblaadjes', vandaag 2 bladeren geschilderd en binnenkort nog enkele als die goed blijven.
De wilde rozen bloeien en website verplaatst
24-04-2019
Afgelopen week een grote verhuizing van de hele site achter de schermen. Ruim 4.000 bestanden hebben een nieuwe en ruimere plek gekregen waardoor ik weer nieuwe foto's en andere berichten kan plaatsen.
De site werkt nu in een veilige 'omgeving' met https://www.inhetvondelpark.nl

Van de hand van Charles Haak komt er een aanvulling op zijn plattegronden, een inventarisatie van bomen (rond 1960) en ook tekende hij het hele Beatrixpark met een inventarisatie van bomen- en heesters in de jaren 1961 en 1962.

Dit jaar ga ik de bomenkaart aanvullen en bijhouden zodat er weer een actueel overzicht beschikbaar komt.
Richting lente
04-03-2019
Februari was een warme en droge maand en zorgde dat veel planten en bomen gingen uitlopen. Maart is begonnen met regen en veel wind.
Gewoon nog even wachten met het werken in de (rozen)tuin. Vooral even een domper voor de krokussen, narcissen en de bloeiende eerste kerspruimen in het park. Maart roert zijn staart ook eerder.

Ik was net begonnen om enkele blaadjes van uitlopende rozen te schilderen om de lente vast te leggen, maar ben nu weer bezig met een oud herfstblad van een magnolia.
Deze bladeren gedragen zich heel bijzonder, want wanneer het bladgroen is verteerd blijft de fijnmazige nerfstructuur in stand. Echt een kantwerkje, een uitdaging om dat eens te tekenen of te schilderen.

Vanaf woensdag 6 maart start het vrijwilligerswerk in het Rosarium, maar of dat doorgaat hangt af van de grondsituatie, vooral de nattigheid van de grond is geen goede basis om daarop te gaan lopen.
Dus uitstel naar een drogere periode ligt in het verschiet, ook de rozensnoeidag die gepland staat op zaterdag 9 maart 2019 van 10:30 tot 15:00 uur maakt kans op verplaatsing naar een drogere datum.
Dagblaadje
03-01-2019
Op dinsdag 1 januari 2019 ben ik gestart met een uitdaging om elke dag een blad te schilderen. Vanaf september heb ik thuis muren en kozijnen geschilderd met verf op waterbasis en ben blij dat ik weer wat creatiever kan schilderen. Op 1 januari kreeg ik de inval om meer te gaan aquarelleren.

Ik heb de inspiratie overgenomen van Lee Angold uit Canada en zij heeft het onvermoeid een jaar volgehouden en haar illustraties elke dag getwittert.
Bekijk haar website leeangold.com

Tijdens een wandeling wilde ik beginnen met het 'herfstblad' van de tulpenboom, door de medewerkers van de website NieuweOogst is deze boom uitgeroepen tot de Boom van het jaar 2019. Op 1 januari nog veel bladeren op de grond, maar die van de tulpenboom zijn allemaal vergaan!
Als goed alternatief het blad van een roos genomen, bekijk het overzicht op de pagina Dagblaadje 2019.

Het Rosarium Vondelpark ziet er naar omstandigheden best groei- en bloeizaam uit. In enkele perken bloeien de 'Amstelveen', 'Baseball', 'Summer Memories' en de 'Solero' met laatste krachten.
Begin maart start het onderhoud van de rozentuin met een rozensnoeicursus op zaterdag 9 maart 2019. Inschrijven voor deze cursus kan via hartvoorhetvondelpark@gmail.com (Gon en Hans Homburg - Stichting Hart voor het Vondelpark).
Rosarium
22-10-2018
De laatste mooie herfstdag tot nu toe met mooie wolkenlucht. De bomen kleuren al mooi, vooral de Amberboom links van het midden, mooi rood. Heeft nog vruchten van vorig jaar en van dit jaar, de bekende stekelige bolletjes. Op de voorgrond Rosa 'Pomponella' en links het perk waar de 'Friesia' in stonden, maar nu is uitgegraven en de meesten in potten verplant. De rozen hebben dit jaar goed gebloeid en zijn gegroeid. Deze week gaan we de inboet rozen verder planten en wanneer de vier lege perken zijn vervangen met goede rozengrond kunnen we die perken gaan beplanten met elk 150 rozen. Daarna ergens begin november gaan we de rozen voor de winter 'aanaarden' met DCM VIVIMUS Heide en 24 november is onze laatste werkochtend vrijwilligers.
Herfst en rozen
20-10-2018
Na een warme zomer was het tot nu toe herfstweer met zon en milde temperatuur. Bomen en heesters kleuren al met herfsttinten. Nieuwe knoppen aan de takken in ontwikkeling voor nieuwe bladeren en bloei in het voorjaar. De rozen in het Rosarium zijn nu in volle groei en bloeien nog prachtig en sommige soorten nog vol knoppen die de komende weken gaan uitkomen. De tijd van de paddenstoelen. De gevlekte Italiaanse aronskelk groeit al enige weken fris uit de grond. De natuur bereid zich voor op de winter. Insecten bezoeken de bloemen voor het stuifmeel en de nectar, bladluizen zijn weer actief geworden op enkele rozen (b.v. 'Alexander'), vogels pikken de zaden en kleine dieren werken aan hun voeding om de winter door te komen. De tijd voor bessen, noten, rozenbottels, verkleurde bladeren op de grond en spinnewebben. In de noordelijke rand van het Rosarium zijn we bezig om de aanwezige wilde rozen te inventariseren en te determineren. Naast de wilde rozen staan er ook wilde hybriden en gecultiveerde rozen.

De voorlopige stand van de inventarisatie is:

 • Rosa spinosissima | Duinroos
 • Rosa spinosissima 'Stanwell Perpetual'
 • Rosa hugonis
 • Rosa foetida 'Persian Yellow'
 • Rosa rugosa | Japanse bottelroos (3 kleuren)
 • Rosa fedtschenkoana
 • Rosa canina | Hondsroos
 • Lente, roos, Prunus
  13-04-2018
  In het afgelopen weekend op zaterdag 7 april werd het echt lekker zonnig en warm weer en heel veel mensen hebben daarvan genoten in het Vondelpark alsof het zomer was. Alle gazons waren bezet met gezelligheid en zondag 8 april was het ook echt lente, zon bij heerlijke temperatuur. Om de workshop tekenen voor te bereiden heb ik in de stille ochtend bijna 2 uur in het park getekend en in de middag met de groep was het gezellig druk, maar we konden best een goede plek vinden. De laatste tekening staat op de pagina Potloodtekeningen
  In het Rosarium Vondelpark is er al veel werk verricht door een enthousiaste groep vrijwilligers. Vanaf 10 maart, de dag van de workshop rozen snoeien door rozenkweker Frans Neuman van Belle Epoque Rozenkwekerij te Aalsmeer, hebben we alle rozen gesnoeid, op verschillende hoogtes, rozen bijgeplant in 28 perken (300 stuks) en 5 hele perken beplant met nieuwe rozen (750 stuks). Vervolgens in combinatie met kruiden wieden alle perken met verschillende meststoffen bemest, en daar waren we 11 april mee klaar. De planten beginnen bij deze prettige temperaturen goed te groeien en in mei is de rozentuin al aardig groen, ook de heggetjes. In de loop van mei de eerste rozenknoppen en in mei/juni start de bloei. Op 1 juli vieren we het 60-jarig bestaan van dit prachtige Rosarium.

  Gisteren een interessante dag gehad in Hemmen bij Arnhem. De Nederlandse Dendrologische Vereniging had een dag georganiseerd over de Prunus, uit de rozenfamilie. Het ging over het geslacht Prunus, symboliek en rituelen, sortiment en gebruikswaarde en een bezichtiging bij een kweker. Goede 'timing' want er was veel moois te zien, o.a. takken uit het Belmonte Arboretum Wageningen. Ook een Amandelbloesem gezien, Prunus dulcis.
  De drie 'inlandse' Prunissen zijn: Prunus avium (Zoete kers), Prunus padus (Gewone vogelkers) en de Prunus spinosa (Sleedoorn): alle 3 te vinden in het Vondelpark. Daarnaast zie je veel 'wilde' Prunissen, de Prunus cerasifera (Kerspruim) en de Japanse sierkersen de Prunus serrulata die oorspronkelijk uit China komt. De kersen die je in de winkel koopt komen van een veredelde Prunus avium, bijvoorbeeld de Prunus Avium 'Kordia', maar er zijn vele rassen.
  Minder fris en lekker zonnig
  05-03-2018
  Vandaag was het merkbaar bij zonnig weer, de kou wordt minder en de temperaturen overdags boven het vriespunt. Vogels zingen en de schaatspret is op natuurijs voorbij. De voorbereidingen om in het Rosarium Vondelpark te gaan werken zijn in volle gang en woensdag 7 maart om 9:30 uur gaan we starten. Tekening bomen afgemaakt en de sfeer van koude en lage zonnestand uitgebeeld.
  Bomen en planten waren al bezig met uitbotten, nu barst de natuur levendig los, bloesem aan de bomen en bladeren aan de takken, het feest kan beginnen. Canadese populieren worden gekapt en nieuwe bomen worden geplant. Misschien een Boomfeestdag in het Vondelpark op 14 maart?
  Ooievaar en buizerd in het park
  22-02-2018
  Afgelopen zaterdag tijdens zonnig weer vloog een ooievaar uit het westen over de Koeienweide richting het nest op de Schapenweide. Gistermiddag zag ik een grote buizerd boven de Koeienweide. 2 eksters en een kraai verstoorde zijn rust en probeerde hem met een zekere dapperheid te verjagen. In ieder geval werd door het gekrijs de aanwezigheid van deze jager duidelijk gemaakt, terwijl kraaien en eksters ook wel jagers zijn; het was ook meer het beschermen van ‘eigen’ jachtgebied. Met de hoge populieren ook een mooi uitzicht over de weide voor de vogels. Op de sloten en vijvers licht nog voor een deel wat ijs. Dankzij de kou en zon zie je halsbandparkieten zonnen en waakzaam slapen in bomen en deze week ontdekte ik de wollige zaden van Bostank - Clematis vitalba hoog in een meidoorn. Een wilde clematis en in Engeland noemen ze deze klimmer met de huidige uitstraling ‘Old man’s beard’, met dank aan Daan die me dit schreef.
  Tekenen in het park en halve bomen
  21-01-2018
  Een week stevig doortekenen om een prachtige Bruine beuk met daarachter bosplantsoen te tekenen op A4 formaat. Volgende maand geef ik een workshop tekenen in het park. Tijdens een wandeling de eerste krokussen boven de grond gezien in kleur, maar nog niet echt open. De Hazelaars bloeien mooi met mannelijke tuilen en soms een klein vrouwelijk bloempje aan de tak, je moet het echt weten dat ze er moeten zijn.
  In het park zie je nu best veel gehalveerde Canadese populieren staan, al jaren, het worden er steeds meer en dat is een naar gezicht. Deze levende scharminkels zijn geen sierraad voor het park en staan het herplanten van nieuwe bomen in de weg. Er zit een ‘ecologische gedachte’ achter, maar de Zochers draaien zich om in hun graf vanwege deze optische aftakeling van het park. Sommige vermolmde en uitgeholde bomen zijn ook nog eens erg gevaarlijk instabiel geworden. Waarschijnlijk ondergaan deze bomen ook geen veiligheidskeuring meer omdat ze al dood zijn verklaard en van de kaart zijn verdwenen.
  Rond de Koeienweide zelfs in de middag nog gedeeltelijk een laagje ijs op het water gezien. De grond is nu overal erg drassig en fietsers mollen de aanliggende gazons naast de voetpaden.
  Westerstorm op 18-01-2018
  19-01-2018
  In de ochtend van donderdag 18 januari 2018 raasde een zware westerstorm over Nederland met windstoten van 120 kilometer per uur, windkracht 9 tot 10. Er zijn circa 15 bomen omgewaaid in het Vondelpark. Veelal bomen die al erg schuin stonden, bomen met verscholen aantasting door schimmels of als gevolg van instabiliteit. De waterstand is al geruime tijd relatief hoog en de grond en gazons zijn erg drassig en slap. Door de combinatie van de waterige grond, slecht wortelgestel en harde windstoten ontwortelen bomen waarvan je het aanvankelijk niet zou verwachten. Op de foto een mooie papierberk die binnenin de stam en wortels was aangetast door schimmels en daardoor instabieler was geworden.
  De meeste bomen die zijn omgewaaid stonden in het westelijk deel van het park. De soorten waren Els, Populier, Esdoorn, Berk, Gewone vlier (met erg veel Klimop erin), Paardenkastanje en Plataan.
  Zie de pagina Storm met de eerste foto’s, er worden nog meer beelden geplaatst binnenkort.
  Mama Baranka en informatie over bomen
  26-12-2017
  Net voor de start van de winter al 2 dagen hagel en sneeuw en er zijn veel sneeuwpoppen in het park gemaakt (12 december 2017), ook bij Mama Baranka die hier al 33 jaar staat, gemaakt door Nelson Carrilho. Op de pagina Mama Baranka enige achtergrond-informatie van deze Moeder Rots.

  Vandaag nog een uurtje op een krukje getekend in het park en me verdiept in de prachtige Gewone es en de Smalbladige es, en met zicht op een lage omvangrijke stronk waar begin dit jaar nog een statige Es stond. In de nacht van 22 naar 23 juni 2017, op de langste dag van het jaar en de start van de zomer, is hier langs het Oranje Nassaupad een statige Smalbladige es vol getroffen door bliksem en met een harde klap gespleten. De restanten van de stam zitten nog in de grond met de verwachting dat hier in 2018 een nieuwe Smalbladige es herplant wordt.
  Hippieweide met Mama Baranka
  05-12-2017
  Op vrijdagmiddag 1 december wandelden we door het park en zagen hoe Mama Baranka werd gesierd met bloemen. Moeder Rots die hier vanaf 1984 sterk en rustig staat, kreeg van 2 mensen warme aandacht, Bea en Nelson. Dit monument herinnert helaas wel aan een gruwelijke daad. Kerwin Duinmeijer werd in onze tolerante stad van zijn leven beroofd door uiterste onverdraagzaamheid. Lees de tekst eens op haar voetplaat, haar 'aarde'. Op 20 augustus wordt Kerwin herdacht, elk jaar.

  Even verderop bij het Vondelmonument staat een eeuw oude eik elk jaar weer opnieuw een prachtig bladertapijt te maken. Bladknoppen zijn er ook al en in het voorjaar komen er echt kleine bloemetjes aan de takken en prachtig nieuw blad dat door fotosynthese weer een beetje zuurstof gaat leveren, voor ons. Let maar op.
  Koeienweide en Rosarium
  13-11-2017
  De Koeienweide en de Zochersloot zijn de afgelopen 3 weken winterklaar gemaakt, gemaaid en de door riet overgroeide wei en sloot ziet er weer toonbaar uit. Ook de slootkanten zijn gemaaid. Op de pagina Koeienweide enkele nieuwe foto's geplaatst en meer beelden van het voorjaar en de zomer komen er aan.

  In het Rosarium zijn we vandaag begonnen met het aan-aarden van de rozenstruiken, morgen de overige perken (die geen aanplant nodig hebben). Er is nog een kans dat we nieuwe rozen gaan planten, maar de 'bestelling / levering' gaat dit najaar nogal de herfstige mist in. Op 25 november 2017 is de laatste werkochtend van de vrijwilligers. De pagina Rosarium is de afgelopen week aangevuld met foto's van de winter, lente, zomer en herfst. Ook aandacht voor het bemestingsprobleem en het herstelprogramma.

  Op de pagina Paarden en Koetsen een foto toegevoegd van de Engelse Shire van Heineken die regelmatig in het Vondelpark te zien zijn, dit keer in het Rosarium, zie titelfoto.
  Aquarel van roos
  05-11-2017
  Vandaag enkele uren geschilderd met bijzondere kleuren rood. Magenta, Permanent karmijn, Scharlakenrood, Donkerrood en Geraniumrood, ook een gedeeltelijke transparante glacé met Ultramarijn violet toegepast op de hooglichten. Op 30 oktober, 31 oktober, 3, 4, 5 en 6 november 2017.
  Bezig met aquarelleren
  29-10-2017
  Op 21 oktober 2017 heb ik een masterclass botanisch tekenen en aquarel afgerond en de werkstukken geplaatst op de pagina Masterclass. Met bijzondere opdrachten in 2 maanden tijd heb ik verschillende facetten van aquarel leren kennen en het is leuk om te doen. Ja, vooral door het te doen krijg je ervaring om een beetje in tempo te schilderen, dat is het leukste. Voor deze techniek is het belangrijk om een goede tekening te maken, dun met potlood opgezet.
  Rosarium Vondelpark
  Verder is er heel vaak gewerkt in het Rosarium Vondelpark, naar schatting 150 werkochtenden vanaf half maart en werken we met de groep vrijwilligers door tot 28 november 2017.
  Meehelpen? Graag! Meld je aan op de website vondelpark.com
  Nieuws over het Beatrixpark
  11-12-2016
  Gisteren eindelijk het mooie blad van de Ginkgo getekend en op de pagina Potloodtekeningen gezet. Samen met Gon de Winterwandeling door het Beatrixpark gelopen onder leiding van IVN-gids Henk Wolters. Speciale aandacht voor de bijna altijd groenblijvende coniferen, want in het Beatrixpark staan veel soorten. Er staan hier zoveel boomsoorten met nette boomnaambordjes, vandaar ook het blad van de 'vrouwelijke' Ginkgo. Ook een vrucht meegenomen die nog steeds heel is na een week en ligt in de keuken. Wordt ook nog getekend, maar voor de operatie binnenkant-tekenen moet ik waarschijnlijk naar buiten toe... vanwege de geur!
  Zondag 8 januari 2017 is de volgende rondwandeling met het thema bomen van 14:00-15:30 uur en het vaste vertrekpunt is parkingang Diepenbrockstraat tegenover de Herman Gorterstraat. Ook makkelijk te onthouden: elke 1e zondagmiddag van de maand. Ook worden er rondleidingen door Henk Wolters gegeven in de Artsenijhof, een echte aanrader.
  Had ik eerder moeten weten...
  Meer informatie op de website van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark of bekijk alle activiteiten van IVN-Afdeling Amsterdam.
  Joost van den Vondel
  17-11-2016
  Vandaag 17 november is de geboortedag, 429 jaar geleden, van Joost van den Vondel. Informatie over hem op de pagina Vondelmonument.

  Na 2 nachtvorsten is het warmer geworden tot 10 graden Celsius boven nul, maar ook wisselvallig met zon, regen en wind. De Paardenkastanjes, de meeste Populieren en Lindes hebben hun bladeren laten vallen terwijl het park als geheel nog behoorlijk groen oogt.
  Tekeningen, Rosarium
  19-09-2016
  Vandaag de 18e tekening gemaakt en op de pagina Potloodtekeningen gezet, en je merkt dat er veel blad uit de bomen valt. Na een werkochtend in het Rosarium neem ik meestal een blad mee om te tekenen zoals van deze Els, waarvan de eerste bladeren vallen. In de boom de bekende elzenproppen, mannelijk- en vrouwelijke exemplaren. Soms zie je grote bessen aan een forse boom, zoals die van de Zweedse meelbes die in het Rosarium staat. Het lijkt erop dat alle hazelnoten nu zijn gevallen of zijn geplukt. De eerste grote bladverliezers zijn de Paardenkastanjes.

  In het Rosarium groeien bij verschillende rozen weer nieuwe scheuten met knoppen en gelijk zijn er weer de bladluizen die daar gebruik van maken. Lieveheersbeestjes zijn nu vooral in de Lindes te vinden, samen met de larven.
  Tekeningen
  15-09-2016
  Deze maand al 15 tekeningen van bladeren gemaakt en op de pagina Potloodtekeningen gezet, enkele in kleur. Het is nu de tijd om bladeren te tekenen, want door de aanhoudende warmte vallen veel bladeren al op de grond. Dezelfde of volgende dag tekenen want de houdbaarheid is kort. De Paardenkastanjes laten de blaadjes vroegtijdig los vanwege herfst en de algemene bladziekte veroorzaakt door de mineermot.
  Tekeningen, Rosarium
  09-09-2016
  Afgelopen week 7 tekeningen van bladeren gemaakt en op de pagina Potloodtekeningen gezet. Het is een mooie zonnige en warme nazomerperiode, maar de blaadjes beginnen al te vallen en de bessen te rijpen. Afgelopen woensdag is er nog een zware tak van een Gewone vleugelnoot afgebroken en op de Zuidelijke Hoofdweg gevallen. Op de Koeienweide is het al een tijd stil nu beheerder Luis met vakantie is, het riet op de weide komt weer snel omhoog en tot middenin de Zochersloot komt het riet op. Overal in Nederland wordt gehooid, maar niet op deze verwilderde weide. Eerstvolgende werkochtend Koeienweide is gepland op 21 september.

  Het Rosarium staat nog overwegend goed in bloei, vrijwilligers werken er bijna elke dag. Zelfs in enkele perken staan de rozen vol in bloei en in sommige perken ook weer volop knoppen. Voor het komend seizoen 2016-2017 is een plan gemaakt, bijplanten van rozen en 9 perken vernieuwen. Verslagen van de werkochtenden zijn te vinden op www.vondelpark.com/nieuws/
  Tekeningen
  18-08-2016
  Vanochtend en vanavond weer enkele tekeningen van Charles Haak op de pagina Tekeningen gezet, nu totaal 46 stuks.

  Ook zelf een tekening afgemaakt die ik in het Rosarium heb gemaakt. Heb daar 2x gestaan en de tekening thuis afgemaakt vanavond.
  Tekeningen Charles Haak
  14-08-2016
  Vanochtend en gisteravond weer een serie tekeningen van Charles Haak op de pagina Tekeningen gezet, nu totaal 32 stuks. Vaak zette Charles ook de plek waar hij tekende op de tekening en met de kaarten die hij heeft gemaakt kan je zien welke boom het betrof. Als voorbeeld de Zilveresdoorn met ingesneden blad, die dikke boom staat nog steeds schuin rechts tegenover de ingang P.C. Hooftstraat aan de noordkant Van Eeghenweg.
  Rosarium 2016 foto’s
  09-08-2016
  Op de pagina Rosarium is nu een recente serie foto’s geplaatst van de rozenbloemen in de zomer 2016. In het menu van de pagina een tabblad Zomer 2016 gemaakt. Wordt nog aangevuld.

  Verslagen van de verzorging en onderhoud door vrijwilligers staan op de website van Stichting Hart voor het Vondepark www.vondelpark.com/nieuws
  Tekeningen Charles Haak
  06-08-2016
  Op de pagina C.W.F. Haak een start gemaakt met de circa 140 botanische tekeningen die Charles Haak maakte in de jaren 1957-1962.

  Er staan nu 6 tekeningen op deze pagina Tekeningen. Het is de bedoeling om hier een uitgebreider overzicht te plaatsen.
  Rosarium Boskoop
  26-07-2016
  In de serie “Hoe zien andere openbare rozentuinen in Nederland er uit” een bezoek op 26 en 29 juli 2016 gebracht aan het Rosarium in Boskoop. Dit Rosarium is in de jaren 1932-1933 aangelegd en in 1997 gerenoveerd. Nu 141 rozenperken en 42 klimrozen aan de rozenbogen en pergola’s.
  Het was buitengewoon mooi 

  Ook een Plattegrond Rosarium Boskoop getekend met rozennaamlijst 29 juli 2016

  Op de website vondelpark.com een verslag gezet met foto’s, zie www.vondelpark.com
  Tekeningen
  27-07-2016
  Linde

  In de laatste week van juli heb ik 3 potloodtekeningen gemaakt in Leiden, Leidse Hout en Oegstgeest bij kasteel Endegeest.
  Voor het eerst getekend met een ezelachtige drie-poot, en dat beviel goed. De tekeningen zijn voor het merendeel ter plekke getekend en later in de avond afgemaakt.
  De nieuwe tekeningen staan op pagina Potloodtekeningen
  Rosarium Winschoten
  20-07-2016
  In de serie “Hoe zien andere openbare rozentuinen in Nederland er uit” een bezoek op 20 juli 2016 gebracht aan het Rosarium in Winschoten. Dit Rosarium is in 1967 aangelegd in het stadspark. Er groeien circa 320 rozensoorten in perken, in de rozenbogen en pergola’s. Ruim ingericht met veel kunstwerken. Met een prachtig Rozenpaviljoen.

  Op de website vondelpark.com een verslag gezet met foto’s, zie www.vondelpark.com
  Rosarium Westbroekpark
  10-07-2016
  In de serie “Hoe zien andere openbare rozentuinen in Nederland er uit” een bezoek op 10 juli 2016 gebracht aan het Rosarium Westbroekpark in Den Haag tijdens de Dag van de Roos. Dit grote Rosarium is in 1961 aangelegd en telt circa 350 rozensoorten. Er staan ook kunstwerken. Het bruggetje naar het Restaurant heeft gelukkig nog de klassieke kleur wit. In het Rosarium is een Theeschenkerij.

  Op de website vondelpark.com een verslag gezet met foto’s, zie www.vondelpark.com
  Gewone vlier - Rosarium
  13-06-2016
  Gewone vlier

  Vorige week zondag in het park zitten tekenen, gewoon een opvallend bloeiende Gewone vlier vanaf de Vleugelnotenlaan richting Koeienweide. De vlier bloeit nog wel, maar de maximale bloei van de vlier is achter de rug. Ook de Bruidsbloem - Deutzia Gracilis staat op veel plekken uitbundig te bloeien en er staan struiken van 3 meter hoog.
  Naast de gewone natuur krijgt de gecultiveerde rozentuin veel aandacht en daar staan bijna alle 63 rozenperken in bloei, nog niet maximaal, maar over ruim 3 weken kunnen we daar weer van genieten.

  Op 3 juli van 10:30 - 17:00 een soort open vrijwilligersdag in het Rosarium met enkele leuke activiteiten, een bezoekje waard.
  Bloei in Rosarium
  07-05-2016
  Rimpelroos

  Weinig geschreven hier de laatste tijd vanwege lekker bezig zijn in het Rosarium. Begin deze week is het warm geworden, de rozenknoppen groeien sinds een paar dagen en in de randen van het Rosarium staan wilde rozen. De Rosa ‘Rugosa’, Rimpelroos of Japanse bottelroos die bloeit al. Ook staan de heggetjes, heesters en bomen goed in blad behalve de Trompetbomen - Catalpa’s, die zijn nog kaal.
  De ooievaars en veel andere vogels hebben jongen, het massale picknicken en bbq-en is begonnen samen met de enorme hoeveelheden afval, voedsel en drank dat in de avond wordt achtergelaten.
  Ons gastvrij mooie park... waar kennelijk alles mag
  Gewone pad in het Rosarium
  14-03-2016
  Gewone pad

  Tijdens het rozen snoeien naast een rozenstruik, kwam heel verrassend een kop van een Gewone pad naar boven. Deze kroop uit zijn holletje in de grond en sprong naar een ander perk voor een veilig heenkomen. De eerste Gewone pad die uit zijn winterslaap gestoord werd en in de zon, een beetje stram aan de wandel ging.
  Rosarium vrijwilligerswerk
  08-03-2016
  Rozenstruik

  Met plus en min rond het vriespunt, nachtvorst en krachtige zon, is de groei ook in het Rosarium begonnen. Deze maand worden ruim 1.100 rozenstruiken geplant, maar er wordt eerst begonnen met het snoeien van de rozentakken vanaf 12 maart. Meer informatie op de website van de Stichting Hart voor het Vondelpark pagina Vrijwilligers.
  VIP en Rosarium vrijwilligerswerk
  14-02-2016
  Rosarium

  Vandaag bij de druk bezochte VIP-bijeenkomst geweest in VondelCS voor vrijwilligers die in de kiosk van het Vondelpark Info Punt (VIP) gaan werken die vlakbij de Vondelbrug komt te staan. Hier kunnen bezoekers uit binnen- en buitenland informatie krijgen over alle activiteiten in het Vondelpark en de omgeving.

  Verder is de Stichting Hart voor het Vondelpark bezig het vrijwilligerswerk in het Rosarium op te starten. De eerste Werkochtend Rosarium is op 5 maart en daarna volgen er nog 39 ochtenden op woensdag of op de zaterdag. Dit jaar gaan we het hele Rosarium onderhouden, een mooie uitdaging om dit parkdeel weer om te toveren naar een prachtig bloeiende rozentuin. Momenteel zijn de rozenstruiken in rust (zie foto of de pagina Rosarium), maar met een persoonlijke verzorging gaan we er binnenkort weer wat moois van maken.

  Wil je hieraan meewerken? Je kan je opgeven via de website van de Stichting Hart voor het Vondelpark, bij de pagina Vrijwilligers, Tot ziens, Hans
  Stiltewandeling Koeienweide
  07-02-2016
  Koeienweide

  Vandaag in het kader van een “Stiltewandeling” rondgewandeld over de Koeienweide, voor het eerst dit jaar. Het hele gebied is al volop in beweging al lijkt het van afstand erg rustig. Verschillende planten staan te bloeien en de takken van de bomen zijn aan het uitbotten. Hoge waterstand in de poelen met al een enkel bloeiende Gewone Dotterbloem.
  Een kort verslag van de wandeling op de pagina Koeienweide 2016.
  Krokussen waterspeeltuin Rosarium
  02-02-2016
  Krokussen

  Vandaag bij lage zonnestand zijn de eerste krokussen kleurig de grond uit gekomen op het veld tegenover de waterspeelplaats en binnenkort is het gazon een paar weken blauw. Op die zelfde plek staan ook de kerspruimen mooi in bloei met de eerste groene blaadjes. Het algemene beeld is dat de bomen nu zonder blad staan, maar de groei zit er echt in met de aanmaak van bloesem en bladeren. Zo staan de iepen al in bloei en al met duidelijke knoppen. In het parkdeel vanaf de Stadhouderskade tot aan de Vondelbrug staan bomen die gewoon blad houden, de Oostenrijkse eik.

  Een aannemer is bezig in de waterspeeltuin; de vloer is er uitgehaald.

  Volgende maand (5 maart) gaat het vrijwilligerswerk weer van start in het Rosarium, vrijwilligers, of mensen die dat willen worden kunnen zich opgeven via het formulier op de website van vondelpark.com/vrijwilliger.
  Winterakoniet
  23-12-2015
  Winterakoniet

  Het was een zonnige en warme winterdag. Verschillende planten bloeien weer of reageren alsof de winter wordt overgeslagen. Narcissen staan al vrolijk in bloei, winterakonieten staan zoals gewoonlijk net in bloei, maar ook de dagkoekoeksbloem, schijnaardbei en witte dovenetel bloeien op een enkele plek. Een gewone braam met bloemen, bramen en donkergroen blad, die houdt het lang vol. Ook insecten vliegen voorzichtig rond.

  De gazons zijn erg nat en niet te belopen en sommige geliefde “wildpaden” zijn veranderd in modderige en glibberige sporen. Langs het Schildpad zelfs 6 aalscholvers gezien en het aantal meeuwen stijgt iets. Steeds meer gele kornoelje in bloei terwijl de meeste bomen in winterrust zijn gegaan.
  Prentbriefkaarten en naar de winter
  20-12-2015
  IJspret

  Het is bijna winter en zo was dat 115 jaar geleden op de Paviljoenvijver. De pagina Prentbriefkaarten aangevuld.

  Vandaag al lentebloemen gezien van de gele kornoelje, peen, sneeuwklokje, spiraea bumalda en winterakoniet terwijl het nog winter moet worden. Vandaag een heel klein beetje zon en je ziet mensen in korte broek in het park rennen en sporten. Ook verschillende rozen bloeien gewoon nog. Bijvoorbeeld de Jacky’s Favorite, Diamant, The Fairy, Amstelveen, Solero en de Pretty girl.

  Vooral de iepen hebben nog blad aan de boom, de hazelaar en de meidoorn. Het planten van bomen is afgelopen week beëindigd. Veel staartmezen en roodborsten gezien.
  Vondelmonument
  09-12-2015
  Vondelmonument

  Het Vondelmonument heeft nu een voorname plaats gekregen op de website onder het menu Vondelpark. Velen kennen het beeld, maar wie leest te tekst op de sokkel? Links van hem de “verklaring” waarom dit gedenkteken voor hem is opgericht. En er is meer te ontdekken aan dit monument!
  De sokkel werd ontworpen door Pierre Cuypers die vanuit zijn werkkamer aan de Vondelstraat uitkeek op het monument.
  Een kort verhaal over de feestelijke onthulling in 1867 staat op de pagina Het park 1864-1884.

  Ook aandacht voor het gedicht (2009) rondom de nieuwe stenen rand van schrijver en literatuurhistoricus Piet Calis.
  Hij schreef in 2008 een omvangrijke eigentijdse biografie met de titel:
  VONDELHet verhaal van zijn leven.
  Informatie over dit boek staat op de pagina Boeken.
  Bomenplantdag en tekening
  09-12-2015
  Iepenblad van Ulmus ‘Clusius’

  Iepenblad van Ulmus ‘Clusius’Op deze mooie en zonnige dag zijn er weer veel bomen geplant waaronder, zwarte populieren met een hoogte van 13 meter, paardenkastanjes, zwarte walnoot, zomereik, linde, zwarte berk, zakdoekenboom en iepen. Op het veld Zuiderschuitje, langs de Vleugelnotenlaan (Zuidelijke Hoofdweg) is een mooie iep - Ulmus ‘Clusius’, geplant en op deze plek heeft een oud geworden en omgewaaide Hollandse iep gestaan.

  Een deel van de blaadjes is tijdens het planten op de grond terecht gekomen en twee ervan vandaag getekend. Dit lichtgroene blad met de typerende scheve bladvoet is 10 cm lang, maar er waren ook bladeren van 14 cm lang, de gekleurde versie. Ze hebben een kort bladsteeltje.
  Update Bomenkaart en waterhapper
  08-12-2015
  Op de bomenkaart zijn enkele aanvullingen ingetekend. Bomen die dit najaar weggezaagd zijn en enkele naamcorrecties. Begin volgend jaar maak ik een selectie van de nieuwe aanplant jonge bomen. Een deel van de nieuwe aanplant is gefundeerd met stevige houten palen.

  Binnenkort worden de huidige drinkfonteintjes vervangen door nieuwe “waterhappertjes”. Op de stalen voet staat een stuk tekst of gedicht. Een voorbeeld van het nieuwe waterhappertje staat bij de uitgang P. C. Hooftstraat.
  Update Kaart Vondelpark
  07-12-2015
  Enkele aanvullingen op de kaart ingetekend: nieuw bouwproject “Klein Vondelpark” aan de Zocherstraat 23. Gebouwd als 5e HBS, ontworpen door architect G. J. Rutgers en in 1919 in gebruik genomen. Het grote gebouw wordt nu verbouwd naar appartementen. Vanaf de Noordelijke Hoofdweg of Platanenlaan nu goed te bekijken met enkele ornamenten van beeldhouwer Hildo Krop.

  Het Koninginnenkoor

  In 2006 zijn ongeveer 7 bomen geplant bij het 10-jarig bestaan van “Het Koninginnenkoor” dat op 30 april 1996 werd opgericht. Er resteren nog ongeveer 3 boompjes en het koor bestaat over enkele maanden 20 jaar. Ze staan tussen de Muziektent en de Iepenbrug. Eveneens de tekst van wandelroute 4 Kattenlaan aangepast met de vermelding van dit koor.

  Ook het beeld “De Sprong” uit 2003 van Hanneke de Munck in de tuin van de Roos bij de uitgang P. C. Hooftstraat op de kaart gezet.

  Langs het eerste deel van de Willemsparkweg, vanaf de Van Baerlestraat, verschillende winkels vermeld en in de zijstraat Alexander Boersstraat nog 2 klassieke winkels vermeld, het Schildersbedrijf Aug. L. Canté en de Kantoorboekhandel Brugman.
  Nieuwe bomen en plantenbloei
  05-12-2015
  Afgelopen week zijn er weer verschillende bomen geplant in het park, ter illustratie deze foto nabij de uitgang P. C. Hooftstraat.

  Bomen planten
  Hier ligt een linde - Tilia cordata ‘Greenspire’ bij het beeld Mama Baranka, eergisteren en is inmiddels geplant langs de Van Eeghenweg. Deze week was het de beurt aan lindes, witte paardenkastanjes en iepen. Eerder waren er al vleugelnoten en platanen geplant.

  Veel bomen hebben het blad laten vallen met uitzondering van sommige iepen, meidoorns en hazelaars. We zijn nu aangewezen op de groenblijvende hulst, taxus, laurierkers, enkele viburnums en het natte gras met een enkele madelief. Het aantal meeuwen en aalscholvers neemt al weer toe.

  In het Rosarium staan nog best veel rozen in bloei of hebben knoppen die dat nog even willen. De winterkoning scharrelt zijn herfstmaal bijeen in de perken en de konijnen hebben een betere schuilplaats gevonden.

  Ook al enkele kerstrozen in bloei langs de Zuidelijke Hoofdweg. In de oostrand van het Rosarium bloeit de Mahonia baelii volop, de groenblijvende heester met felgele bloemen én met zoemende bijen er omheen, de roze winterkers en een enkele heesters viburnum, fragrans en rhytidophyllum.
  Door het Vondelpark
  01-12-2015
  Vandaag een beeldmerk voor de wandelroutes getekend met de letterstijl die gebruikt is bij het toegangshek aan de Stadhouderskade.

  Door het Vondelpark
  Naar de acht wandelroutes.
  Bij de historische routebeschrijvingen heb ik enkele malen gebruik gemaakt van het standaardwerk Ode aan het Vondelpark. Lees het op de website van deze uitgeverij www.bureau-darts.nl
  Tekening populieren
  29-11-2015
  Met het klapstoeltje het park in om de hoogste bomen van het park te tekenen. Geïnstalleerd en met de eerste potloodstreken op papier ook regen erbij. Thuis verder getekend aan deze twee monumenten.

  Populieren
  De twee oudste populieren van het park langs de Van Eeghenlaan, Populus nigra, waarschijnlijk uit de periode 1870-1890. Zie ook potloodtekeningen.

  Bostocht Jeroen Heindijk
  28-11-2015
  Zaterdagmiddag 28 november 2015 liep Jeroen Heindijk een frisse wandeling door het park met herfstzon, georganiseerd door Lilian Voshaar van het Natuur&Milieuteam Zuid www.nmtzuid.nl.
  Jeroen vertelde over de 70-jarige groene treurbeuk, els met sierlijk smal blad, gewone plataan, de drie-eenheid haagbeuken - het mooiste onderdeel van deze tocht voor kinderen (zie foto), hulst met rode bessen, de royaal uitgegroeide paardenkastanje bij ’t Blauwe Theehuis en tot slot iets onder het donkere naaldendek van de krachtige groenblijvende taxussen.
  Samen met stille belevenismomenten en vertellingen over oude bomen, ook in Engeland én wat drinken bij “de Roos”, was het een bijzondere ervaring.

  De aanwezigen hebben niet alleen kennis opgedaan van enkele bomen en heesters, het ging ook over het begrijpen en aanvoelen van het innerlijke van de boom - van kruin tot en met de wortels.
  Verteld door iemand die er met passie over kan spreken. Voor meer informatie kan je eens rondwandelen op zijn website www.bostochten.nl.
  Tekening iepenblad
  27-11-2015
  Op 26 november 2015 een iepenblaadje van de ‘Christine Buisman’ meegenomen om die uit te tekenen, vandaag even voor gaan zitten.

  Iepenblad
  Deze iepsoort laat zijn bladeren vrij laat vallen. Deze boomsoort is vernoemd naar Christine Buisman. Zij heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak en de bestrijding van de iepenziekte en dit is een resistense soort.
  Bij potloodtekeningen ook nog een amberboomblad gezet.
  De laatste dagen wat aanvullingen op de site gezet zoals nieuwe downloads (boek en kaarten) en foto’s bij de rondwandeling 8 en in het fotoarchief 2015.

  Baggeren. Gisteren is het uitbaggeren van de vijvers rond het Blauwe Theehuis, Muziektent en het Openluchttheater afgerond en de firma Baars heeft het park op do 26 november 2015 weer verlaten.
  Nieuwe bomen. De gemeente communiceert helaas niets over de vervanging van bomen in het park op hun website terwijl er best al wat bomen zijn geplant na de storm. Er zijn afgelopen vrijdag verschillende jonge vleugelnoten geplant in de Vleugelnotenlaan ter vervanging van dode exemplaren.

  Een minpuntje blijft bij dat planten die overdreven twee slurfen naast de stam, die soms een halve meter boven de grond uitsteken in de kleur “opvallend geel”. Dat slurfen-systeem zit waarschijnlijk in de standaard-plant-opdracht, het hoort er kennelijk bij in een “modern park met natte bodem”, maar het is foeilelijk. Er zijn echt elegantere oplossingen die ook eerder zijn toegepast.
  8e wandelroute Pelgrimspad
  20-11-2015
  Gisteren de 8e wandelroute gelopen en beschreven. Deze 30 minuten durende wandeling gaat van de Stadhouderskade naar de Amstelveenseweg en is onderdeel van een bestaande LAW-route met de naam Pelgrimspad LAW 7-1. Gewoon een mooie en korte route middendoor het park  

  Op 18 november 2015 is er een hoge moerascipres gehalveerd door de storm schuin tegenover het Groot Melkhuis. Eerder was er al een oude ruwe berk door de storm in het water gevallen tegenover Festina.
  Kaart Vondelpark 18-11-2015
  18-11-2015
  Heb de Overtoom in twee wandelingen eens goed bekeken. Gisteren het eerste deel op kaart gezet en nu de overige adressen op de Kaart. Een prachtige diversiteit van winkels, café’s, restaurants en bedrijfjes. Veel sport-mogelijkheden voor fitness en kopen, zelfs weer een nieuwe motorwinkel “Rusty Gold” (487) en een grote nieuwe fietsenwinkel met alleen elektrische fietsen en bakfietsen (201).

  De kaart gaat over het Vondelpark, maar deze keer toch 90 adressen op de Overtoom benoemd. Twee bijzondere adressen van de couturiers: Edwin Oudshoorn (150) en Ronald Kolk (336).

  Ook een oude houtwinkel in een nieuw jasje met de vertrouwde naam VAN STEEN, sinds 1960 (516). Heb daar ooit wel wat gekocht, de vorige eigenaar had zelfs houten visite-kaartjes. Als je van bomen houdt en houten producten, moet je dit gezien hebben, of kijk op de website houthandelvansteen.nl. Soms heb ik het webadres op de kaart staan, daar kan je op klikken en toont dan de bijhorende website.

  Het mooiste is natuurlijk zelf een wandeling te maken over de Overtoom, waar je tot 1903 ook nog kon “schuitje varen”
  Kaart Vondelpark aangevuld
  17-11-2015
  Ben bezig wat “bedrijvigheid“ aan de Overtoom te vermelden op de kaart. Ongeveer de helft staat nu op kaart. Binnenkort volgt de aanvulling tot de Stadhouderskade.
  Iets vinden door te zoeken...
  09-11-2015
  Vandaag heb ik een zoekmogelijkheid voor de website toegevoegd.
  Dat zoekveld (Google aangepast zoeken) is zelf een beetje onvindbaar... die staat op de pagina Links

  Wanneer je in het resultaatscherm na het zoeken op een link klikt naar een pagina, dan moet je meestal nog even verder zoeken waar de naam staat. Dat kan meestal in het browser-scherm met Cmd-F, de naam tikken en je ziet direct resultaat.

  Zoeken in een pagina met veel foto’s
  Op sommige pagina's is ook een zoek- of filter-mogelijkheid aanwezig zoals bij de pagina Koeienweide 2015.
  Je kan in het zoekveld bijvoorbeeld “kikker” intikken en je ziet direct het resultaat (na Load More) of je gebruikt in het submenu het filter “Paddentrek” en alle foto’s van de paddentrek worden dan getoond (na Load More)
  The Central Park Tales
  06-11-2015
  De schrijver en illustrator Marcus Meesters gaat begin volgend jaar de twee kinderboeken
  De Vondelparkverhalen opnieuw uitgeven.
  Tijdens zijn verblijf in het buitenland heeft hij weer een bijzonder kinderboek gemaakt:
  The Central Park Tales.
  www.vondelparkverhalen.nl

  Lees vervolgens het verhaal op de internationale website www.thecentralparktales.com
  Nieuwe site, nieuwe mogelijkheden
  06-11-2015
  De nieuwe site is aangepast voor de “mobiele” bezoeker. De menu's zijn uitgebreid en de pagina’s laden wat soepeler met kleine foto’s.
  Die kunnen vergroot worden door er 2x op te tikken of 1x op de    te klikken. Hierboven een voorbeeldfoto, een omgewaaide schietwilg tegenover het ooievaarsnest na de storm van 31 maart.

  Sommige foto’s worden nog niet vergroot getoond; daar wordt aan gewerkt. Even een klusje om ruim duizend foto’s op de “server” te zetten 
  Vernieuwde website 5-11-2015
  05-11-2015
  Op 25 augustus 2015 gestart om een nieuwe website te maken in een flexibel ontwerp. Wat is nieuw? Alles.

  Wandelroute Stadhouderskade
  De afgelopen periode 7 wandelroutes uitgezet met routekaart, historische beschrijving én een uitleg welke bomen je tegenkomt.
  Informatie over Charles Haak met later een uitbreiding en een pagina over de gevolgen van de laatste stormen.
  Naast het fotograferen ook wat meer aandacht voor het tekenen. Via het hoofdmenu een overzicht van verschillende tekeningen.
  De afgelopen weken ook de Kaart Vondelpark en de Bomenkaart bijgewerkt.
  De aanvankelijk sumiere bomen- en heesterlijst heb ik aangevuld met kenmerken, herkomst en nog een paar dingen.
  De kaart van het huidige Rosarium is vernieuwd en beter leesbaar gemaakt en heb de rozenbloei per seizoen zichtbaar gemaakt.
  Ook meer informatie over het 1e Rosarium 1936 met daarin veel rozensoorten én bijzondere Kunstwerken.
  Ooievaarsnest roze winterkers BBQ tulpenbollen
  04-11-2015
  Roze winterkers
  Wandelend langs de Schapenweide, zie ik hoogwerkers op de weide en zie dat de oude nestpaal wordt verwijderd en dat er een nieuwe is neergezet. Een paar weken terug stond er nog een ooievaar op het nest.
  De roze winterprunus staat op verschillende plekken te bloeien, zoals naast de Oprichtersbank.
  Het weer is een beetje omgeslagen, in de ochtend zon en daarna bewolking. In het net uitgerolde Vondelplantsien zijn de BBQ-stenen alweer ingesneden, waarschijnlijk gaat het BBQ-en gewoon door komend jaar. Het plantsoen rond Vondel wordt beplant met tulpenbollen uitgevoerd door kinderen en andere vrijwilligers.
  Herfst, grasmatten en het Kropveld
  29-10-2015
  Het is nu een prachtig jaargetij met zacht weer, zon en kleurige herfsttinten. De grote bladeren van de Anna Paulownaboom vallen nu en het zacht behaarde bladgroen meet echt 30 cm lang en kunnen 40 cm halen.
  Het Vondelplantsoen is bijna helemaal voorzien van uitgerolde grasmatten en bijna alle kale plekken in het park, en dat waren er veel, zijn nu met grasmatten belegd, zelfs het Schildpad.

  Vanochtend een veld bij het kunstwerk Cascade de naam “Kropveld” gegeven. Charles Haak had veel velden een naam gegeven, maar deze nog niet. Kropveld is echt afgeleid van Daniël Kropveld die al veel jaren actief is voor het Vondelpark met zijn website www.hetvondelpark.net en ook met de educatieve rondleidingen die hij geeft voor de jeugd over het natuurpad C. W. F. Haak en andere geïnteresseerden in het park.
  Rosarium en wandelroutes
  05-10-2015
  Rosarium 02102015Een paar dagen geleden heb ik de tekening van het Rosarium vernieuwd met een overzicht van alle rozen met een logische nummering van de vakken en op de (bestaande) site gezet. De nieuwe website maken vraagt toch meer tijd dan gedacht.
  De streefdatum publicatie is opgeschoven naar begin november 2015. Verschillende nieuwe onderwerpen, zoals 7 wandelroutes en tekeningen.
  Bezig met nieuwe website
  29-09-2015
  Over enkele weken stap ik over op een vernieuwde website. De verschillende onderwerpen die nu bereikbaar zijn via een tekst-link worden in een overzichtelijk menu ondergebracht.
  De streefdatum publicatie is 10 oktober 2015.
  Het is daarom wat stil op Twitter en even weinig nieuwe foto’s op de website.
  Tekening na de storm
  19-08-2015
  Na de storm van 25 juli 2015 zijn vooral oude Canadese populieren omgewaaid. Langs de Platanenlaan stond deze holle stronk die later is weggefreesd. Heb daar op 19 augustus op een krukje met conté-potlood zitten tekenen bij schitterend weer met dit resultaat.
  Tekenen - Michel Schepers - Rein Wentink - Koeienweide en Rosarium
  15-08-2015
  Eerste week augustus gefietst en getekend rond Leiden en Den Haag bij prachtig weer. In het Leidse Hout waren ook enkele zware bomen omgewaaid in de storm van 25 juli 2015 (tik op tekening voor vergroting). Toen ik daar in het begin van de avond op de grond zat te tekenen kwam ik in gesprek met een voorbijganger, Michiel Schepers. Even een “kaartje” uitgewisseld en thuis buitengewoon verrast welk een prachtig werk hij getekend heeft, ook bomen dus. Laat u verrassen en bezoek zijn website: Michiel Schepers http://michielschepers.edicypages.com.
  Een dag ervoor tijdens het tekenen in het Leidse Hout op de herinneringsbank, de illustrator Rein Wentink gesproken. Tijdens het gesprek scheurde Rein een blaadje uit zijn notitieboekje en werd ik even geportretteerd en ik zette al pratend zijn hand en het notitiedoekje in mijn tekening.

  Binnenkort waarschijnlijk eens een aparte pagina met het overzicht van tekenwerk in het Vondelpark en daarbuiten.
  Ook langs de fietsroute Landgoederen richting Haagse Bos waren zware beuken omgewaaid. In het Haagse Bos of Haagsche Bosch geen omgewaaide bomen gezien en ook geen uitspanning voor een kopje koffie. In het Bosch wel een tekening gemaakt van een beuk en es aan het water.

  Afgelopen week zijn de heggetjes in het Rosarium geknipt en de vakken geschoffeld door de aannemer en vrijwilligers hebben geschoffeld, geharkt en uitgebloeide rozen weggeknipt in de verwachting van een volgende bloei.
  Vanochtend heeft Luis Nobre Canha een uitgebreide rondleiding op de Koeienweide gegeven en we hebben even stilgestaan bij een Canadese populier die een grote tak had laten vallen tijdens de storm op 25 juli. Deze oude populieren hebben een geschat gewicht van 17.000 kg. Op de weide springen de padden en kikkers ter grootte van 2,5 cm van dit jaar in het rond. De waterstand in de 3 poelen is laag. De ratelaar is vrijwel helemaal uitgebloeid. De periode van zaaien is aangebroken, het verder maaien moet nog even wachten. Tot slot nog een uurtje harken. Binnenkort worden de foto’s op de pagina Natuur en Koeienweide gezet.
  Het gezamenlijk werken in het Rosarium vindt op zaterdag 22 augustus plaats.
  Parkbeheer is nog bezig de gevolgen van de zomerstorm op 25 juli op te ruimen. Bijna alle oude Canadese populieren zijn nu geveld. Komende week wordt de bomenkaart aangepast naar aanleiding van de afgelopen storm op 25 juli 2015. Op de pagina Natuur is de pagina Storm te bekijken die eveneens komende week wordt aangevuld.
  Vandaag tijdelijk een ander mailadres ingesteld vanwege een storing op server.
  Storm op zaterdag 25 juli 2015
  26-07-2015
  Net na de storm van 25 juli 2015 liepen Gon en ik het Vondelpark in bij de Stadhouderskade rond 18:00 uur. Veel takken op de grond en ook 10-tallen bomen omgewaaid waaronder enkele oude populieren.
  Op de pagina storm staan meer foto’s.
  Jac. P. Thijsse in Thijsse’s Hof en zware storm in het Vondelpark
  25-07-2015
  Vandaag was het de 150e geboortedag van Jac. P. Thijsse. Ondanks de weersvoorspelling zijn Gon en ik naar Thijsse’s Hof in Bloemendaal gegaan om met een rondleiding mee te lopen met de beheerder-hovenier Roland Brakel en onze gastheer Hein Koningen. In het begin nog enkele zonnestralen, gevolgd door wind en regen. In die regen nog een foto van het beeld Thijsse gemaakt. In 1996 is dit beeld door Jolanda Prinsen gemaakt. In het vorig jaar geopende nieuwe instructielokaal hebben we een mooie korte film gezien over Jac. P. Thijsse en een stukje natuurfilm dat door hem werd voorzien van commentaar. In het instructielokaal staat zijn bureau met enkele spullen erop, zoals een microscoop en een flora. Roland Brakel liet ook een bijzonder schriftje zien met zijn aantekeningen en tekeningen.
  In bijgaand document met een kort verslag van "Eene wandeling naar zee" bij Bloemendaal, een fragment uit dit schrift en van commentaar voorzien van Roland Brakel. De kunst van het waarnemen en bondig beschrijven.
  Voor informatie over het Thijsse’s Hof in Bloemendaal dat dit jaar 90 jaar bestaat www.thijsseshof.nl

  Op de terugweg wakkerde de wind aan tot zeer stormachtig met een beetje regen, zo hard had het sinds 1901 niet gewaaid. Het trein, bus en tramverkeer rond Amsterdam lag zelfs stil vanwege omgewaaide bomen. Na wat oponthoud kwamen we in Amsterdam en daar liepen we naar huis en zagen langs het Jacob van Lennepkanaal verschillende omgewaaide bomen. Toch maar door het Vondelpark verder gelopen naar huis, want de storm was rond half zes gaan liggen.
  Rond het beeld van Joost van den Vondel lagen dikke takken, maar de populieren achter hem stonden er nog wel. Elders in het park waren verschillende Canadese populieren omgewaaid, vooral ten noorden van de Koeienweide. De Platanenlaan was helemaal versperd door een omgevallen woud van bomen. Bij de Vleugelnotenlaan, ten zuiden van de Koeienweide was een oude dikke Hollandse iep afgebroken en veilig naar het zuiden gevallen.
  Kaart Vondelpark parknamen Haak - Willie Commelin Scholten - iepziekte, Bea Schwarz en Christine Buisman
  21-07-2015
  Iep en paardenkastanjeGisteren een tekening afgemaakt waaraan ik zaterdag was begonnen, op de Iepenlaan een oude iep, rond het jaar 1950 geplant (Ulmus × hollandica ‘Christine Buisman’, samen met een paardenkastanje getekend.
  Eergisteren alle parknamen die Charles Haak had gegeven op de Kaart Vondelpark gezet. In zekere zin wordt het er misschien niet duidelijker door (dubbele namen op de kaart), maar dit vooruitstrevende werk van hem verdient een plek op deze (historische) kaart.
  Alle parknamen zijn verwerkt in een PDF 118 Kb.

  Op de Kaart Vondelpark vandaag enkele aanvullingen en wijzigingen. Opening brug over de Schinkel - Theophile de Bockstraat op 2 oktober 1975, de werkelijke naam Kerwin Lucas bij de naam Duinmeijer gezet en de naam Luis. H. Daal toegevoegd die de tekst op de voet van Mama Baranka heeft gemaakt. Nadat Kerwin op 20 augustus 1983 werd neergestoken is hij op 21 augustus overleden.

  In de Roemer Visscherstraat 1 is het voormalige Phytopathologisch Laboratorium “Willie Commelin Scholten” vermeld op de kaart. Het was daar gevestigd van 1894 tot 1921 en daarna verhuisde het laboratorium naar Baarn. Johanna Westerdijk (1883-1961), Nederlands botanicus en schimmeldeskundige, werd op 23-jarige leeftijd in 1906 directeur van het laboratorium tot in 1952. Zij volgde de eerste directeur Jan Ritzema Bos op die in 1895 werd benoemd. In 1917 werd Johanna Westerdijk de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Tussen 1922 en 1952 promoveerden 56 onderzoekers bij haar, te beginnen met Bea Schwarz (Marie Beatrice Schol-Schwarz), die de oorzaak van de iepziekte ontdekte. Ook de ieponderzoeker Christine Buisman werd door Westerdijk opgeleid (Wikipedia 21-07-2015).
  48 kaarten Charles Haak - Rosarium - Tekenen
  17-07-2015
  Vandaag heb ik de hele serie van 48 kaarten Vondelpark 1957-1960 compleet opgenomen. Het opmerkelijke van deze kaarten zijn ook de parknamen die Charles Haak aan de wegen, paden en velden heeft gegeven. In een aparte PDF Overzicht parknamen heb ik alle namen vermeld en de kaart(en) waar die te vinden zijn.
  Met de rozenbloei in het Rosarium gaat het goed, ben verschillende ochtenden bezig geweest met het onderhoud van de perken, hagen en de bestrating er omheen.

  Grote Speelweide Vanaf 13 juli ben ik (weer) begonnen om tekeningen te maken van parkgezichten met potlood van het type HARDTMUTH “NEGRO”. Naar het park wandelen, een krukje mee, ergens gaan zitten en tekenen, te beginnen met hardheid 4, dun opzetten en dan de invulling met 3, 2 en 1, het zwartste van de vier. Bij het tekenen merk je, in tegenstelling tot fotograferen, dat je veel intensiever je onderwerp bekijkt en de belangrijkste delen tekent. Per tekening ben ik gemiddeld circa 4 uur bezig.
  Kaart Charles Haak - Rosarium - Voedselwagens - Canadeze populier weggezaagd
  30-06-2015
  Gisteren de 4 overzichtstekeningen 1:2500 toegevoegd en vandaag de eerste gedetailleerde kaarten van dhr. Haak geplaatst, kaart 5 t/m 8 en 9 t/m 10-B.
  Hij heeft zelfs de contouren van de oorspronkelijke bloementuin ingetekend (Kaart 6), de eerste parkuitbreiding van circa 6 H.A.
  In het Rosarium staan nu alle 63 rozenvakken in bloei.
  Gisteren een nieuw fenomeen in het Vondelpark, bedacht door de Gemeente Amsterdam, Voedselwagens of “Foodtrucks” in het Vondelpark op 2 plekken en noemen het een pilot van 2 jaar.
  Vandaag is er een oude hoge Canadese populier weggezaagd op het veld waar de klimboom ligt, langs de Koningsvijver, de wespen die daar een nest in de stam hadden hebben pech.
  Overzichtkaart Vondelpark 1959 van C. W. F. (Charles) Haak
  25-06-2015
  Vandaag heb ik de samengestelde kaart van het Vondelpark 1959 toegevoegd aan het artikel Haak-kaarten en bij downloads. Deze overzichtkaart is gemaakt op basis van 4 kleine kaarten uit zijn boekje V.P. I. Deze 4 kaarten zijn eigenlijk 7 kleine kaarten op formaat A5. Met het programma Photoshop heb ik alle kaarten (ze waren met overlap gemaakt) aan elkaar gemonteerd en heb verschillende kleurcorrecties uitgevoerd, vouwen grotendeels verwijderd en aansluitingen gecorrigeerd, circa 3 weken werk. De vier overzichtkaarten zitten in het begin van het eerste boekje. Later worden de originelen toegevoegd aan het artikel.
  Bomenkaart aangevuld
  24-06-2015
  De bomenkaart is op 2 plekken aangevuld: op de Koeienweide aan de noordkant een zwarte els naast de omgewaaide paardenkastanje en ten zuiden van de waterspeelplaats (Julianaweg volgens Haak) een tamme kastanje, mispel en een kleine Katsuraboom (staat ook in de Slurf / Stadhouderskade) geplaatst en de bijzondere heester “Tweelingbes”, gevonden door Wouter van der Wulp. Verderop nog een oude iep gezet (Ulmus minor).
  Op 22 juni is een nieuwe “waterhapper” geplaatst bij de toegang P. C. Hooftstraat (proefmodel met drukknop en tekst op de grondplaat) die de oude waterhappertjes gaat vervangen op termijn.
  Ik werk zo nu en dan ook in het Rosarium en alle vakken zijn nu in bloei, sommige met enkele bloemen in een perk, andere staan volop in bloei. Een verslag hierover heb ik gemaakt en geplaatst op vondelpark.com met foto’s van 16 rozensoorten.
  Wegens vakantie van Luís is er een klein beetje gewerkt op de Koeienweide met een rondwandeling vandaag met na afloop gezellig koffiedrinken in de Vondeltuin.
  15 juni 2015 - 150 jaar geleden werd het 1e parkdeel geopend - penning
  15-06-2015
  Na de bezichtiging door de donateurs op 14 juni 1865, werd HET NIEUWE PARK een dag later voor geopend verklaard, via een advertentie in De TIJD. De aanleg van het park was een ultiem doel dat werd bereikt met doorzetten en tegenslagen overwinnen. Naast de uitdaging om een net park aan te leggen in een drassig veen-weidegebied was de gezamenlijke financiering ervan door een groep particulieren een voortdurende zorg. Het eerste deel van circa 10 hectare, met de hoofdingang aan de Stadhouderskade, werd in ruim 1 jaar uitgevoerd. Vanwege de moeite om voldoende geld bijeen te brengen voor het overige deel tot aan de Amstelveenseweg, kon het toegangshek aan de Amstelveenseweg pas in 1877 worden opengezet en de voltooiing van het park volgde in het voorjaar van 1878. Naast de kiosken, de boerderij en de muziektent was de bouw van het stenen Paviljoen Vondelpark een bekroning van het werk. De particuliere vereniging heeft dit grootse werk op zich genomen en samen met het onderhoud, 89 jaar volgehouden. In 1953 werd het park overgedragen aan de Gemeente Amsterdam.

  Penning 150 jaar Vondelpark - 15 juni 2015

  Penning 150 jaar Vondelpark
  Vanwege het gegeven dat het park heel veel plezier geeft aan zovele mensen, heb ik een virtuele penning ontworpen met de Amsterdamse Stedemaagd die het wapenschild van Amsterdam met haar ene hand vasthoudt. Met haar andere geopende hand (niet in beeld) nodigt zij mensen uit om het park te bezoeken. Het beeld van haar is onderdeel van het monumentale hek dat in 1883 werd geplaatst.

  Peter, hieronder het beeld hoe zij je met respect en waardering uitnodigt om het park te bezoeken. Stedemaagd Amsterdam met haar uitnodigende hand het park te bezoeken.
  De kaarten (getekend in 1959) van dhr. Haak op de website
  14-06-2015
  Vandaag is de eerste serie kaarten op de website geplaatst. In de volgorde van zijn tekenwerk, te beginnen met 12 kaarten vanaf de Stadhouderskade tot de Vondelbrug.
  Dit mooie moment valt samen met het aspect dat 150 jaar geleden (14 juni 1865) het eerste deel van HET NIEUWE PARK gereed was en dat het bestuur van de vereniging de donateurs uitnodigde om het park te bezichtigen van 13:00 tot 20:00 uur, met een muziekuitvoering, voordat het toegankelijk was voor het publiek. Op 15 juni 1865 werd HET NIEUWE PARK (zoals dat toen heette) opengesteld voor het publiek, samen met een reglement, bekendgemaakt in de Noord-Hollandsche Courant DE TIJD. Lees op de pagina Geschiedenis over de aanlegperiode van het park.
  Werken in het Rosarium
  10-06-2015
  Vanochtend in het Rosarium gewerkt, in vak (56) 68, ongeveer 3 uur. De afgelopen 2 weken bijna elke dag geschoffeld en aangeharkt, er zijn nog 8 vrijwilligers-vakken te gaan aan de zuidkant. De eerste rozen die in april kort zijn terug gesnoeid staan nu in bloei, maar het zal nog enkele weken duren voordat alle vakken vol in bloei staan. Op de bladeren lopen redelijk veel larven van het zevenstippelig lieveheersbeestje. Na dit stadium veranderen ze in een pop, die zaten ook al op/aan de bladeren, en vervolgens de “uitsluiping en het lieveheersbeestje mét vleugels kan na “uitharding” op luizenjacht gaan.
  Heb nu al een aardig zicht gekregen op de kaarten die gemaakt zijn door C. W. F. (Charles) Haak. In het 1e boekje zitten 36 kaarten, het gebied ten oosten van de Vondelbrug. In het 2e boekje zit het deel ten westen van de Vondelbrug, het smalle deel, sectie A door hem genoemd en Bloemenweg met 12 tekeningen.
  Dit deel, sectie A, is zeer gedetailleerd getekend en alle bloemperken zijn getekent met de namen van de planten, veelal exact in maatvoering (erbij) getekend.
  Bomenkaart aangepast
  09-06-2015
  Vandaag kwam ik Nico Hoogland tegen en die had met een mooie fladderiep - Ulmus laevis, kennisgemaakt. Vandaag op de bomenkaart gezet. Ook een blauwe ceder - Cedrus libani ‘Glauca’ en de veel voorkomende rhododendron catawbiense voorlopig op één plek gezet (de Paardensprong). Dhr. C. W. F. Haak noemde dit plantsoen ook “de Paardensprong”. In het vak de Paardensprong is nu een monumentaaliep ingetekend. De rode beuken gewijzigd in bruine beuken. Rechts van de toegang Koeienweide staat een gewone meidoorn (onderstam) met als boom erop een pruimbladige meidoorn - Crataegus prunifolia ‘Splendens‘, ook wel Crataegus persimilis ‘Splendens‘ genoemd, nu in bloei. In het veld ten zuiden van de Koeienweide een ratelpopulier toegevoegd, ten zuiden van een dikke iep.
  Gestart met informatie plaatsen over C. W. F. (Charles) Haak - Rosarium
  07-06-2015
  Vanaf 1 juni bezig met de bestudering van de boekjes over het Vondelpark van dhr. Haak. Van 1957 tot circa 1964 was hij een wandelende planten-encyclopedie en kaarten- en planten tekenaar. Op de startpagina een extra menu-knop C. W. F. Haak gemaakt. Op de pagina C. W. F. Haak-introductie een eerste overzicht.
  Binnenkort komen er twee bomen bij op de Bomenkaart, de zachte eik - Quercus pubescens en een blauwe ceder - Cedrus libani ‘Glauca’.
  Het Rosarium komt nu ook al aardig in bloei. Vooral de Rhapsody in Blue bloeit en ruikt heerlijk. Afgelopen week elke dag bezig geweest in de ochtend, en 6 vakken geschoffeld en netjes gemaakt, vakken 43-44 47-48 en 50-51 (nieuwe nummering 02102015).
  Eind vorige week is de gevlekte rietorchis gaan bloeien op de Koeienweide!
  Bomenkaart en kaart Vondelpark aangepast
  31-05-2015
  Op de bomenkaart en de kaart Vondelpark is de straatnaam Saxenburgerdwarsstraat gezet (er stond Saxenburgerstraat). Verder zijn de namen Iepenlaan en Kastanjelaan op de kaart Vondelpark gezet.
  Bomenkaart met Kastanjelaan, nieuwe vijvernamen en een Hongaarse eik
  25-05-2015
  Op de bomenkaart de Kastanjelaan vermeld, er staan 2 soorten, de witte paardenkastanje en de dubbelbloemige.
  Op basis van de kaart van C. W. F. Haak heb ik een oude eik op het Vondelplantsoen met de naam Zachte eik, veranderd in Hongaarse eik - Quercus frainetto, die zo op de kaart van dhr. Haak wordt genoemd. Maar..., de kans is aanwezig dat deze eik toch een zachte eik is, dus wordt mogelijk terug gewijzigd. De Nieuwe vijver gedoopt in “Huygensvijver” en de naam Rosariumvijver (door C. W. F. Haak) toegevoegd.
  Bomenkaart met Iepenlaan en voornaam dhr. Haak: Charles
  24-05-2015
  Op de bomenkaart de Iepenlaan gezet, een kort stukje Zuidelijke Hoofdweg ten westen van de Grote vijver met fontein waar vrijwel alleen iepen staan. Gelukkig nu duidelijkheid over de voornaam en roepnaam van dhr. C. W. F. Haak: Charles. Naar hem is het natuurpad op de Koeienweide genoemd. Voor het eerst dit jaar een slank visdiefje gezien in het park, die komen hier elk jaar.
  Kaart Vondelpark met parknamen van C. W. F. Haak uit 1959-1960
  22-05-2015
  Twee nieuwe boomsoorten op de kaart gezet: een valse Christusdoorn-soort, Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’, deze boom heeft geen doornen. Te vinden ten zuiden van de Klauterjungle langs het pad én in de Slurf, zuidkant fietspad. Ook een fladderiep - Ulmus laevis, op de kaart gezet. Dit boompje staat ten zuiden van de Picassoweide. De situatie met de iepen Christine Buisman en Bea Schwarz is aangepast. De naam Bea Schwarz nu juist geschreven (er stond Zwarts). Bea Schwarz ontdekte de oorzaak van iepziekte. Hier in de buurt zijn nog 2 lindes toegevoegd, een ‘Zwarte’ en een ‘Pallida’. Verder nog een prachtig gevormde Gewone vogelkers - Prunus padus, die nu mooi bloeit. Er ligt bij deze “iepenlaan” nog wat “iepensneeuw” op de grond. De Christine Buisman’s zijn al uitgesneeuwd, alleen de noordelijke bomen langs het fietspad zitten nog vol met zaadblaadjes.
  Kaart Vondelpark met parknamen van C. W. F. Haak uit 1959-1960
  20-05-2015
  In het najaar van 2009, op 27 september, is het C. W. F. Haakpad officieel geopend, een natuurpad waaraan de naam van iemand is verbonden die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van natuureducatie in het Vondelpark. Hij heeft ook prachtige kaarten getekend van het Vondelpark (1957-1960) met informatie over bomen, heesters, planten en een systeem van namen voor wegen en paden gemaakt. Deze namen zijn nu op de Kaart Vondelpark gezet, net zoals hij gedaan heeft, geschreven in hoofdletters. Waarschijnlijk nog niet helemaal compleet, maar de meeste paden, vijvers en velden hebben nu een naam met duidelijke verwijzing naar belangrijke personen zoals, Van Eeghen, Joost van den Vondel, Zocher, koning Willem III, koningin Emma en Juliana. Verder zijn er nieuwe brugnamen, namen van velden en paden vermeld in relatie tot de omliggende straten of sportvelden.
  Het Vondelpark is groen en het Rosarium bloeit
  14-05-2015
  Ineens is bijna alles groen in het park. Planten, heesters en bomen staan in fris groen blad. Een uitzondeling tot nu toe, de trompetboom - Catalpa, ziet er opvallend kaal uit, maar die komt er ook aan. De enkele pluim-essen staan mooi in bloei en de iepen staan op het punt de zaadblaadjes te verliezen. De Anna Paulownaboom en de Judasboom bloeien. Het blad van de moerascipressen loopt al uit, de goudessen zijn al in blad, de witte- en rode ribessen zijn net uitgebloeid. Bijna alle prunussen zijn uitgebloeid. In het Rosarium bloeien de eerste rozen al: Rosa Solare, Double K.O., Suntan. De ooievaars hebben 3 jongen, op 11 mei 2 jonge koppies gezien. De meidoorns staan te bloeien en de wollige sneeuwbal staat mooi in bloei.
  Kleine update kaart Vondelpark en zwaluwen boven het park
  05-05-2015
  Twee vijvers hebben een herkenbare naam gekregen: Bij de Eerste Constantijn Huygensstraat bij de Vondelbrug de Huygensvijver (heette eerst Nieuwe vijver) toegevoegd (zo toepasselijk genoemd door Daniël Kropveld) en bij het Rosarium ligt de Rosariumvijver (met de fonteingroep). Verder is het Meetingpoint Fridaynightskate (FNS) en het Vindhek beter ingetekend inclusief de (actieve) weblink erbij. Bij het Kinderbadje is de Pergola (2008) en de maker ervan genoemd en het Bijenhotel heeft een nieuwe naam en heet nu Insectenhotel Luís Nobre Canha (de maker van dit bouwwerk).
  Op 15 mei 2015 wordt het vernieuwde clubhuis van tennisvereniging L. T. C. Festina officieel geopend. Verschillende prunussen zijn al uitgebloeid en de rijk bloeiende Prunus avium ‘Plena’ (langs de Muzenweg Vondelpark Openluchttheater) staat te ‘sneeuwen’. Vanochtend zag ik voor het eerst een klein groepje zwaluwen hoog in de lucht. De wollige sneeuwbal is net in bloei gekomen en de ooievaars hebben sinds eind april jongen, maar die blijven nog onzichtbaar laag in het nest.
  Kleine update Bomenkaart
  29-04-2015
  Schuin tegenover L. T. C. Festina een hartbladige els op de kaart gezet die jaren geleden afgetopt is. Een klein stukje richting Groot Melkhuis, langs het water staat een dubbelstammige zwarte els. Op de Koeienweide bij de ingang staat een zoete kers - Prunus avium. Eerder had ik deze Prunus avium ‘Plena’ genoemd, een dubbelbloemige kers. Verder heb ik nu de moderne schrijfwijze paardenkastanje toegepast, ik had de ‘enkelvoudige’ naam paardekastanje aangehouden.
  Er staan 4 soorten paardenkastanjes in het park; witte paardenkastje, rode paardenkastanje, dubbelbloemige paardenkastanje en de gele pavia.
  Onderhoud Rosarium
  26-04-2015
  Zaterdag 25 april was er een werkochtend in het Rosarium en met z’n zessen hebben we 3 vakken aangepakt: 49, 52 en 65. In vak 65 stonden sterk uitgelopen botanische rozen en dit was een zware snoeiklus. Schoffelen en netjes maken volgt later... Zondagochtend heb ik in lichte motregen het laatste deel gesnoeid en vak 41 iets terug gesnoeid. In dit laatste vak ook een grote verscheidenheid aan andere planten en er scharrelde een hele grote bruine kikker rond.
  Een plattegrond van het Rosarium is te vinden op de pagina Downloads.
  Het hele jaar door is er onderhoud nodig en je kan je als vrijwilliger opgeven via www.vondelpark.com/vrijwilliger.
  De bloei van de mooie Prunus × yedoensis is nu een beetje voorbij.
  Koeienweide en vlinders in het Rosarium
  20-04-2015
  Zaterdag 18 april was er een werkochtend op de Koeienweide en voorafgaand een uitgebreide rondwandeling met Luís Nobre Canha, ecologisch beheerder van het park. Het verslag staat pagina Natuur-Koeienweide 2015.
  Ruim een week heb ik gewerkt om het rosarium te onderhouden en ik raak een beetje verslingerd aan dit Rosarium en de potentie dat dit unieke stukje Vondelpark weer herleeft als echt Rosarium. Over ruim een maand staan de rozen weer mooi in bloei. Het hele jaar door is er onderhoud nodig en je kan je als vrijwilliger opgeven via www.vondelpark.com/vrijwilliger.
  Ook hier hoor je de krachtig fluitende winterkoninkjes en mensen zijn vaak verwonderd, dat deze zang uit zo’n klein keeltje komt, tot 70 dB heb ik gehoord. Insecten komen er ook, want het klein kruiskruid, postelein, veldkers, brandnetel, distel en vooral de paarse dovenetel doet het best in de perkjes. Vandaag met het zonnige weer, ook relatief veel verschillende vlinders in het Rosarium zoals het koolwitje, citroenvlinder, boomblauwtje en de gehakkelde aurelia. Ook de bruine kikker ontbreekt hier niet.
  De rand van het Rosarium staat ook in bloei met heesters en bomen. De bloei van de Prunus x yedoensis is de meest verrassende en de verschillende magnolia’s. De krentenboompjes zijn nu ook in bloei en de witte- en rode ribes.
  Na zonnige dag op 10 april een afvalberg in het Vondelpark
  12-04-2015
  Zaterdag 11 april ging ik een stukje ontspannen rennen in het park en geschrokken zie ik op de Grote Speelweide heel veel afval liggen. Verderop in het Rosarium ook op het gazon. Bij de weides waar barbecueën is toegestaan echt een gore bende. Honden en vogels worden nogal aangetrokken door de achtergelaten etensresten. Verderop loopt de ooievaar tussen het afval zijn ontbijt in te nemen, het is verschrikkelijk vies en ziekte verwekkend. Picassoweide, overal afval. Papierbakken bij banken overvol en containers overladen met afval. Bij de Hippieweide en de Vondelweide is het een mensonterende puinhoop, wát een diep trieste vertoning, alles achtergelaten door recreanten. Alle soorten drankflessen, saladeresten, stokbroden, plastic borden en bestek, BBQ-ovens, kroonkurken, snoep en nog veel meer. Iedereen die een ochtendwandeling maakte sprak er schande van.
  Het bestuur van Stadsdeel Zuid doet dit af met: “men moet z’n eigen afval zelf opruimen” en “dit zal het beeld worden in de komende zomerperiode”, want er moest bezuinigd worden, opgelegd door de centrale stad. Het beschikbare budget van 5,1 miljoen euro per jaar zou onvoldoende zijn (?) om dit park te onderhouden, volgens bestuurder Paul Slettenhaar.
  Waar het om gaat is, dat de eigenaar van het Vondelpark, Stadsdeel Zuid, zich best wat actiever zou mogen opstellen in het voorkómen van dit hardnekkige afval-achterlaten-gedrag, eenvoudige regels opstelt en deze gaat naleven waardoor recreanten wél hun eigen afval meenemen uit het park. En als dat dan niet werkt? Onwillige mensen mogen dan een donatie afrekenen in de vorm van een bon, op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Amsterdam, en deze inkomsten kunnen gebruikt worden als “verdienmodel” voor het onderhoud van het Vondelpark.
  Storm is gaan liggen en temperatuur komt boven 10° Celcius
  08-04-2015
  Eind maart woei er enkele dagen stormachtige wind en zeker 2 oude populieren en 1 dikke schietwilg zijn hierdoor geveld. Op de foto links de wilg die door schimmels was aangetast met houtrot. De hele onderstam was poreus geworden. Met donderend geraas is hij om 10:00 uur omgewaaid en in het water gevallen tegenover het ooievaarsnest op de Schapenweide. Bij het Vondelpark Openluchttheater is een zware Berlijnse populier over het pad gevallen en heeft een lantaarnpaal meegenomen. Een andere populier naast de Roos bij de P. C. Hooftstraat is preventief omgezaagd omdat deze nogal wankelde en schade had.

  De eerste week van april bleef koel, maar in het Paasweekend zijn de eerste Nijlganskuikens uit de eieren gekropen. De vogels gedragen zich merkbaar drukker met hun zang. Naast de bloesem van bomen komen ook de wilde planten boven de grond en in bloei. De ooievaars zijn kennelijk aan het broeden en de watervogels hebben het druk. De meeuwen vliegen langzaam maar zeker weer uit het park. De fonteinen bij de Hulstbrug zijn op 7 april weer aangezet en het toeristen-seizoen is begonnen.
  De paddentrek is op zijn hoogtepunt en zal nog wel een kort weekje voortduren tot half april.

  Even een sprong in de geschiedenis: op 14 april 1864, nu 151 jaar geleden werd de particuliere Vereeniging tot oprichting van een rij- en wandelpark te Amsterdam opgericht en op 15 juni 1865, dan precies 150 jaar geleden werd het eerste parkdeel geopend door het bestuur vanaf de Stadhouderskade. Na de gefaseerde aanleg van 14 jaar was het Vondelpark in 1878 in omvang voltooid tot aan de Amstelveenseweg. Lees de aanleg-geschiedenis van het park op de pagina Geschiedenis.
  Bosuil en andere vogels - Rosarium
  24-03-2015
  In de avonduren zijn de jonge uilen goed te horen, maar het is leuk wanneer je ze ook echt ziet. Gisterochtend om 07:00 uur een wandeling gemaakt, maar geen uilskuikens gezien. Wel verrassend op de Schapenweide de 2 zwemmende grauwe ganzen. In de namiddag had ik meer geluk en zag ik één van de jonge bosuilen rustig op een tak zitten in de koele zon. Vanochtend een wandelingetje gemaakt bij zonnig weer bij een temperatuur van circa 5 graden. De spechten hakken er lustig op los, kauwen, kraaien en eksters slepen nestmateriaal door de lucht en veel vogels zingen hun lied. Even naar een roodborst geluisterd, fenomenaal, kan wedijveren met een nachtegaal. Nijlganzen en de ooievaars zijn ook actief. Kool- en pimpelmezen, soms ook staartmezen op zoek naar zaden en de els is daarbij populair. De populatie bijen, vliegen en hommels is nog beperkt. Planten en heesters lopen duidelijk uit. De wollige sneeuwbal staat mooi in knop terwijl de rode ribes al bloeit. De gele kornoelje zie je door het hele park bloeien en er staat slechts 1 Chinese klok in bloei (in het Cornus-laantje). Natuurlijk de madeliefjes, maar ook groot hoefblad en klein hoefblad. Bijna zeker dat ik eindelijk de sleedoorn - Prinus spinosa, heb gezien op verschillende plekken, nog net niet in bloei. En de paddentrek is een beetje stil gelegd vanwege de kou. Vorige week vrijdag 20 maart is in het Rosarium een eerste rozenvak dit jaar beplant met rozenstruiken rosa ‘Erotika’ met hulp van prins Maurits en prinses Marilène in het kader van de landelijke actie NLdoet.
  Storm op zaterdag 25 juli 2015
  19-03-2015
  Op 17 maart in de avond, is de paddentrek echt een beetje op gang gekomen bij heldere hemel en vrij lage temperatuur. De eerste bruine kikkers sprongen over de driesprong bij de Willemsbrug en fietsers passerde links en rechts...
  Na hun vangst en in de emmer, nog 2 padden en een salamander overgezet. Er zijn zo’n 28 (geregistreerde) reptielen over de voet- en fietspaden gezet richting poelen in het midden van het park, zelfs één met hulp van een motoragente én de rest door een groepje vrijwilligers. Later op de avond ook een kleine watersalamander overgezet. Tijdens deze avondwandeling het geluid van een bosuil gehoord en de volgende ochtend vroeg uit de veren om te kijken of de uil te vinden was. Om 07:15 in de schemer het silhouet van de uil gevonden, een echte bosuil met die kenmerkende donkere grote ogen. Geplaagd door 2 vervelende krijsende gaaien, dus dat trok de aandacht en enkele foto’s gemaakt.

  Opmerkelijk is het grote verschil van de planten groot hoefblad en klein hoefblad, beide nu heel actief. Slecht op één plek in het park staat het Chinees klokje - Forsithia, in bloei, in het Cornus-laantje vanaf de Vondelstraat.
  Vandaag een foto-aanvulling op de pagina Natuur gezet van de bosuil en de padden/kikkers.
  Bij nadere beoordeling blijkt de beoogde sleedoorn niet juist te zijn. Gezien de vroege bloei, hoogte en vrijwel geen takdoorns is de nieuwe naam kerspruim - Prunus cerasifera. Waarschijnlijk staat er wel wat sleedoorn op de Koeienweide, dat bekijk ik later.
  Lentebloei en paddentrek
  17-03-2015
  De lente is volgens de natuur echt begonnen. Eerst de gewone bloeiende bomen en nu de prunussen en de planten. Gisteren stralend klein hoefblad gezien. Ook de terrassen zijn er gastvrij klaar voor. Sleedoorn al op halve kracht en de markante Kerspruim - Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’ gaat weer vol in bloei bij de ingang P. C. Hooftstraat. De onvermijdelijke paddentrek van padden, kikkers en watersalamanders is al op gang gekomen in de avonduren. De bomen zuigen zich weer vol met grondwater en helpen het blad ontspruiten en de grond wat droger te maken.
  Update bomenkaart en bloei zilveresdoorn
  10-03-2015
  Gisteren de bomenkaart aangevuld met een nieuwe meidoornsoort, Crataegus chlorosarca. Deze staat aan de zuidkant van de platanenlaan, tegenover de Saxenburgerstraat. Het andere boompje (er staan er 2 in het park) leeft in de zuidelijke bossache rechts van de Brandbrug.
  Maar het Grote Nieuws is dat de bloeiwijze van de zilveresdoorn nu duidelijk is, dankzij de hulp en kennis van Wouter van der Wulp via twitter of ga naar de Vrienden van de Sloterplas.
  Hieronder de mannelijke bloeiwijze lichtgroen-geel van de zilveresdoorn - Acer saccharinum.

  Mannelijke bloeiwijze zilveresdoorn In het Vondelpark vond ik alleen maar rood bloeiende zilveresdoorns, terwijl in bijna alle boeken over bomen en op internet, alleen de lichtgroene bloeiwijze staat beschreven! Dit raadsel is dus opgelost. In het Vondelpark staan bijna alleen rood bloeiende zilveresdoorns (vrouwelijke boom) en ik heb op 8 maart gelukkig ook 3 lichtgroen-geel bloeiende bomen gevonden. Deze mannelijke bomen staan bij de noordelijke ingang van het kinderbadje op één rij en hebben de leeftijd van circa 64 jaar. Gisteren zag ik dat de bloei al wat minder is geworden. Op de bomenkaart nu ook de biologische geaardheid van deze zilveresdoorns of witte esdoorn aangegeven.
  Verder is de bomenkaart aangevuld met een prachtige gladde iep, Ulmus minor. Deze iep die rond 1950 geplant is, staat nu weldadig in bloei met rode bloesem. Vanaf het smalle paadje langs het water zijn ook verschillende lage takken te zien met de typerende kurklijsten er aan en daar staat ook een kleine katwilg in bloei.
  Update bomenkaart met gewone laurierkers
  10-02-2015
  Vandaag een opvallende groenblijvende gewone laurierkers gezien: Prunus laurocerasis ‘Rotundifolia’. Deze heester is zo groot dat het eigenlijk een boom is geworden met flinke bladeren en met flinke knoppen die uitgroeien tot toortsen met witte bloemen ergens in mei-juni. Staat nu ook op de bomenkaart ten westen van het Vondelpark Openluchttheater. De iepen komen ook weer in bloei.
  Update 2 kaarten - Winter in het park
  08-02-2015
  Al wekenlang een dunne laag ijs op de sloten en vijvers en de vogels beginnen al actiever te worden. Bij de altijd groenblijvende planten-klassiekers als hulst, Oostenrijkse eik, gras, laurierkers en taxus is de groenblijvende heester Sneeuwbal een opvallende plant met extra langwerpige smalle bladeren die zo zielig hangen vanaf nul graden. Wanneer het warmer wordt komt dat weer goed. Afgelopen week ook een dag met 2 knobbelzwanen in het open deel van de bevroren vijver bij de Schapenweide. Helaas zijn er verschillende forse bomen weggezaagd afgelopen week in de Slurf langs het Zandpad: 2 gewone platanen. Deze week stond de toverhazelaar, het Perzisch ijzerhout en de gele kornoelje te bloeien. Langs enkele oevers gaat het groot hoefblad bijna bloeien en de bladeren van de aronskelk staan er frisgroen bij. De winterakonieten, sneeuwklokjes en narcissen stonden al wat eerder in bloei. In het Rosarium ook nog taaie doorbloeiers, maar de meesten daarvan zien er waterig en stekelig uit. Sommige beuken, eiken en moerascipressen zijn nog voorzien van oude verdorde bladeren en het riet beweegt nog sierlijk met lichte pluimen in de wind. De fitness van mensen gaat onverminderd door in de winter; conditie- en krachttraining, zwangerschapsgymnastiek, hardlopen, wandelen, skaten, voetballen, boksen en yoga. Bij de tennisvereniging L. T. C. Festina wordt nog hard gewerkt aan de nieuwbouw en het nieuwe rieten dak nadert zijn voltooiing (ergens in maart).
  Het Groot Melkhuis is nog dicht omdat de keuken vernieuwd wordt.
  De 2 kaarten zijn vandaag bijgewerkt; locatie toverhazelaar (nabij Stadhouderskade), huisnummers van Vondelbunker (8a) en de Grot (8) onder de Vondelbrug en het Openluchttheater (5a), weggezaagde bomen hebben een kruisje gekregen, de openingsdatum VondelCS 13 mei 2014 toegevoegd en de naam Hein Donnerbrug, tussen het Max Euweplein en de ingang van het Vondelpark. J. H. Donner, Hein, (6 juli 1927 - 27 november 1988) was schaakgrootmeester en drievoudig Nederlands kampioen schaken en schrijver.
  Update kaarten Boomstamtroon verbrand en zoeken met Google in de website
  03-01-2015
  Tijdens de jaarwisseling 2014-2015 is de Boomstamtroon verbrand, gemaakt in 1998 van een bestaande boom. Het kunstwerk dat met een kettingzaag was gemaakt verkeerde al in erg slechte staat, maar het is jammer dat het op deze manier vernield is. De Bomenkaart en de Kaart Vondelpark e.o. zijn naar aanleiding van dit incident op 1 januari aangepast.
  Op 3 januari 2015 is de zoekfunctie “Google™ Aangepast zoeken” geplaatst op de homepage zodat er makkelijk naar iets gezocht en gevonden kan worden in de website.
  Bomenkaart update
  22-12-2014
  Op de laatste herfstdag is een jonge Hollandse iep tegenover de Grote vijver de winnaar van alle bomen, met vasthoudende herfstbladeren. Op de bomenkaart een boom uit de wegedoornfamilie opgenomen, een Sporkehout - Rhamnus frangula of Frangula alnus bij de ingang Oranje Nassaulaan, de heester Struikkamperfoelie - Lonicera pileata en de Dwergmispel - Cotoneaster × watereri ‘Cornubia’ bij de zandbak Vondeltuin, de smalbladige Portugese laurierkers - Prunus lusitanica ‘Angustifolia’ toegevoegd bij de ingang oostzijde Van Eeghenstraat. Het is een donkergroen blijvende winterharde heester. In de buurt staan er nog twee. Enkele Europese vogelkersen staan nog vrolijk te bloeien. De 2 ondersteunende kunstwerken gemaakt door Anton Klijnsmit zijn op de bomenkaart gezet en de jonge Hongaarse eik - Quercus frainetto heeft de toevoeging ‘Trump’ gekregen. Links van deze bijzondere eik is een iep - Ulmus ‘Dodoens’ geplant (april 2014) en beiden staan op een houten fundering van palen om verzakking te voorkomen.
  Bomenkaart update
  04-12-2014
  Op de bomenkaart een Chinese berk - Betulus albosinensis, Grootbladige populier - populus lasiocarpa (bladlengte tot 30 cm), Weymouthden - Pinus strobus, een (nu bloeiende) rose winterkers - Prunus subhirtella Autumnalis Rosea geplaatst, 2 jonge esdoorns Acer platanoides ‘Royal Red’ en een aanvulling van enkele reeds geplaatste boomsoorten zoals de iep Ulmus ‘New Horizon’ en de es Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’.
  Bijna alle bomen hebben hun blad nu verloren, uitgezonderd sommige esdoorns, haagbeuken, beuken, eiken, iepen, ginkgo, meidoorns, moerascipressen, wilgen en de 2 dennen die het nog volhouden in het park. Eén hoge den, bij de ingang Van Eeghenstraat, zal ik nog op de bomenkaart zetten, want het is wonderlijk dat deze den, met klimop begroeide stam, al zo lang blijft groeien. Dat is waarschijnlijk te danken aan de wat zanderige grond bij de wat hogere toegang.
  Alle bomen en heesters hebben inmiddels al nieuwe knoppen die de winter trotseren en in het voorjaar nieuw groen zullen produceren.
  Bomenkaart update
  16-11-2014
  Op de bomenkaart zijn de volgende 2 bomen toegevoegd: Crataegus lavallei, een meidoornsoort en een jonge Hongaarse eik - Quercus frainetto, in het voorjaar geplant op een fundering van palen, aan de noordkant van de platanenlaan.
  Op de weide met het standbeeld van Joost van den Vondel zijn nu alle bomen ingetekend op de Bomenkaart Vondelpark 16-11-2014.
  Bomenkaart update en bijenkasten van de carnica
  12-11-2014
  Op de bomenkaart zijn de volgende heesters en bomen toegevoegd: de heester wollige sneeuwbal - Viburnum lantana, Viburnum fragans, Viburnum rhytidophyllum, toverhazelaar - Hamamelis × intermedia, Japanse kardinaalsmuts - Euonymus alatus en 7 bomen: gele pavia - Aesculus flava ‘Vestita’, de beukensoorten; varenbeuk - Fagus sylvatica ‘Aspleniifolia’, Zwarte beuk - Fagus sylvatica ‘Riversii’, Fagus sylvatica ‘Rotundifolia’, een zuilvormige zomereiksoort - Quercus robur ‘Fastigiata Koster’, de Populus balsamifera en de gewone peer - Pyrus caucasica. Op 12 november een nieuwe berksoort: betula papyrifera ‘Grandis’, een forse papierberk bij het Rosarium. Op de Schapenweide zijn de bijenkasten ingetekend voor de honingbij carnica.
  Bomenkaart update en winkel op de kaart
  30-10-2014
  Op de bomenkaart is de Japanse sneeuwbal - Viburnum plicatum toegevoegd. Van deze soort staan 10-tallen heesters in de Slurf die in het voorjaar zeer uitbundig bloeien en de bladeren kleuren nu in de herfst prachtig rood.
  Op de kaart van het Vondelpark en omgeving zijn verschillende (klassieke) winkels, eet- en drinkgelegenheden opgenomen; het is een kleine greep uit het grote aanbod.
  Bomenkaart update
  27-10-2014
  Op de bomenkaart zijn 6 iepsoorten toegevoegd: Ulmus glabra ‘Nana’, Ulmus ‘New Horizon’, Ulmus glabra ‘Exoniensis’, Ulmus glabra ‘Camperdownii’, Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’ en de Ulmus pendula. Verder de meidoorn Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ en de heester Callicarpa bodinieri ‘Profusion’ toegevoegd.
  Download de nieuwe bomenkaart met 183 soorten direct via de link bomenkaart 27-10-2014.
  Kaart Vondelpark update met website-informatie
  03-10-2014
  Op de kaart Vondelpark was de datum 1876 als oplevering opgenomen voor de Brandbrug en de Hulstbrug en dat was niet correct. In de notulen van de bestuursvergadering van maandag 25 november 1878 ten huize van den Heer C. P. van Eeghen staat: “De voorzitter bericht dat ingevolge machtiging van het Bestuur de architect Hamer den bouw der beide bruggen heeft opgedragen aan de aannemers Staal & Haalmeijer voor de som van ƒ 9878,- op te leveren 10 Juni (1879) en met zes maanden onderhoud.” Staal & Haalmeijer was toen een grote Amsterdamse aannemerscombinatie. De zoon van J. F. Staal sr. werd geboren in 1879, trad in de voetsporen van zijn vader en begon in 1910 een eigen architectenbureau. In 1911 heeft hij (J. F. Staal jr.) enkele villa’s gebouwd aan de zuidkant van het park. Ook de Wolkenkrabber (1932) aan het Victorieplein Amsterdam had hij ontworpen.
  Verder is de periode sloop/verbouwing en nieuwbouw clubhuis Festina op de kaart vermeld: 09-2014/04-2015.
  Bij verschillende gebouwen en objecten is de website vermeld.
  Bomenkaart update
  29-09-2014
  Op de bomenkaart 1 nieuwe boomsoort opgenomen. Er staan zeker 20 van deze Chinese meidoorns langs het pad tussen de Hulstbrug en het Rosarium aan de waterzijde. Deze meidoorn heeft een ruwe bast en een afgeplatte kroon en wordt tot 8 meter hoog, grote ruw gezaagde bladeren en vrijwel geen doornen. Inheems in Noord-China. Crataegus pinnatifida var. major.
  Bomenkaart update en lantaarn-nummers toegevoegd
  24-09-2014
  Op de bomenkaart zijn 4 nieuwe boomsoorten opgenomen. Een prachtige hoge iep die rond 1952 is geplant, ten zuiden van de Iepenbrug, Ulmus hollandica ‘Dampieri’, een jeugdige treures bij de doodsbeenderenbomen, lindesoort uit Brabant en een amberboom uit 1965.
  Bomenkaart update en lantaarn-nummers toegevoegd
  21-09-2014
  Op de bomenkaart zijn de lantaarns voorzien van het lantaarn-nummer, makkelijk voor de plaatsbepaling. Verder een ruime aanvulling met bomen. Ook die ouder dan 100 jaar zijn. Nieuw op de kaart is de Chinese rode berk (2x), bij het Openluchttheater. Voor optimale vergroting van de kaart en een zoekfunctie, kan je de kaart het beste openen in Acrobat Reader.
  Bomen omgezaagd, BBQ vandalisme, Koningsvijver en herfst
  12-09-2014
  In het park zijn de afgelopen maanden verschillende oude bomen omgezaagd of omgevallen. Langs de kant van het Rosarium is op 5 september een oude paardekastanje omgezaagd.
  Helaas laten mensen nog veel afval achter na een picknick of BBQ en worden er grote lege of volle containers het water ingeduwd. De eeuw-oude bindwilg langs de oever van de Picassoweide is zelfs in de brand gestoken! Heel triest dit soort vandalisme.

  Op de kaart van het Vondelpark heeft een deel van de zuidelijke vijver een aanvulling ondergaan; de naam Koningsvijver is aangevuld met die van Willemsparkvijver. Hierbij een foto van deze mooie vijver met drie oude bomen.
  De herfst is nu duidelijk zichtbaar. Vooral de kardinaalsmuts met zijn kurklijsten op de takken, rode bladeren en kleurige vruchten zijn prachtig. Maar... ook heel giftig, dus gewoon laten staan.
  Werken in het Rosarium en rondleiding op de Koeienweide
  02-08-2014
  Na de werkochtend in het Rosarium op 2 augustus heb ik de plattegrond verbeterd, te vinden op de pagina Downloads.
  Werken in het Rosarium en rondleiding op de Koeienweide
  18-07-2014
  Op woensdag 16 juli werd er gewerkt in het Rosarium en de Koeienweide door vrijwilligers. Op de Koeienweide werd daarna een rondleiding gegeven door Luís Nobre Canha. Op de pagina Natuur een fotoverslag met 41 foto’s.
  Gewoon tekenen
  09-07-2014
  Vanaf 31 mei heb ik m’n oude passie weer opgepakt en ben gaan tekenen met potlood. Schetsboek en een paar potloden en een krukje, een geschikte plek zoeken, kijken en krassen. Op de pagina Natuur staat de derde tekening, gemaakt bij zonnig weer in de namiddag op 2 juli 2014 Nu op pagina Potloodtekeningen of verder in het Archief tekeningen.
  Nieuwe pagina over de Oprichtersbank 1939
  01-06-2014
  Voor de monumentale Oprichtersbank 1939, die zich bevindt aan de noordelijke rand van het Rosarium, heb ik een aparte pagina gemaakt met achtergronden; de foto’s die op de pagina Natuur stonden zijn verplaatst naar de pagina Oprichtersbank 1939.
  Hardlooproutes toegevoegd aan plattegrond Vondelpark e.o. en tekenen!
  31-05-2014
  Op de plattegrond Vondelpark en omgeving zijn 2 hardlooproutes toegevoegd: 3,24 km grote ronde en 2,11 km kleine ronde. Schuin tegenover de Vondeltuin, lantaarnpaal 36325 met het bordje van de LF 20b fietsroute staat dit gemarkeerd op de kaart, maar je kan natuurlijk op elk punt beginnen. Op de pagina Downloads is de laatste situatie planten rozenstruiken beschikbaar, stand 30 mei 2014. Er moeten nog 5 vakken worden ingeplant.
  Naast het fotograferen ben ik ook weer aan het tekenen sinds vandaag en probeer zo verschillende markante plekken in het Vondelpark op papier te zetten.
  Twitter account @InhetVondelpark toegevoegd met knoppen op Home
  08-05-2014
  Om de informatie op de website meer bekendheid te geven heb ik op 3 mei 2014 een twitter account gemaakt met een volgknop en een tweet-knop op de Home pagina, onderaan. Verder is er een pagina in voorbereiding over het 1e Rosarium naar ontwerp van Jello Jongsma, Kleurenpracht II, een rozententoonstelling die werd gehouden van 18 juli tot eind augustus 1936. Dit rosarium is in 1958 vervangen door het huidige ontwerp van Egbert Mos met de zeshoekige rozenvakken.
  Kaart Vondelpark aangevuld met LAW wandel, LF fietsroute en De Hollandsche Manege
  27-04-2014
  Door het Vondelpark lopen 2 landelijke routes. Het Pelgrimspad deel 1 met een lengte van 14 km tussen Amsterdam CS en het Amsterdamse Bos. Het eindpunt loopt door tot ’s Hertogenbosch in 12 trajecten. Informatie over de route staat op de website wandelnet.nl.
  De lange fietsroute LF 20 Flevoroute gaat van Haarlem naar Groningen, 275 km, en gaat door het hele Vondelpark. Informatie is te vinden op www.nederlandfietsland.nl. Gisteren een zonnige oranje Koningsdag-foto met het Nederlands Jeugd Strijkorkest in het drukke park op de pagina NATUUR en de tekst van de pagina GESCHIEDENIS verbeterd. Verder enkele adressen van websites op de PDF geplaatst met een actieve link naar die website via Adobe Reader, o.a. naar www.dehollandschemanege.nl
  Nieuwe pagina Geschiedenis toegevoegd - parkaanleg 1864-1878
  08-04-2014
  Vandaag 150 jaar geleden werd de Vereeniging opgericht en werden de statuten vastgesteld, en op 14 april 1864 werd de koninklijke goedkeuring verleend. Op de nieuwe pagina geschiedenis is de periode van parkaanleg beschreven van 1864 tot 1878 ( nu tot 1880). De korte beschrijving wordt aangevuld met de tekst van 4 Circulaires, uitgegeven door het parkbestuur. De eerste Circulaire is gedateerd op 12 januari 1864 en daarin wordt het doel van de Park-Commissie verwoord. De andere drie geven de voorgang van de parkaanleg weer. Verder is de advertentie opgenomen die de opening van het Nieuwe Park op 15 juni 1865 voor het publiek beschrijft met het daarbij horende Reglement, nu bijna 149 jaar geleden.
  Aanvulling bomenkaart en foto’s
  29-03-2014
  Op de bomenkaart een Zweedse meelbes - Sorbus intermedia geplaatst, die staat aan de zuidkant van het Rosarium. Daarnaast staat een oude Yoshino-kers - Prunus × yedoensis vol in bloesem, 3 foto’s van deze boom geplaatst op de pagina Natuur. Daar vlakbij staat een 51 jaar oude wegedoorn - Rhamnus cathartica, momenteel zonder blad of bloesem (eind oktober 2015 weggezaagd).
  Aanvulling Bomenkaart en Kaart Vondelpark en Vondelpark/3
  23-03-2014
  Op de pagina prentbriefkaarten enkele nieuwe prentbriefkaarten gezet; de boerderij, het “Zwitserse” Indische buffetgebouw (later afgebrand), arreslee en de paardentram op de pagina paarden (nu 1 pagina prentbriefkaarten [10-2015]). Koffie gedronken in het net geopende Kitchen & Bar Vondelpark3 in het Paviljoen Vondelpark. Tegen 18:00 uur zien we op de Koeienweide een sperwer in de walnoot zitten en huppelende konijnen langs deze jager in de lentezon. De bomenkaart aangepast; de wegedoorn (die nog in knop staat) op de juiste plek gezet, noordzijde Rosarium.
  Aanvulling Bomenkaart Vondelpark
  23-03-2014
  Dertien nieuwe bomen- heestersoorten op de bomenkaart gezet. 3 mooie heesters: Forsythia of Chinees klokje aan de noordkant van de Hippieweide, de sleedoorn - Prunus spinosa ten noorden van de Speelweide en schuin tegenover het Groot Melkhuis en de schijnhazelaar - Colylopsis, aan de zuidkant van de Slurf. Verder de bomen: Amerikaanse hopbeuk (3×) bij de blauwe brug, wegedoorn, Katwilg, Chinese Mahonie (3× maar helaas 1× dood), de elssoort Alnus spaethii, Koningslinde, witte ceder - Chamaecyparis thyoides, gele kornoelje en verschillende Iepen. De Ulmus minor ‘Amsterdam’, Ulmus minor pendula, met enkele kurklijsten (1×) en de Ulmus ‘Lobel’, van deze laatste staan 6 jonge bomen (geplant in 2000) in het bosje tegenover de smalle blauwe brug bij ’t Blauwe Theehuis nog net in bloei.
  Vanaf 4 maart 2014 - Boek “Ons Gouden Vondelpark” en Kaart Vondelpark
  16-03-2014
  Vandaag het PDF-bestand aangepast (interne linken afbeeldingen verwijderd) en gisteren het ePub bestand van ONS GOUDEN VONDELPARK 1914 bij downloads geplaatst en eergisteren het gebouw van de Cornelis Vrijschool, opgeleverd in 1900 als Nieuwe Schoolvereeniging, op de kaart gezet; Van de Veldestraat 3. Ook het beeld van René Descartes ingetekend, dat staat op het Johannes Vermeerplein. In 1937 gemaakt door Jean Puiforcat en door de Franse ambasade geschonken aan Amsterdam. Het werd in 1948 geplaatst.
  Vanaf 4 maart 2014 - Boek “Ons Gouden Vondelpark” beschikbaar
  06-03-2014
  Op 6 maart een PDF van het boekje geplaatst in lage en hoge resolutie. Via de pagina downloads kan het jubileumboek gedownload worden uit de iBookstore van Apple. Jan Feith heeft dit feestboekje geschreven op verzoek van het parkbestuur, het is in april 1914 verschenen en aangeboden aan de donateurs. Het beschrijft de periode van 50 jaar ‘Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam’.
  Het Vondelpark zelf bestond 50 jaar op 15 juni 1915, want het park werd officieel geopend op 15 juni 1865.
  Plattegrond Rosarium gemaakt en bomenkaart aangevuld
  25-02-2014
  Nieuwe bomen toegevoegd, een Japanse sierappel - Malus floribunda en een Amberboomsoort (2x)- Liquidambar styraciflua ‘Ardis’ aan de rand van het Rosarium. Verder staat de bijzondere Camelia in de Slurf in bloei.
  Gisteren een plattegrond van het Rosarium bij downloads gezet met daarbij een inventarisatie wat er in de huidige 63 plantvakken zit. Dit voorjaar start een project om het Rosarium op te knappen op initiatief van Stichting Hart voor het Vondelpark, de SOOZ, Vrienden van het Vondelpark en Stadsdeel Zuid.
  Kaart Vondelpark en omgeving aangevuld
  23-02-2014
  De klimkoepels (iglo) van Aldo van Eyck op de speelplaatsen toegevoegd en in de Vondelstraat een herinneringsplaat Anton Koolhaas (1912-1992) onthuld door Midas Dekker in 2009. De voormalige R.C.A. Manege (Ruiter Centrum Amsterdam) aan de Amstelveenseweg 122 toegevoegd. De naam Ferdinand B. Jantzen (architect), van het monument 1940-1945 aan de Amstelveenseweg, in het hek van het Vondelpark, is toegevoegd. Vondelfontein en de inscriptie van de originele drinkfontein. De oude grens tussen gemeente Amsterdam en Nieuwer-Amstel is toegevoegd. Per 1 mei 1896 werd een omvangrijk grondgebied van Nieuwer-Amstel door Amsterdam geannexeerd en dat had gevolgen voor straatnamen en huisnummering, vooral in de Vondelstraat, tot 3x nieuwe huisnummering. Nieuwe villa’s en architecten toegevoegd op basis van de informatie uit het boek: ODE AAN HET VONDELPARK - D’ ARTS Amsterdam deel 2 [nog steeds te koop] uit het hoofdstuk Stedebouwkundige ontwikkelingen. Enkele nieuwe architectennamen zijn: Ed. Cuypers (neef van Pierre Cuypers), Isaac Gosschalk, Joh. Draijer Hzn., Th. Sanders, H. Bonda, H. P. Berlage, Joseph Herman, P. van Dijk, J. P. F. van Rossem, W. J. Vuyk, H. H. Baanders, H. J. Wigman, J. F. Staal, J. Crouwel, K. P. C. de Bazel, Th. G. Schill en D. H. Haverkamp, G. de Wilde, Th. Groenendijk en Th. J. Lammers, Pieter Lucas Marnette en voor het Byzantium waren dat Rem Koolhaas, Kees Christiaanse en Ron Steiner, A. J. Westerman, D. van Oort Hzn., H. Leguyt, E. van der Eyk, J. A. de Waal, H. H. J. Stogeman, Pieter Lucas Marnette. Verder bouwkundige L. Beirer en ontwerper Bert Nienhuis. Landnamen van de Zevenlandenhuizen in de Roemer Visscherstraat 20-30A van Tjeerd Kuipers.
  Nieuwe boom op de bomenkaart - Geelhout en kunstwerken
  05-02-2014
  GeelhoutDe bomenkaart versie m is aangevuld met een nieuwe boomsoort, geelhout - Cladrastis Kentukea, zie foto van 7 oktober 2012. Achter deze boompjes staan een paar hemelbomen. Komt uit Noord-Amerika, heeft fragiele takken, mooie oneven gevederde frisgroene bladeren en met de vrij dunne stammen een elegante boom. Nu eigenlijk een volwassen struik. Bloeit in mei-juni met witte vlindervormige bloempluimen en levert prachtige gele bladkleuren in de herfst. Het viertal staat tegenover het tennispark Festina in het gazon, en er staat er een in de grote speeltuin achter het kleine kasteel met rode glijbaan.
  Het grote speelkasteel is eind 2013 vervangen door een klein torentje met glijbaan. De kunstwerken Cascade en Figure découpé uit 1965 hebben de tekst “100 jaar Vondelpark” meegekregen, beide beelden zijn geschonken door de kunstenaars na de beeldententoonstelling bij het 100-jarig bestaan van het park. De tentoonstelling werd op 1 april 1965 geopend door de Amsterdamse wethouder Joop den Uyl.
  Begin 2014 - 150 jaar geleden startte de aanleg van het park
  05-01-2014
  Op 6 januari 2014 is het 150 jaar geleden dat 34 notabelen het initiatief namen een vereniging op te richten met het doel een groot park aan te leggen in Amsterdam, in de nabijheid van het Leidsche Bosch. Op pagina Vondelpark aandacht voor dit unieke initiatief.
  Aanvulling kaarten en rondwandeling met Daan Aeijelts voor een groep
  14-11-2013
  De Camelia net buiten het park geplaatst (bomenkaart bij speelplaats Labyrint) en op de omgevingskaart de Schinkelkerk (1890) Amstelveenseweg 136 en de Zevenlandenhuizen (1894) in de Roemer Visscherstraat geplaatst van architect Tjeerd Kuiper (1857-1942).

  Twee rondleidingen door het park
  Op zondag 27 oktober 2013 startte om 13:30 uur de rondwandeling door het romantische deel van het park met Daan Aeijelts en Hans Homburg met als thema; bomen en parkgeschiedenis.
  Zondagmiddag 3 november 2013 liepen we het tweede deel van de wandelserie vanaf de ingang Amstelveenseweg (fietsroute) om 13:30 uur in het nieuwere westelijk deel van het Vondelpark en kregen van Bart Nooij (stichting SOOZ) uitleg bij de Koeienweide; een waardevol en uniek stuk natuur in het Vondelpark voor leerzaam medebeheer en educatie aan de jeugd. Ook 2 flyers van de wandeling gemaakt voor de mensen.
  Aanvulling bomenkaart
  23-10-2013
  Twee bomen en een heester toegevoegd op de bomenkaart versie i: Camelia, een groen blijvende heester met een prachtige bloei in het voorjaar met rode bloemen. Deze staat in de Slurf ten oosten van de speelplaats Labyrint. Een Acer rubrum, een rode esdoorn, 3 stuks bij elkaar langs het binnenpad naar de Koninginneweg en 3 jonge esdoorns Acer griseum, met hun kaneelkleurige afbladderende bast; lijkt op een berk. Staan langs het pad en oostpunt van het Rosarium, schuin tegenover een oude Canadese populier. Bomenlijst uitgebreid naar 146. Enkele foto’s toegevoegd bij pagina Natuur.
  Aanvulling historische foto-pagina
  19-10-2013
  Via het menu Vondelpark is een pagina-link gemaakt naar historische foto’s. De eerste en enige foto tot nu toe (van Daan), is vanaf de Vondelstraat richting het Vondelpark genomen, nabij het Cornus-laantje (later is de speciale pagina en foto uit het overzicht gehaald, het waren er te weinig).
  Aanvulling prentbriefkaarten en Historische momenten
  13-10-2013
  Er zijn bomen toegevoegd van dezelfde soort en enkele nieuwe bijzondere bomen zoals de Koningslinde voor Amalia (geplant in 2004) en de Duivelswandelstok - Aralia elata. In de zuidrand van de Slurf een 73-jarige Veldesdoorn - Acer campestre toegevoegd. De nieuwe namen staan ook op de lijst bij de pagina Natuur. Op die pagina staan ook nieuwe foto’s.
  Bouwperiode huidige Iepenbrug is 1888-1889; deze verving de eerste brug van smeedijzer die werd geplaatst in 1869. De Iepenbrug is gemaakt door de firma G.J. Wispelwey & Co uit Zwolle, en ontworpen door architect C.B. Posthumus Meyjes.
  Aanvulling prentbriefkaarten en Historische momenten
  02-10-2013
  Onder het menu Vondelpark staan nu 166 prentbriefkaarten die naar onderwerp zijn gerangschikt. Op de pagina Winter staan winterlandschappen en ook die van de Boerderij-Melkhuis, de Vondelkerk en enkele bruggen.
  De kaarten zijn op het beeldscherm van de iPad, Mac of PC circa 2× te vergroten.
  Enkele historische momenten toegevoegd: Vondelpark 60 jaar geleden overgedragen aan de Gemeente Amsterdam en in 2014, dan 150 jaar geleden, werd de Vereeniging tot aanleg van een Rij- en Wandelpark te Amsterdam opgericht en in datzelfde jaar begon de aanleg van het park.
  De plattegrond Vondelpark en omgeving aangevuld
  23-09-2013
  De plattegrond van het Vondelpark en omgeving versie a is aangevuld met verschillende herinneringsbomen en gebouwen buiten het park.
  De plattegrond Vondelpark en omgeving toegevoegd
  18-09-2013
  De plattegrond van het Vondelpark en omgeving is toegevoegd op de pagina Vondelpark, met aanvullende informatie over het park. In de omgeving van het park aandacht voor bijzondere gebouwen met de bouwperioden en de architecten, de opkomst van het openbaar vervoer met de paardentram en de daarbij horende remises. Ook de woningen waar Jac. P. Thijsse gewoond heeft.
  Bomenkaart aangevuld - Hans Houtman
  08-09-2013
  Op de bomenkaart versie g zijn 2 boomsoorten toegevoegd: Westerse netelboom of Zwepenboom - Celtis occidentalis en de Gewone kurkboom - Phellodendron amurense, beide 9 jaar jong, bij de uitgang Van Baerlestraat. Tegenover de uitgang Vondelkerk staat ook nog mooie Goudenregen die nu op de kaart staat. Verder nog een herinneringsboom, de Hans Houtmanboom, een Iep - Ulmus hollandica ‘Groeneveld’. Hans Houtman was in 1987 initiatiefnemer en één van de oprichters van de Vereniging Vrienden van het Vondelpark en na zijn bestuursperiode is er een bijzondere iep geplant in het park. Hij staat nu na de renovatie middenin het bosje, (niet te zien vanaf het pad) nabij het einde van de Vossiusstraat. Langs het pad staat een oude Haagbeuk met lage en lange takken. Loop rechts van deze boom het bosje in en links staat de iep met een vogelhuisje er aan.
  Met dank aan Daniël Kropveld die op zijn website www.hetvondelpark.net heel veel informatie levert over vrijwel alles wat er in het Vondelpark gebeurt.
  Bomenkaart uitgebreid met 4 soorten
  04-09-2013
  Op de bomenkaart versie f zijn 3 iepsoorten toegevoegd: Ulmus ‘Clusius’, Ulmus × hollandica ‘Christine Buisman’ (5 stuks bij elkaar), en de Ulmus × hollandica ‘Vegeta’ (flinke omvang), die staan langs de zuidelijke fietsroute. In het Arboretum staan 3 (11-jarige) Mammoetbomen - Sequoiadendron giganteum. In dat bosje ook 3 jonge Ginkgo’s. Bij de Reuzenkornoelje bij de Obrechtstraat stond abusievelijk Prunus, dat is verbeterd in Cornus.
  Nieuwe prentbriefkaarten en Boek op website Heimans en Thijsse Stichting
  31-08-2013
  Onder het menu Vondelpark, twaalf prentbriefkaarten toegevoegd bij het onderwerp Paviljoen en Vondelkerk. Bij Natuur is een aparte pagina gemaakt met foto’s van de Koeienweide op volgorde van het seizoen 2013.
  Hedenmiddag is de bekendmaking van het digitale boekje op de website van de Heimans en Thijsse Stichting geplaatst.
  Bomenkaart 2013 aangevuld + Vondelparkverhalen
  25-08-2013
  De Pindakaasboom staat nu op de juiste plek (op de bomenkaart), het zijn enkele heesters die nu in bloei staan; zo, wat ruiken die blaadjes naar pindakaas. Aan de prachtige Chinese vernisboom hangen nu mooie lampionnetjes en naast de Vondelbunker (onder de Vondelbrug), de naastliggende Grot een plekje gegeven. Bij de toegang Van Eeghenstraat een zestal bomen toegevoegd en bij het Groot Melkhuis een 126 jarige Plataan. Op de pagina Natuur bij de Rode beuk de link gelegd naar het boomhuisje van Eekhoorn die daar al jaren woont, en een link naar de website van Marcus Meesters, auteur van Vondelparkverhalen, en de 2 boeken die je gelezen moet hebben!
  Bomenkaart aangevuld en boekje in ePub
  24-08-2013
  Voor de eReader zijn twee ePub-bestanden gemaakt, zonder en een mét illustraties.
  De bomenkaart 2013 versie c 24-08-2013 is aangevuld met 3 heesters; Tamarisk, Pindakaasboom en de Herfstpaardekastanje, deze staan in de Slurf. Verder is de naam Katsuraboom nu juist geschreven (bedankt Rob). Bestandsgrootte 408 Kb. Een oude Els - Alnus glutinosa ‘Imperialis’ toegevoegd, het blad is heel smal en diep ingesneden. Het jaar van groeien is niet vermeld op de bomenkaart en dat is 1927. Staat bij de zuidwestelijke toegang Van Baerlestraat. Bij een volgende kaartversie wordt dat meegenomen.
  Boekje in PDF inclusief woordenlijst
  23-08-2013
  Het boekje is ook als PDF beschikbaar inclusief woordenlijst en telt 438 pagina’s en is 8,1 Mb groot, inclusief een zoekfunctie. Er is een nieuwe bomenkaart 2013 beschikbaar vanaf 16.00 uur met daarop 132 boomsoorten, en bij de bomen het jaar van opgroeien. Het boekje is vanaf 23.00 uur beschikbaar als ePub-download voor de eReader, eBook en voor iBooks, 395 Kb.
  Pagina downloads aangevuld
  20-08-2013
  Het boekje is ook als PDF beschikbaar. De vernieuwde plattegrond 2013 met 119 boomsoorten (in opbouw), 1901, 1881 en 1865 zijn te bekijken of te downloaden.
  Een boekje met de titel: Bomen in het Vondelpark - uitgegeven in 1933 is opgenomen in het overzicht.
  Website live
  17-08-2013
  Op 17 augustus 2013 is de website www.inhetvondelpark.nl live. Gemaakt om de digitale heruitgave van het boek In het Vondelpark van Heimans en Thijsse te promoten. De website is gemaakt in Dreamweaver volgens een responsive ontwerp voor drie schermen.
  In het Vondelpark in iBooks Store
  13-08-2013
  Na bijna een jaar voorbereiding kan het boek In het Vondelpark gratis gedownload worden uit de iBooks Store.

  © 2013-2021 · Hans Homburg · 4-01-2021 18:08   Site-overzicht | Privacyverklaring