Bomenkaart 2015
08-12-2015
Bomenkaart Vondelpark
PDF  501 Kb
Beschrijving
24-09-2015
Treurwilg langs Eendenvijver
Op de bomenkaart staan verschillende soorten bomen met de Nederlandse - en Latijnse namen. Bij de boom staat een jaartal en dat is bij benadering het jaar om de ouderdom te herleiden. Een open rondje betekent een heester.

Vanaf november t/m december 2015 zijn veel nieuwe bomen geplant en in 2017 zijn er circa 130 bomen weggezaagd en voor een deel herplant. In de winter 2018 volgt een update van de kaart.

Op de bomenkaart staan niet alle bomen van het park; er is getracht van elk soort enkele exemplaren op de kaart te zetten.

Zoeken naar bomen op de kaart kan ook. In je browser (cmd-F) of na opening in Adobe Reader.
Bomenlijst
28-11-2015
Zomereik / Openluchttheater
Bomenlijst 
Van de boomsoorten en heesters die op de bomenkaart staan is een alfabetische lijst gemaakt met informatie over boomvorm, bladvorm, bloei, vruchten, locatie in het Vondelpark en herkomst van de boom (nog niet compleet).
Historisch
24-09-2015
Moerascipressen
In het Vondelpark staan bomen ouder dan 100 jaar, zoals deze moerascipressen langs de Van Eeghenvijver op het terrein van het Openluchttheater.
Op de bomenkaart hebben deze bomen een stip met een donkere randkleur gekregen. Deze oudste moerascipessen (foto) zijn van rond 1912 (allen helaas ontdaan van de top vanwege storm).

Er zijn ook 100+ paardenkastanjes, wilgen, zomereiken, lindes en populieren te vinden in het park.
Bomenkaart Vondelpark met circa 200 boomsoorten / ondersoorten en enkele heesters. Hans Homburg

© 2019 · Hans Homburg · 15-01-2019 10:52