J.D. Zocher jr.,
L.P. Zocher en
J.J. Kerbert
14-12-2015
Portretten op de poster in de Zocherstraat, links L.P. Zocher. Klik op de foto hierboven voor het originele kleuren-exemplaar.
De portretten van vader (kleine afbeelding) en zoon Zocher.
De tuin- en landschapsarchitecten die het Vondelpark hebben ontworpen en aangelegd. Bij de firma Zocher & Co werkte ook J.J. Kerbert (1849-1931), vennoot vanaf 1867.
J.J. Kerbert werd op jonge leeftijd aangenomen bij de Zochers en werd in korte tijd mede-vennoot en heeft meegewerkt als ontwerper en adviseur. In latere fase van parkaanleg Vondelpark maakte hij naar alle waarschijnlijkheid vooral de boom- en plantkeuzes met Louis Paul Zocher en had mede de leiding over de aanleg. Na het overlijden van J.D. Zocher jr. in 1870 en L.P. Zocher in 1914 had hij circa 4 jaar de leiding over de 3 firma's Zocher t/m 1917. Het einde van een 109-jarige traditie Zocher ontwerpen, aanleg en advisering.
Tot in 1917 was de firma Zocher betrokken bij het onderhoud en de levering van beplanting.

Architecten Zocher
Johann David Zocher sr.
(1763-1817)
Johan David Zocher jr.
zoon van J.D. Zocher sr.
(1791-1870)
Karel Georg Zocher
zoon van J.D. Zocher sr.
(1796-1863)
Louis Paul Zocher
zoon van J.D. Zocher jr.
(1820-1915)
Zochers Online door
Carla Oldenburger en
Juliet Oldenburger
08-01-2024
Documentatie en informatie over de Zochers
Op de website https://www.oldenburgers.nl Oldenburgers Binnenstad en Buitenleven is veel te ontdekken over de architecten Zochers, bekwaam op het gebied van tuinen, landschap en gebouwen.
Via de startpagina onderaan als introductie naar het omvangrijke Project Zochers.

Boek over drie generaties Zocher
en de gerealiseerde parken in Zuid-Holland
2016-2017
'Zogher, de fameuze aanlegger'
Kwaliteitsimpuls Zocherparken in de Landgoederenzone Zuid-Holland met een handreiking voor het beheer en herstel.

Inhoudsopgaaf
1 Inleiding
2 De Zochers, drie generaties tuinarchitecten
3 Ontwerpstijl van de Zochers
4 Zocherparken in Zuid-Holland
5 Help! Ik heb een Zocherpark
Geraadpleegde literatuur, bronnen en noten
Samenstelling klankbordgroep en projectgroep

176 pagina's tekst en veel illustraties, digitale versie.

Auteurs:
Ing. Korneel D. Aschman  
Drs. Ronald van Immerseel
Ir. Peter Verhoeff landschapsarchitect bnt
Nina Wijsbek, MA
Maartje Bos, BASc
Merel Haverman

Op de website van Stichting In Arcadië, via het menu Publicaties een uitleg over dit boek én over veel andere projecten.

Website Erfgoedhuis Zuid-Holland
Het boek was jaren in te zien op www.zocherparken.nl maar is nu, met introductie, in te zien op de website www.erfgoedhuis-zh.nl (39 Mb)
Een compactere versie (26 Mb) van 'Zogher, de fameuze aanlegger' is via deze link te bekijken.
 Als aanvulling op bovenstaande hierbij de link naar de website van Ing. Korneel D. Aschman Korneel Aschman Erfgoedadvies, een specialist op het gebied van tuinhistorisch onderzoek en waardestelling, toekomstvisie, herstel- en beheerplan, subsidies en begeleiding uitvoering.
Romantiek in de tuinkunst
door Jhon van Veelen
Publicatie op deze site 17-11-2022
Doctoraalscriptie
voor de vakgroep landschapsarchitectuur en kunstgeschiedenis, 01-1979
Drie hoofdstukken behandelen de onderwerpen:

I. De romantische beweging in Engeland in de 18e eeuw;

II. De romantische tuinkunst in Nederland in de 18e en 19e eeuw;

III. Het Vondelpark 1850 - 1978 vanaf pag 99.

Totaal 178 pagina's.
Tuinkunst rond 1864 in relatie tot het Vondelpark in 1978, en de analyse voor het toekomstige behoud, beheer en onderhoud van het park.

Niet alleen de (romantische) tuinkunst die toen werd toegepast door de Zochers in het Vondelpark, maar ook de relaties met architectuur en schilderkunst zijn toegelicht.

Een compleet beeld van het ontstaan van dit unieke park tot in 1978.
Het zou zomaar ook heden (2022) een mooie rol kunnen spelen het park te begrijpen vanuit het verleden en het heden.

Met dank aan Jhon van Veelen die toestemming gaf voor deze publicatie.

Romantiek in de tuinkunst
(pdf 6,9 Mb) - Jhon van Veelen
Het Nieuwe Park
15-06-1865
J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher
De aanleg van het Nieuwe Park werd op 18 mei 1864 gestart door de firma Zocher.
Het eerste deel van c.a. 10 ha werd op 15 juni 1865 opengesteld voor het publiek.

Het park werd in 4 fasen in de tijdsspanne van 14 jaar gerealiseerd (1864 t/m 1878). De laatste grote projecten waren de Brandbrug en de Hulstbrug (beide in 1879), het Paviljoen Vondelpark (1878-1881) en het monumentale hekwerk van de hoofdingang Stadhouderskade met het beeld van de Amsterdamse Stedemaagd (1883).

Betrokken architecten
Jan David Zocher jr.,
Louis Paul Zocher en
Jacobus Johannes Kerbert, vennoot en architect.

Het Nieuwe Park was een gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd project van beide Zochers met J.J. Kerbert als adviseur die al vanaf 1867 vennoot was bij de firma.

Firma's Zocher
1 J.D. Zocher & L.P. Zocher
2 Zocher & Co - Boomkwekerij
3 J.D. Zocher & Voorhelm Schneevoogt - Bloembollenhandel

Na het overlijden van L.P. Zocher in 1915 werd J.J. Kerbert eigenaar van de firma's.

In december 1917 werden de firma's Zocher, inclusief de kwekerijen beeindigd. Hiermee eindigde ook de advisering over het Vondelpark aan de vereniging Vondelpark.
90 jaar particulier park
1864 - 1954
34 oprichters vereniging
Na de oprichting van de “VEREENIGING TOT AANLEG VAN EEN RIJ- EN WANDELPARK TE AMSTERDAM” en het plan van parkaanleg, kreeg de firma Zocher opdracht om het park aan te leggen.
Rijksmonument 1996
31-10-2015
Sierhek 1883 Stadhouderskade
Het Vondelpark is als geheel een rijksmonument. Vanwege het hoogtepunt in het oeuvre van de tuin- en landschapsarchitecten
J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher.
Hun stijl is van landschappelijke, cultuurhistorische, tuinarchitectuurhistorische en stedebouwkundige waarde. Het had ook als eerste volkspark in Nederland een voorbeeldfunctie.

Inschrijving monumentregister
Op 01-11-1996 werd het Vondelpark in het register ingeschreven van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Complexnummer 504733.

Met 15 afzonderlijke onderdelen
1. Historische parkaanleg (mon.nr. 504839);
2. Parkopzichterswoning, Vondelpark 1 (mon.nr. 504736);
3. Paviljoen, Vondelpark 3 (mon.nr. 504833);
4. Gemaal (vanaf 1903 parkopzichterswoning), Vondelpark 4 (mon.nr. 504748);
5. Theehuis, Vondelpark 5 (mon.nr. 504760);
6. Vondelmonument (mon.nr. 504742);
7. Muziektent (mon.nr. 504754);
8. Brug 450, smeedijzeren loopbrug [Iepenbrug] (mon.nr. 504808);
9. Brug 453, smeedijzeren loopbrug [Hulstbrug] (mon.nr. 504814);
10. Brug 455, smeedijzeren loopbrug [Brandbrug] (mon.nr. 504827);
11. Hoofdingang Stadhouderskade [met Amsterdamse Stedemaagd] (mon.nr. 504766);
12. Ingang Emmalaan met Willemsbrug [brug 454] (mon.nr. 504820);
13. Ingang Van Eeghenstraat (mon.nr. 504790);
14. Toegangshek aan Amstelveenseweg met twee ingangen (mon.nr. 504846);
15. Groep van vijf identiek uitgevoerde toegangshekken aan Koninginneweg, Roemer Visscherstraat, P.C. Hooftstraat, Vondelstraat t/o nr. 164 en Vondelstraat t/o Vondelkerk (mon.nr. 504772).

Document met 32 pagina's
inzien van complex 504733 Vondelpark als pdf
420 Kb


Opmerkelijk en jammer dat de Oprichtersbank, een monument met de namen erin van alle oprichters van de “VEREENIGING TOT AANLEG VAN EEN RIJ- EN WANDELPARK TE AMSTERDAM” een herinnering aan hen die het gehele park hebben gerealiseerd, (weliswaar na het tijdperk Zocher) niet is opgenomen in de lijst van onderdelen! Dat zou een waardevolle aanvulling zijn (H.H. 26-12-2019).
VERSLAG Bestuur Vondelpark periode 1864-1889 en mening firma ZOCHER ten aanzien van het park
1889 - publicatie op site 08-11-2020
Gedeeltelijk verslag 1889
Verslag Vondelpark 1889 van het parkbestuur, toegespitst op het tekstdeel. Het omvat als aanvulling de periode vanaf de start parkaanleg vanaf 1864.
25 jaar Vondelpark.
Op verzoek van het bestuur heeft de firma ZOCHER, met de naam J.D. Zocher & L.P. Zocher, hun mening en advies gegeven over het parkonderhoud (bomen, heesters, planten en gazons), nu als adviseurs. Hun waardevolle bijdrage werd als bijlage opgenomen in het verslag.
Noot: de naam J.D. Zocher was nog altijd opgenomen in de firmanaam, maar hij was in 1870 overleden. De tekst was dus van de architect(en) L.P. Zocher en/of J.J. Kerbert.
Open dit doc als pdf 8,9 Mb
Verslag Vondelpark 1889
Gemeente Amsterdam
6 oktober 1953
Van vereniging naar gemeente
Na 89 jaar van aanleg, aanpassingen, beheer en onderhoud van het park met de verschillende gebouwen en het personeel werd het Vondelpark op 6 oktober 1953 overgedragen aan de gemeente Amsterdam voor het symbolische bedrag van 1 gulden met daaraan voorwaarden verbonden.
De 'Vereniging Vondelpark' werd na 90 jaar op 19 mei 1954 ontbonden.
Parken in Zuid-Holland van de Zochers
1864
Ontwerp, aanleg en beheer
In Zuid-Holland zijn 16 parken ontworpen en aangelegd door de Zochers. Deze parken zijn goed beschreven en er zijn ook adviezen gegeven voor het behoud, beheer en onderhoud van deze Zocherparken.

Folder Zocher in Zuid-Holland
Over de 3 generaties Zocher
van vader op zoon

Informatie over de 16 parken in Zuid-Holland.
Beleef de romantische parken uit de 19e eeuw.

Download de folder - 1,5 Mb
Zocher in Zuid-Holland
Biografie
J.D. Zocher jr.
1791-1870
Architect en tuinarchitect
door Josi Smit
m.m.v. Radbout van Beekum
Uitgave 2008
Biografie leven en werk
Inhoudsopgaaf
1 Voorwoord
2 Nederland in de negentiende eeuw
3 De ontwikkeling van de landschapsarchitectuur
4 Stadsparken
5 Johan David Zocher jr.
6 De geschiedenis van de Koopmansbeurs
7 Buitenplaats Molenbosch
8 Het plan-Zocher in Utrecht
9 Landgoed Twickel
10 Het Vondelpark in Amsterdam
11 Oeuvrelijst met beschrijving, foto's en tekeningen.

240 pagina's
formaat 21 x 14,8 cm.

ISBN/EAN 978-90-76643-31-1.
Stichting BONAS
Bibliografiëen en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen.

Website - www.bonas.nl
Renovaties
1954-heden
Door de gemeente Amsterdam
Na 89 jaar van aanleg, aanpassingen, beheer en onderhoud van het park, werd het Vondelpark op 6 oktober 1953 overgedragen van de particuliere vereniging aan de gemeente Amsterdam. Na deze overdracht werd het gehele park gerenoveerd en dat duurde tot eind 50er jaren.
In 1977 krijgt het park een opknapbeurt en in 1978 werd de Koeienweide omringd door een (te) rechte sloot.

De laatste grote renovatie heeft gefaseerd plaatsgevonden in de periode 1999-2009 en de 'ingebruikname na renovatie' was op 28 februari 2010 bij het Vondelmonument.
Lees het in de
Wijkkrant februari 2010
Drie generaties Zocher.
De fameuze aanleggers van landschappelijke parken, waaronder het Vondelpark als gezamenlijk product.
Het hoogtepunt van vader Jan David Zocher jr., zoon Louis Paul én Jacobus Johannes Kerbert. Hans Homburg

© 2013- · Hans Homburg · 12-01-2024 10:35   Site-overzicht | Privacyverklaring