PIET VAN EEGHEN - tot heden 2024
Piet van Eeghen (1816-1889) was initiatiefnemer tot oprichting van de Vereniging tot aanleg van een Rij- en wandelpark in Amsterdam en was 25 jaar voorzitter tot zijn overlijden in 1889. Oprichtingsdatum vereniging 14 april 1864.
De laatste voorzitter van de particulieren vereniging was zijn kleinzoon mr. Chr.P. van Eeghen die deze taak op zich nam van 1921 t/m 1954.
Op 6 oktober 1953 ondertekende hij, na 89 jaar eigenaar geweest te zijn van het park, met de burgemeester van Amsterdam Arnold Jan d'Ailly de overdracht aan de gemeente Amsterdam, nu 70 jaar eigenaar en beheerder van het Vondelpark.

Piet van Eeghen - zijn favoriete schilderijen
Vondelpark verslag 1889
Bij het 25-jarig bestaan van het Vondelparkbestuur met voorzitter Piet van Eeghen.

Verslag met advies
1889 van de Firma Zocher.
Jubileumboek
Ons Gouden Vondelpark 1914
50 jaar Vondelparkbestuur in 1914 door Jan Feith.

Digitale heruitgave 2014 door Hans Homburg.
Parknamen door Charles Haak
Charles Haak eerde prominente personen in het Vondelpark zoals Van Eeghen en de Firma Zocher.

Overzicht alle Parknamen
Oprichtersbank 75-jarig jubileum
Bij het 75-jarig jubileum van het parkbestuur werd een halfronde bank op 14 april 1939 onthuld.

Oprichtersbank

© 2013- · Hans Homburg · 3-07-2024 19:17   Site-overzicht | Privacyverklaring