Routebeschrijving 6
05-01-2016
Wandelroute 6 Oranje Nassaulaan45 minuten wandelen.
Download wandelkaart 6

Overzicht wandelroutes 

  Bezienswaardigheden
Zochervijver, Brandbrug (Zocherbrugje of Weidebrugje), Hulstbrug (Rosariumbrugje), fonteingroep, Klauterjungle, Willemsbrug, Grote Speelweide, Koeienweide (Grote Koeweide), Vondeltuin, speelplaats Vondeltorens en King Coffee.

  Start bij het kleine toegangshek Oranje Nassaulaan bij het ronde plantvak met de koningslinde.

  Na het toegangshek rechts aanhouden en de brede Zuidelijke Hoofdweg oversteken. Dan schuin linksaf het smalle Zocherpad in en dit pad volgen tot de bosschages, het Zocherpad verlaten en rechtsaf het onverharde Schildpad op, langs het water lopen tot aan de splitsing met het Weidebrugpad West en doorlopen tot de Brandbrug.

  Daar ga je linksaf tussen de moerascipressen door het Korte Weidebrugpad in, de Noordelijke Hoofdweg oversteken en loop je schuin links aanhouden langs de tuinen over het Noorderpad tot aan de Saxenburgerstraat.

  Dan rechtsaf de Noordelijke Hoofdweg oversteken en linksaf het Weidebrugpad Oost in en wandel je over de Brandbrug (Zocherbrugje of Weidebrugje) en daarna linksaf. Na 100 meter bij de eerste splitsing rechts aanhouden over het Junglepad tot de Hulstbrug.

  Je loopt even over de brug tot de tweesprong, dan terug over de brug en ga dan rechtdoor, links aanhoudend, over het Emmapad onder de Klauterjungle door tot aan de Zuidelijke Hoofdweg.

  Je neemt nu het smalle Weidepad naar rechts en bij de volgende splitsing ga je scherp linksaf door de bosschage naar het voetpad van de Zuidelijke Hoofdweg.

  Dit pad langs de Zochersloot volgen. Je komt langs het houten toegangshek van de Koeienweide. Net na de stenen duikerbrug linksaf de Zuidelijke Hoofdweg oversteken en naar de uitgang Oranje Nassaulaan lopen of eindig in de Vondeltuin    om nog wat te drinken als deze open is (van circa ½ maart t/m ½ oktober), drink wat bij “King Coffe”    bij de uitgang Amstelveenseweg of aan de overzijde van de Amstelveenseweg bij het Café Schinkelhaven.
Historisch
05-01-2016
  De wandeling start op het pleintje in de Oranje Nassaulaan naast de Vondeltuin.

  Dit laatste deel van het Vondelpark is aangelegd in de periode 1875-1877 en afgemaakt met de 2 bruggen in 1879. De kleine voetgangerstoegang hier is pas in 1978 gemaakt. Volg de route tot aan de Brandbrug (Zocherbrugje of Weidebrugje) en dan naar de Frederiksstraat, die pas in 1925 een toegangshek kreeg naar het park.

  Bij de Saxenburgerstraat gaat de route richting Brandbrug en verder naar de Hulstbrug, die eveneens door de aannemerscombinatie Staal & Haalmeijer is gebouwd in 1879. Net over de brug staat de oudste zomereik van het park, vermoedelijk gepland omstreeks 1880 in relatie met de brug.

  Je loopt richting Willemsbrug onder de de Klauterjungle (2010) door over het Emmapad. De Willemsbrug is gebouwd rond 1880. Hier zie je het hoogteverschil met het brugdek en waar je staat, want de brug ligt circa 2,5 meter hoger dan de paden in het park.

  Je volgt de route en loopt langs de Zochersloot en de landelijke Koeienweide (Grote Koeweide). Op de Koeienweide is een natuurpad aangelegd met de naam “C. W. F. Haakpad”, genoemd naar Charles Haak en op 27 september 2009 in gebruik is genomen. Na de stenen duikerbrug ga je linksaf en eindigt de wandeling in de Oranje Nassaulaan.

  Het Vondelpark is aangelegd, bebouwd en onderhouden door de particuliere “VEREENIGING TOT AANLEG VAN EEN RIJ- EN WANDELPARK TE AMSTERDAM” van 1864 tot 1954.

Op 6 oktober 1953 werd het Vondelpark overgedragen aan de gemeente Amsterdam, die tot heden eigenaar is.
Natuur
05-01-2016
Info Bomenkaart 

  Start bij het toegangshek Oranje Nassaulaan naast de Vondeltuin.

  Middenin het ronde perk staat een Koningslinde | Tilia europaea ‘Pallida’, ooit met een bordje erbij. Neem het rechter pad, loop de Zuidelijke Hoofdweg over en neem rechts het smalle Zocherpad. Rechts in de bosschage staat een uit Amerika afkomstige iep met de naam | Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’. Links een dikke schietwilg | Salix alba, met een enorme omvang en aan het eind van deze bosschage enkele veldesdoorns.

  Links voor het volgende zijpad staat een bijzondere Amerikaanse paardenkastanje | Aesculus flava ‘Vestita’ die glad-omhulde kastanjes levert die niet eetbaar zijn. Vervolg het Zocherpad en in de twee doorkijken links staan zomereiken. Voor de bosschages kan je het “Schildpad” nemen of als je slecht ter been bent of het is te nat, volg je het verharde pad tot aan de Brandbrug.

Langs het “Schildpad” links groeit en bloeit de winterakoniet in de winter vanaf januari. Tussen de twee eilanden zonnen al jaren verschillende schildpadden, ook de rustplaats voor aalscholvers. Wanneer je links een open plek passeert, zie je een goud-iep | Ulmus ×hollandica ‘Wredei’ met mooie goudgroen gekrulde bladeren en in de kroon zijn ze donkergroen. Rechts heb je uitzicht op een rij knotwilgen van schietwilgen | Salix alba, en op de achtergrond zie je hoge Canadese populieren op de Grote Koeweide. Langs het water groeit ook de plant wolfspoot, lijkt op brandnetel.

  Voor het laatste bosplantsoen langs het water een mooi uitgegroeide gewone es met trossen vruchtjes, bijna het hele jaar door. Iets verder een veldiep of gladde iep | Ulmus minor. Over het water gebogen staat een oude vederesdoorn | Acer negundo, met geveerd blad en rechts naast de brug een els met ingesneden blad | Alnus glutinosa ‘Laciniata’. Hier loop je naar links het Korte Weidepad in onder de groep moerascipressen | Taxodium distichum, en dan kom je uit op de Noordelijke Hoofdweg waar zeer veel gewone platanen staan. Steek de weg over en loop links aanhoudend het Noorderpad in langs de vier zijstraten. Steek de Noordelijke Hoofdweg weer over en loop het Weidepad Oost in tot de Brandbrug.

  Aan het eind van de eerste bosschage rechts een treuriep en een kers | Prunus cerasifera ‘Nigra’. Hier heb je mooi breed uitzicht naar het zuiden over de Grote Speelweide richting Willemsbrug. Verderop een eenbladige es | Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’, een jonge moeraseik en een zwarte els.
Rechts in de bosschage langs het pad een meer dan 100-jarige es | Fraxinus excelsior, de oudste boom in dit deel van het park. Loop nu het bruggetje over en ga linksaf.

  Links na de bosschage 2 vrijstaande zwarte elzen. Neem bij de splitsing het rechter pad, hier staan 2 Canadese popupieren | Populus ×canadensis ‘Robusta’ en passeert een rijk bloeiende vrouwelijke cultivar (april) es | Fraxinus excelsior ‘Eureka’. Verder langs het pad een oude scheef staande zwarte els. Daarna loop je onder de Klauterjungle door naar en over de brug om de oudste zomereik (± 1880 geplant) van het park te bekijken. Terug over de brug staan aan weerszijden 2 Kolchische esdoorns met blad dat in vijf sierlijke punten eindigd. Midden op dit kruispunt staan 3 jonge esdoorns met de naam Acer ×freemanii ‘Elegant’. Loop rechtdoor langs een oude dubbelstammige vogelkers | Prunus padus, onder de Klauterjungle door over het Emmapad. Die gewone vogelkers wordt regelmatig goed ingepakt en volledig kaalgegeten door honderden rupsen van de spinselmot, meestal zie je nog resten van het spinsel op de stam, De boom herstelt zich later en maakt snel weer blad. De boom ziet er wel heel slecht uit en heeft nogal wat zwammen tegen een stam.

  Aan het eind van de bosschage rechts staat een scheef geplante jonge blauwe ceder en links van het pad een jonge valse Christusdoorn zonder doornen met opvallend lichtgroen blad. Vervolg het pad en links staan vier monumentale Canadese populieren (1955) op het Delta Speelveld. Aan het eind van het pad staat een groepje bruine beuken | Fagus sylvatica ‘Atropunicea’. Rechts van het doorkijkje naar het Grote Speelveld staat een Amerikaanse eik | Quercus rubra, met scherp puntig gelobd blad. De naam rubra doelt op de roodbruine takken.

  Bij een gewone vogelkers die soms meerdere keren bloeit per jaar, loop je rechtsaf het Weidepad in tot het water. Links staat een jonge fladderiep | Ulmus leavis. Vanaf hier loop je terug rechtsaf het bospaadje in. Rechts ligt een boomstronk van een Canadese populier met wortelkluit. Aan het eind van het pad staat rechts een bindwilg | Salix alba ‘Vitellina’. Je loopt verder langs het houten toegangshek van de Koeienweide (Grote Koeweide) en langs de Zochersloot. Links langs de Zuidelijke Hoofdweg staan gewone vleugelnoten | Pterocarya fraxinifolia. Rechts staat een boom die op een robinia lijkt, maar het is een Valse Christusdoorn zonder doornen | Gleditsia triacanthos ‘Elegantissima’. Het omgroeide en verdwenen naamplaatje zegt helaas niets over deze boom. Na de stenen duikerbrug loop je linksaf het park uit, het eind van de route, of drink nog iets in de Vondeltuin, open van ½ maart t/m ½ oktober.
Dwersmispel
10-10-2015
Oranje Nassaulaan
Zochervijver
08-03-2015
Uitzicht op Koeienweide
Schildpad
10-10-2015
Langs Zochervijver
Schildpad
10-10-2015
Langs Koeienweide
Noordelijke Hoofdweg
10-10-2015
Platanenlaan
Brandbrug 1879
14-10-2014
Bij de groep moerascipressen
Witte paardenkastanje
12-10-2015
Grote Speelweide
Willemsbrug
10-10-2015
Koning Willem III
Willemsbrug
23-05-2015
Bloeiende meidoorn
Meidoorn
23-05-2015
Bij Willemsbrug
Valse Christusdoorn
23-05-2015
Delta Speelweide
Pluim-es
23-05-2015
Delta Speelweide
Wandel door het weidse of wijdse Vondelpark tussen de Amstelveenseweg en het Rosarium en ontmoet de oudste es en eik van meer dan 100 jaar. Hans Homburg

© 2013- · Hans Homburg · 7-01-2024 7:51   Site-overzicht | Privacyverklaring