Historie Beatrixpark blad 1-3
1961
Charles Haak beschreef in het kort de aanlegfase van het Beatrixpark uit verschillende bronnen.
Historie Beatrixpark blad 2-3
1961
Charles Haak beschreef in het kort de aanlegfase van het Beatrixpark uit verschillende bronnen.
Historie Beatrixpark blad 3-3
1961
Charles Haak beschreef in het kort de aanlegfase van het Beatrixpark uit verschillende bronnen.
Brief van P.W. afdeling Beplantingen
29-01-1962
Charles Haak ontving deze brief waarin het antwoord stond wie hij kon vermelden als ontwerper van het Beatrixpark: Dienst der Publieke Werken.
Uit de brief blijkt dat Charles Haak ook rondleidingen verzorgde in het Beatrixpark.
Het hoofd van de afdelingen Beplantingen, F.G. Breman, was tuinarchitect.
Envelop van P.W. afdeling Beplantingen
29-01-1962
Charles Haak ontving deze envelop met brief waarin het antwoord stond wie hij kon vermelden als ontwerper van het Beatrixpark: Dienst der Publieke Werken.
Mej. ir. J.H. Mulder
05-01-1966
Charles Haak bewaarde dit krantenknipsel dat ging over de komende pensionering van de ontwerpster van het Beatrixpark, mejuffrouw ir. J.H. Mulder, hoofd stadsontwikkeling Dienst Publieke Werken.

© 2013- · Hans Homburg · 5-01-2024 12:05   Site-overzicht | Privacyverklaring